INFORMATICA FEROVIARĂ LA UN PAS DE CONFLICT COLECTIV DE MUNCĂ

În atenția membrilor de sindicat salariați ai S.C. Informatica Feroviară S.A.

În absența unui acord al membrilor de sindicat pentru acceptarea ofertei finale a administrației și considerând că aceasta din urmă rămâne nemodificată vă comunicăm poziția sindicatului S.C. Informatică Feroviară și a A.F.T.F.:

Reiterăm principalele solicitări și argumente deja comunicate:

1.       Creștere de 15% considerând BVC 2019 aprobat, capitolul ”Cheltuieli cu salariile”, înseamnă o creșterea nominală de aproximativ 690.000 lei până la finalul anului. Această creștere se încadrează în bugetul aprobat. La finalul lunii august 2019 societatea noastră are un profit de 3939880 leiplanificat pe fond salarii 12410670 lei, s-a cheltuit 11906430 lei , însemnând o economie de 504000 lei între planificat și realizat, iar dacă nu se vor acorda creșteri salariale pană la sfarșit de an 2019 vom avea o economie de  1996855 lei. Dacă la sfarșitul luni iunie 2019 aveam o cheltuială salarială de 1533571 lei /lună, la sfârșitul lunii august avem o cheltuiala de 1488303 lei /lună, ceea ce inseamnă că nu au crescut cheltuilile cu personalul ci din contră au scazut. Creșterea salarială cu 15% așa cum s-a acordat la toate societățile din sectorul feroviar chiar și la societățile care au pierderi se încadrează în BVC 2019 aprobat, iar pentru anul 2020 cheltuială cu salariile ar trebui suplimentată cu aproximativ 700000 lei. Valoarea contractelor cu beneficiari a crescut, de aceea  considerăm că această cheltuială poate fi suportată.  Numărul de angajați nu a crescut în perioada de referință sau în timpul negocierii, din contră a scăzut de la 257 la începutul negocierilor la 255 de angajați în prezent.

Menționăm că prin procesul verbal de negociere numarul 10 din 04.10.2019 reprezentați AFTF au arătat disponibilitatea pentru continuarea negocierilor respectiv semnarea Contractului Colectiv de Munca 2019-2020 la nivel de unitate.

2.       Având în vedere “oferta ” administrației de creștere salarială de doar 5% si acordarea tichetelor de masa pentru 12 luni ( 12 tichete *12 luni ) vom avea urmatoarele venituri suplimentare pe salarii :

Exemplu :

1.la un salariu de 3000 lei de bază , 5% înseamnă 150 lei după impozit răman 87 lei dacă scădem pierderea din valoarea tichetelor de masă ( actual 200 lei propunerea admnistratie fiind de 144 lei , deci o pierdere de 56 lei)va rezulta un venit lunar de 31 leifață de lunile anterioare încheieri C.C.M. 2019-2020;

2. la un salariu de 4000 lei de bază…venit lunar de 60 lei față de lunile anterioare încheieri C.C.M. 2019-2020;

3.la un salariu de 5000 lei de bază… venit lunar de 90 lei față de lunile anterioare încheieri C.C.M. 2019-2020;

4.la un salariu de 6000 lei de bază… venit lunar de 120 lei față de lunile anterioare încheieri C.C.M. 2019-2020;

Ținem să vă reamintim că suntem singura societate din sectorul feroviar de stat ai căror salariați nu au primit ajutor social conform Contractului Colectiv de Muncă în valoare de 150 lei cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște.

Ținem să vă reamintim că suntem singura societate din sectorul feroviar de stat ai căror salariați nu primesc integral 1 tichet /zi lucrătoare în valoare de 15 lei.

Ținem  să vă reamintim că suntem singura societate din sectorul feroviar de stat ai căror salariați nu au avut deschis un conflict de muncă pană în momentul de față respectiv nu au participat la nici un fel de protest, menținând un climat de liniște pentru buna desfășurare a activităților ce țin de societatea noastră.

Ca răspuns la comunicarea Administrației din data de 09.10.2019, vă prezentăm următoarele:

1.       Administrația invocă BVC 2020, dar nu a prezentat încă o proiecție a acestuia, respectiv care este valoarea estimată a cheltuielilor de personal realizate până la sfârșitul anului în cele două scenarii principale, de creștere cu 5% respetiv creștere cu 15%. În aceste două scenarii un proiect de BVC 2020 putea deveni un argument valid prin care să se determine valoarea maximă sustenabilă a cheltuielilor cu personalul pentru anul următor și să se identifice matematic valoarea maxim posibilă a creșterii salariului de referință prin distribuirea integrală a diferenței între aceasta și cheltuiala curentă.

Legislația în vigoare nu condiționează încheierea C.C.M. de aprobarea BVC din anul urmator ( în cazul nostru 2020). Buna credință a administrației putea fi în egală măsură demonstrată prin comunicarea bugetului intenționat pentru premieri de performanță, avansări și promovări, partea nevăzută a acestei negocieri. Un minim de transparență pe acest subiect a fost solicitat  de sindicat în cadrul negocierii, mai ales în contextul în care administrația a propus creșterea cu 2 a coeficientului maxim de salarizare pentru toate funcțiile.Prin aceasta propunere din partea administrației reiese că sunt bani în vederea creșterii anumitor salarii până la valoarea de 2500 lei.

2.       Obligația IF de a realiza profit  este cea prevazută în BVC 2019 aprobat respectiv 67880 lei.

3.       Referitor la indicatorii de performanță ,acestia au fost îndepliniți.

Dacă ne referim la indicatorii de performanță ai conducerii suntem convinși că sunt îndepliniți.

Acuzația de rea-credință a sindicatului nu se susține în nici unul din aceste cazuri. Am identificat sursele de finanțare în BVC 2019 și putem continua negocierea până la găsirea acelei valori sustenabile în intervalul dintre valorile susținute de fiecare parte.

În ceea ce privește întârzierea negocieri și situația actuală, aceasta se datorează în întregime administrației, a cărei prime “oferte” pe fond a venit în data de 26.09.2019. În condițiile în care termenul legal de negociere este de 45 de zile iar cel agreat de 60 de zile, administrația l-a redus în practică la 9 zile.

Urmatoarele etape pe care le urmăm sunt prevazute în Legea Dialogului Social, Capitolul III.

În continuare se fac diligențe către factorii de decizie din cadrul Ministerului Transporturilor pentru deblocarea acestui conflict păstrând disponibilitatea continuării negocierilor la nivel de S.C. Informatică Feroviară S.A.

Informare Statutul Personalului Feroviar

Astăzi, 18.09.2019 Senatul României a avut pe ordinea de zi proiectul de lege privind Statutul Personalului Feroviar la poziția nr. 17, transmis la reexaminare de către Președintele României – Klaus Iohannis, după ce anterior fusese adoptat de cele două camere ale Parlamentului României.

Proiectul de lege a fost nu a mai fost discutat, terminându-se programul de lucru la ora 13.00 la punctul 16. Probabil procedura va fi reluata în ședințele de Senat din săptămâna următoare.

Informare SC Electrificare CFR SA

Ministerul Finanțelor a respins proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al SC Electrificare CFR SA solicitând micșorarea sumei alocate fondului de salarii, deoarece nu se încadrează în prevederile legii bugetului de stat pe anul 2019.În prezent se fac demersuri și se caută soluții în vederea rezolvării acestei probleme.

Informare SC Electrificare CFR SA 05.06.2019

Astazi, 05.06.2019 a avut loc la sediul SC Electrificare CFR SA întâlnirea cu administrația privind negocierile CCM pentru anii 2019 – 2020. La solicitările noastre privind creșterea salarială și modificarea unor articole cu implicație financiară, conducerea societății ne-a transmis că nu se poate discuta pe aceste teme deoarece nu a fost încheiat contractul de prestări servicii cu CNCF CFR SA și nici nu a fost aprobat BVC pe anul 2019 la SC Electrificare CFR SA. Din discuțiile purtate până la această oră de către reprezentanții CNCF CFR SA și reprezentanții SC Electrificare CFR SA privind valoarea contractului de prestări servicii reiese o creștere a contractului cu 3,5 mil lei, sumă ce nu acoperă creșterea salarială obținută în anul 2018 (aproximativ 12 mil lei necesari în anul 2019 pentru plata creșterii salariale din anul 2018).Mai mult in noul contract de prestări servicii, CNCF CFR SA dorește desființarea a 770 de ture și folosirea a 20 milioane lei pentru reparații curente.În aceste condiții, nu vom avea bani de salarii pentru ultimele două luni din anul 2019, fără să mai vorbim de creștere salarială cu ocazia încheierii noului CCM.În BVC al CNCF CFR SA la capitolul cheltuieli cu serviciile prestate de filiale a fost estimată o sumă de 130 mil lei (o creștere de cca. 3% față de valoarea contractului din anul anterior care a fost de 126,5 mil lei), având în vedere atât creșterea volumului de prestări către CNCF CFR SA, cât și creșterea cheltuielilor cu energia, combustibilul, diurna de deplasare, facilități de călătorie, fără a se lua în calcul creșterea salarială din anul 2018 și nici o posibilă creștere salarială în anul 2019, așa cum se preconizează a avea loc la CNCF CFR SA.Pentru a realiza o creștere salarială la același procent de 15% (propus astăzi la CNCF CFR SA) și pentru a acoperi creșterea salarială de anul trecut, SC Electrificare CFR SA ar avea nevoie de cca. 15 mil lei.Valoarea contractului de prestări servicii cu CNCF CFR SA este de 130 mil leii, cheltuielile cu personalul la SC Electrificare CFR SA fiind de 145 mil lei.Astăzi am avut discuții cu Directorul General Adjunct Exploatare – dl ing. Viorel Scurtu și m-a asigurat că va analiza situația, doar că momentan nu se poate face nimic, deoarece a fost aprobat BVC la CFR SA cu o valoare alocată contractului de prestări servicii cu SC Electrificare CFR SA de 130 mil lei, urmând ca la prima rectificare să analizeze posibilitatea creșterii valorii acestuia.În aceste condiții vom face demersuri către conducerea  Ministerului Transporturilor pentru rezolvarea problemelor financiare și acordarea de creșteri salariale și la SC Electrificare CFR SA.Comunicăm.

Informare CFR SA 05.06.2019

Astazi, 05.06.2019 a avut loc o noua sedinta de negocieri la CNCF CFR SA. Propunerile organizațiilor sindicale au fost respinse de administrație, implicând cheltuieli financiare suplimentare.

Au fost discutate propunerile administrației de modificare a unor articolele din CCM:

– articolul 4 – respins

– art. 28 (1) privitor la orele festive peste norma respins de AFTF și MC

– Art. 29 (2) privind suspendarea activității de mișcare – se elimină, urmare a multiplelor procese. Propunerea se regăsea și în solicitările organizațiilor sindicale.

– Art. 47 (2) – acceptat în forma propusa de CFR SA

– Art. 59 (2) j – acceptat în forma propusa de CFR SA

– Art. 62 – acceptat cu modificări față de forma propusa de CFR SA

– Art. 63 j – se elimină- Art. 81 se completează cu forma propusă de CFR SA

– Anexa nr. 5 IV Spor pentru condiții vatamatoare – rămâne în divergență (AFTF nu este de acord)

– Anexa nr. 5 V Spor pentru condiții periculoase – rămâne în divergență în vederea reformulării de către administrație.
Propunerile administrației au fost transmise organizațiilor sindicale afiliate în data de 04.06.2019.
Față de oferta salarială din data de 4.06.2019, refuzată de sindicate, administrația a prezentat o propunere de creștere salarială cu 15% începând cu luna octombrie 2019. După discuții administrația a prezentat ca ofertă finală creșterea salariilor de bază pe anexa 1 cu 15% începând cu luna septembrie 2019.
Negocierile vor continua maine la ora 11.00.


Informare CFR SA 04.06.2019

Azi 04.06.2019, a avut loc o noua intalnire intre partile care negociaza Contractul Colectiv de Munca 2019-2020.
În ședința de guvern de joi a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al CNCF CFR S.A. Urmare a acestui lucru administrația a prezentat prima ofertă de creștere salarială, oferta pe care o regasiti atasat, în valoare de 10%, cca. 90 mil lei.
Aceasta suma poate fi folosita si pentru alte cheltuieli de natura salariala, solicitate de catre sindicate, dar in acest caz, cresterea pe clase de salarizare va fi mai mica.
Maine 05.06.2019 ora 10,00, va fi o noua intalnire si urmeaza sa se discute propunerile administratiei si ale sindicatelor.

Informare 28.05.2019

În data de 28.05.2019 la CFR SA a avut loc o noua întâlnire în vederea negocierii Contractului colectiv de Muncă.
Până la această dată nu avem buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotărâre de guvern, astfel încât nu au putut fi abordate propunerile de modificare a CCM, majoritatea acestora implicând cheltuieli financiare.
Întrucât am mai primit propuneri de modificare a unor articole din CCM, încă nu am depus la CFR SA materialul final, urmând a transmite administrației propunerile centralizate în cursul zilei de mâine.
Aprobarea bugetului depinde de evoluția situației politică la nivelul Guvernului României. Sperăm totuși ca în perioada următoare să fie aprobat bugetul CFR SA si sa putem negocia efectiv contractul colectiv de muncă. În funcție de evoluția situației vom reveni cu informații sau dacă este cazul pentru acordarea unui alt mandat în cazul încetării valabilității actualului CCM.

Statutul Personalului Feroviar a trecut de Comisia de Muncă

Astăzi, Comisia de Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților a reluat articolele rămase în discuție din textul proiectului de lege privind Statutul personalului feroviar.

113150-31-10-2018-interpelare-adresata-comisiei-de-aparare-din-camera-deputatilorÎn urma dezbaterilor din Comisie, articolul care stabilește coeficienții de ierarhizare în funcție de nivelul de studii a trecut într-o formă apropiată de cel din Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Ramurii Transporturi 2008-2010 (art.41): liceu -1,4, liceu + curs calificare – 1,45, studii superioare – 2,2.

Articolul care reglementează reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare pentru personalul feroviar a trecut, urmând să se aplice din anul 2021. La acest articol, stagiul obligatoriu de cotizare a fost stabilit la 30 de ani.

Articolul care prevedea reducerea cu 10 ani a vârstei de pensionare pentru funcțiile cu responsabilități în siguranța circulației a fost înlocuit cu un articol care dă posibilitate Guvernului să încadreze, prin hotărâre, noi funcții din calea ferată în grupe de muncă (specială și deosebită), în urma unor determinări.

 Articolele care reglementau pensia de serviciu, plata orelor festive cu procent de 100% și plata în cuantum de 75% a timpului în care salariații nu lucrează, dar se află la dispoziția unității au rămas excluse din textul proiectului de lege.

La sfârșitul ședinței Comisia a votat favorabil proiectul de lege. Statutul urmează să fie trimis, săptămâna viitoare, în plenul camerei pentru dezbateri și vot final. Camera Deputaților este cameră decizională.

Statutul Personalului Feroviar din nou în Comisia de Munca

Astăzi, Comisia de Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților a luat din nou în dezbatere proiectul de lege privind Statutul personalului feroviar.

Au fost reluate discuțiile pe anumite articole rămase în divergență de săptămâna trecută, articole vizând coeficienții de ierarhizare în funcție de nivelul de studii și pregătire. Nici de data aceasta nu a fost găsită o soluție de compromis între reprezentanții sindicatelor și membrii Comisiei de Muncă, a fost dat un termen de o săptămână pentru ca reprezentanții sindicatelor să transmită un punct de vedere comun (până luni), sub semnătura președinților organizațiilor sindicale.

Cu privire la articolele care se refereau la reducerea vârstei standard de pensionare, reprezentanții Ministerului Muncii, respectiv cei ai Casei Naționale de Pensii, au reiterat punctul de vedere că această lege nu ar trebui să aibă în cuprins prevederi referitoare la pensionare.

IMG 20190409 WA0000    Deputatul PSD Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al muncii, a fost împotriva solicitărilor organizațiilor sindicale cu privire la reducerea vârstei standard de pensionare pentru feroviari, susținând că este atributul Guvernului României ca după intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor să emită o Hotărâre de Guvern cu norme metodologice prin care să introducă noi categorii de salariați în anexele în care sunt definite societățile și funcțiile încadrate în grupă de muncă specială. Mai mult, Lia Olguța Vasilescu ne-a sugerat, ca în caz că nu se rezolvă problema, să protestăm în fața Guvernului României.

La ședința de astăzi a Comisiei de Muncă nu a participat nici un reprezentant al Ministerului Transporturilor.

S-a stabilit ca discuțiile să fie reluate marțea viitoare în plenul comisiei, solicitarea președintelui comisiei fiind ca la ședință să participe și reprezentanții patronatelor feroviare.

Având în vedere faptul că nu găsim înțelegere din partea reprezentanților puterii pentru rezolvarea doleanțelor feroviarilor, este necesară o mobilizare numeroasă în vederea participării la mitingul din 11 aprilie, organizat la Ministerul Transporturilor.

Proiectul Legii Pensiilor – forma adoptată de Senat

talonÎn data de 26.11.2018 Senatul României a adoptat proiectul de lege privind sistemul public de pensii.

În data de 28.11.2018 a fost înregistrat la Camera Deputaților, fiind aprobată procedura de urgență.