Informare CFR SA 22 mai 2018

La CNCF CFR SA au continuat negocierile pentru CCM 2018-2019. Au fost prezentate propunerile administrației pentru modificarea unor articole din CCM, propunerile organizațiilor sindicale urmand a fi dezbătute în ședința următoarea după cumularea tuturor propunerilor.

Administrația a prezentat o propunere de modificare a anexei 1 privind salarizarea, propunere ce vizează creșterea salariilor de încadrare între clasele 4 – 17 cu sume cuprinse între 120 și 189 lei, 18 – 20 cu sume cuprinse între 117 și 143 lei și sume cuprinse între 20 și 76 lei pentru clasele 21-25.

Propunerile administrației au fost transmise liderilor organizațiilor sindicale componente ale AFTF pentru consultare și emiterea unui punct de vedere.

Informare CFR SA 16.05.2018

Astazi, 16.05.2018 in cadrul sedintei de negociere a CCM 2018 – 2019 la CNCF CFR SA au fost finalizate procedurile organizatorice prin redactarea și semnarea Regulamentului de desfasurare a negocierilor.
În cadrul ședintei administrația a prezentat cea mai mare parte a documentelor financiar – contabile solicitate de organizațiile sindicale.
Până în data de 21.05.2018 administrația va transmite organizațiilor sindicale propunerile privind modificarea unor articole din actualul CCM, organizațiile sindicale urmând să transmită tot până luni propunerile de modificare a CCM, în vederea formulării punctelor de vedere ale ambelor părți.
Propunerile vor fi analizate în ședința din data de 22.05.2018.

Informare CFR SA 08.05.2018

Astazi, 08.05.2018 la sediul CNCF CFR SA a avut loc deschiderea negocierilor pentru CCM 2017 – 2018.
A fost depusa documentatia care atestă reprezentativitatea organizațiilor sindicale și mandatele sindicatelor componente, precum și imputernicirea AFTF pentru comisia de negociere.
Comisia de negociere din partea AFTF este formata din: Petrache Georgel, Tirlea Gheorghe, Dinu Nicolae, Salvatore Neamtu (inlocuitor), Burtan Iulian, Tucan Lucian și Radu Calin.
Au fost solicitate urmatoarele situații:
- cheltuielile efectuate cu tichetele de masa pe fiecare luna din anul 2018;
- cheltuielile efectuate până la această dată din fondul de cheltuieli sociale de până la max. 5%, precum și cheltuielile efectuate pentru decontarea biletelor de odihnă și sau tratament și numarul de beneficiari ai acestui drept in anul 2017;
- situația personalului încadrat pe funcții și clase de salarizare, defalcata pe regionale;
- executia bugetara pe fondul de salarii pe lunile ianuarie – aprilie 2018.
Sedinta urmatoare va avea loc in data de 16.05.2018 ora 10:00.

La CFR SA va începe negocierea Contractului Colectiv de Muncă

DosareÎn data de 08.05.2018 la ora 11:00 va începe negocierea Contractului Colectiv de Muncă 2018-2019 la CNCF CFR SA.

În data de 26 aprilie 2018 Consiliul Reprezentativ al F.N.S.T. ELCATEL a aprobat afilierea Sindicatului RAI CT 1 Iaşi şi a luat act de retragerea cererii de afiliere a Sindicatului Mişcarea Feroviară Iaşi, precum şi de notificarea de dezafiliere a Sindicatului Mişcarea Feroviară Slobozia. Prin urmare,  FNST ELCATEL reprezintă la CNCF CFR SA un număr de 3.445 de membri de sindicat.

Având în vedere norma de reprezentare de la negocierea din anul 2017 şi ţinând cont de numărul de membri de sindicat, salariaţi la CNCF CFR SA, Consiliul Reprezentativ al F.N.S.T. ELCATEL a desemnat ca membri în comisia de negociere din partea A.F.T.F pe următorii: Petrache Georgel, Dinu Nicolae, Tîrlea Gheorghe, Salvatore Neamţu (înlocuitor).

În data de 08.05.2018 în prima şedinţă de negociere va fi depusă documentaţia fiecărei organizaţii participante şi se va stabili probabil norma de reprezentare şi regulamentul de desfăşurare a negocierilor colective.

Propunerile venite din partea organizaţiilor membre au fost centralizate, urmând a fi analizate de comisia A.F.T.F., împreună cu propunerile celorlalte organizaţii membre ale Alianţei, după care vor fi înaintate administraţiei.

Bugetul CFR SA a fost aprobat în şedinţa de Guvern

guvernul_romaniei_cezar_armeanu

În şedinţa de Guvern de astăzi a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

 

 

Informare întâlnire Ministerul Transporturilor

28472137_831996390306775_841913701908426955_nÎn data de 4 martie 2018 reprezentanţii federaţiilor sindicale s-au întâlnit cu conducerea Ministerului Transporturilor şi conducerile societăţilor feroviare. Discuţiile s-au purtat pe fiecare societate în parte, problemele CFR SA fiind ultimele şi cel mai puţin abordate, cu atât mai mult cu cât în sală au rămas şi reprezentanţii CFR Călători şi CFR Marfă.

Domnul Ministru Lucian Şova a precizat de la începutul întâlnirii faptul că este interesat în principal de problemele comerciale din cadrul şi între societăţile feroviare.

Principalele probleme discutate:

- lipsa fondurilor pentru investitii in infrastuctura. Alocarea de fonduri suplimentare va fi posibilă doar la rectificarea bugetară.
- subventionarea de la bugetul de stat a salariilor la CNCF CFR SA

- necesitatea alocarii sumelor necesare in BVC companiilor pentru majorarea salariilor

- modificarea ordinului 1260/1390/2013 privind verificarea medicală şi psihologică a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.

- ordinul 615 /2015: s-a discutat problema mecanicilor maşini grele de cale, urmând a avea loc discuţii cu CENAFER şi AFER pentru rezolvarea situaţiei
- necesitatea dialogului social la nivel de MT si companii
- cheltuirea banilor prevazuti in buget pentru investitii cu prioritate pentru ridicarea restrictiilor de viteza si cresterea vitezei comerciale
- solutii privind scolarizarea si pregatirea profesionala in regie proprie sau prin liberalizarea regimului actual monopolizat de CENAFER
- necesitatea adoptarii Statutului Personalului Feroviar. Acest punct nu reprezintă o prioritate a Ministerului pentru luna martie, urmând ca în luna aprilie să abordeze problema în cadrul unor întâlniri la Comisia pentru Transporturi a Camerei Deputaţilor.

 

Informare 26.02.2018 – întâlnire Ministerul Transporturilor

28468257_2139835359578675_768562408497180791_nAstăzi, 26.02.2018 a avut loc o întâlnire între conducerea Ministerului Transporturilor şi reprezentanţii federaţiilor sindicale. Din partea Ministerului Transporturilor au participat: dl. Lucian Şova – ministru şi d-na Maria Magdalena Grigore – secretar de stat. Din partea F.N.S.T. ELCATEL a participat dl. Nicolae Grigore.

Ca o continuare a discuţiilor cuprinse în minuta şedinţei din data de 16 februarie 2018, principalul subiect al şedinţei a fost starea automotoarelor şi vagoanelor din parcul CFR Călători.

CFR Marfă a fost un alt subiect intens discutat, fără a fi identificate soluţii pentru salvarea acestei societăţi, dl. Ministru subliniind faptul că este interzisă capitalizarea societăţii, singurele soluţii pentru redresarea CFR Marfă fiind astfel cele pe care le va găsi conducerea societăţii.

Situaţia investiţiilor la CFR SA, mai exact necesitatea asigurării fondurilor pentru investiţii a fost un alt subiect abordat, precum şi situaţia Societăţii Feroviare de Turism (societate care se îndreaptă rapid spre faliment). Situaţia celorlalte filiale nu a fost discutată, dl Ministru solicitând timp pentru a cunoaşte subiectul mai amănunţit.

Dl. Ministru Lucian Şova a solicitat timp pentru a analiza cu atenţie proiectul de lege privind Statutul Personalului Feroviar, urmând ca în urma analizei efortului financiar necesar să fie organizate întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Muncii.

Dl. Ministru a propus înfiinţarea unor comisii tripartite (conducere societăţi, reprezentanţi MT şi federaţii sindicale) pe fiecare societate în parte, pentru rezolvarea unor probleme punctuale cu caracter economic şi social.

Comunicat

 COMUNICAT

ADOPTARE_STATUTCa urmare a hotărârii Federațiilor sindicale feroviare – Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, Federația Națională Drum de Fier, Federația Mecanicilor de Locomotiva din România, Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Federația  Națională a Sindicatelor din Transporturi  ELCATEL  reunite în ședința comună la data de 6 februarie 2018, va fi demarată o campanie de strângere de semnături pe suport de hârtie pentru susținerea proiectului de Lege privind Statutul personalului  feroviar și pentru susținerea investițiilor multianuale în calea ferată română.

Strângerea semnăturilor se va realiza până la data de 20 aprilie 2018 de către membrii de sindicat  sub coordonarea organizațiilor sindicale, ținta fiind de minim 600.000 de semnături.

Ulterior colectării și centralizării datelor, va fi organizat un miting de protest în București pentru susținerea acelorași două principale obiective, enunțate mai sus.

 

Pentru ca această campanie este nevoie de implicarea tuturor feroviarilor. Obiectivul propus, de 600.000 de semnături pare greu de atins, însă nu imposibil. Presupune ca fiecare feroviar, atât din companiile de stat, cât și din mediul privat să strângă 10-12 semnături. Astfel dacă fiecare feroviar se implică în această campanie, ținta de 600.000 de semnături nu mai pare așa de greu de atins.

INFORMARE CFR SA 19.12.2017

Astazi, 19.12.2017 la CFR SA au continuat negocierile în vederea încheierii unui act adițional la CCM ca urmare a transferului contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, conform OG 79/2017 privind modificare Codului Fiscal.

A fost încheiat un act adițional la CCM 2017-2018, act adițional care prevede creșterea salariilor de încadrare cu un procent de 20,583% în vederea păstrării veniturilor nete ale salariaților CFR SA. Din păcate nu s-au găsit soluții legale pentru asigurarea venitului net al salariaților care beneficiază de scutire la impozitul pe venit, pentru această categorie de salariați așteptându-se modificarea OG79/2017 la aprobarea în Parlament.

Reprezentanții CFR SA si-au arătat disponibilitatea de a opera unele măsuri corective în cazul în care la lichidarea din 15 februarie 2018 se vor constata categorii de salariați cărora venitul net s-a diminuat.

A fost semnat un acord de utilizare a fondului pentru cheltuieli sociale), acord în care se prevede:

-          Acordarea sumei de 150 lei / salariat cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun;

-          Acordarea sumei de 150 lei / copil/ salariat cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun.

Sumele nu sunt impozabile, plata urmând a se face probabil mâine, 20.12.2017. Deși speram la suplimentarea ajutoarelor materiale de sărbători, în urma analizei CFR SA a rezultat că nu există fonduri disponibile pentru acest lucru, urmând a fi plătite orele suplimentare aflate în sold, utilizând integral fondul de salarii.

Fondul disponibil la comisia paritară a fost de 7.256 lei. Au fost aprobate spre decontare următoarele dosare pentru ajutoare cazuri medicale pentru membrii de familie ai salariaților:

  1. Vizitiu Viorel (mecanic I mașini grele de cale): 1.000 lei
  2. Enache Matei Ion (IDM ): 1.000 lei
  3. Banulescu Constantin (revizor ace): 1.000 lei
  4. Agi-Bai Narcis (lăcătuș construcții metalice): 1.000 lei
  5. Vrăbiuță Cristinel (IDM): 300 lei
  6. Dumitru Marian (revizor de cale): 900 lei
  7. Tache Mariana Cosmina (economist II):  1.000 lei
  8. Domitian Cristian Florin (electromecanic SCB): 1.000 lei

Celelalte dosare rămân în evidență urmând a fi discutate în următoarea ședință în funcție de fondurile strânse de la nemembrii de sindicat.

Informare 12 decembrie 2017 – transfer contribuții sociale

CNCF CFR SA

Calculator-cheltuieli1Astazi, 12 decembrie 2017, urmare a invitației CNCF CFR SA reprezentanții administrației și reprezentanții organizațiilor sindicale semnatare ale CCM în vigoare s-au întâlnit în vederea negocierii și încheierii unui act adițional la CCM pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Codului Fiscal, fiind necesară modificarea valorii claselor de salarizare din Anexa 1 a CCM în vigoare.

Anexa 1 prezentată de administrație este rezultată din coroborarea prevederilor OUG 79/2017 privind modificarea Codului Fiscal și a HG nr. 846/2017 privind salariul de bază minim brut pe țară, fiind stabilită o creștere a claselor de salarizare cu 20.583%. Scopul propunerii este ca salariații companiei să nu înregistreze diminuări ale veniturilor salariale nete.

Reprezentanții organizațiilor sindicale au solicitat un termen până în data de 19 decembrie 2017 pentru analiza anexei 1 propusă de administrație.

Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare sesizează faptul că în urma prevederilor OUG 79/2017 salariații care beneficiau de scutire de la plata impozitului pe venit vor suferi diminuări ale veniturilor nete, motiv pentru care consideră necesară identificarea unor soluții pentru păstrarea veniturilor acestora. A.F.T.F. solicită introducerea în actul adițional la CCM sau ca nota la Anexa 1 a unei prevederi prin care în cazul în care după lichidarea lunii ianuarie 2018 se constată diminuări ale veniturilor nete, părțile se vor întâlni pentru renegocierea anexei nr. 1 la CCM.

Se solicită modificarea art. 63 litera j) din CCM, precum și analiza posibilității acordării unor clase de salarizare.

Următoarea întâlnire va avea loc în data de 19.12.2017.

SC Electrificare CFR SA

S-a încheiat act adițional la CCM în vigoare la nivelul SC Electrificare CFR SA cu introducerea contribuțiilor sociale ale angajatorului în salariile de încadrare din Anexa 1 și Anexa 2 pentru punerea în practică a prevederilor OUG 79/2017 în scopul păstrării veniturilor nete actuale ale salariaților, precum și pentru acordarea unui ajutor material cu ocazia Sărbătorii de Crăciun. Procesul verbal încheiat va fi transmis liderilor sindicatelor afiliate FNST ELCATEL.

SC Informatica Feroviară SA

Negocierile în vederea transferului contribuțiilor sociale urmare a OUG 79/2017 vor începe în perioada următoare.