Monthly Archives: September 2017

Informare 28.09.2017 intalnire Guvern

guvernul_romaniei_cezar_armeanuAstăzi, 28 septembrie 2017, reprezentanții federațiilor sindicale feroviare s-au întâlnit din nou cu

Secretarul General al  Guvernului României pentru a relua discuțiile pe problemele sistemului feroviar ridicate săptămâna trecută. Din partea Secretariatului General al Guvernului au participat: secretarul general Mihai Busuioc, consilierii Horia Ghimbățeanu, George Faraianu, Nichita Dumitru. Din partea Ministerului Transporturilor a participat Secretarul de Stat Cercel

Ninel. Din partea federațiilor feroviare au participat Iulică Măntescu – Federația Mecanicilor de Locomotivă din România, Radmilo Felix – Federația Mecanicilor de Locomotivă din România, Rodrigo Gabriel Maxim – Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Liviu Grab – Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Nicolae Grigore – Federația Națională a Sindicatelor din Transporturi “ELCATEL”, Florin Dobrescu – Federația Națională “Drum de Fier”, Cristi Bobe – Sindicatul Feroviar AFER, Irina Petrescu – Sindicatul Feroviar AFER.
Cu privire la decizia AFER nr. 63/06.09.2017, prin care se diminuează retroactiv salariile personalului, Secretarul General al Guvernului a arătat că în cursul zilei de astăzi va avea o discuție cu reprezentanții Curții de Conturi pe această problemă iar luni 2 octombrie, la ora 10.00 va fi luată o decizie în acest sens.
Cu privire la PL-x 37/2017, Proiectul de lege privind Statutul Personalului Feroviar, se va convoca, sub medierea Secretariatului General al Guvernului și a Ministrului pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, în termen de 2 săptămâni, o întâlnire cu toate ministerele implicate în avizarea proiectului de lege, pentru a putea fi emis un punct de vedere comun care să fie trimis Camerei Deputaților, în vederea deblocării procesului legislativ aferent acestui proiect de act normativ.
Legat de CFR Marfă, sindicatele feroviare au arătat că există o presiune fără precedent a operatorilor privați prin vocea  Consiliului Concurenței, materializate inclusiv prin sesizări către Comisia Europeană-DG Competition, cu privire la datoriile CFR Marfă care în anul 2013 au fost transformate în acțiuni, în vederea privatizării societății. Se solicită reintroducerea acestor datorii
în sarcina CFR Marfă, datorită faptului că privatizarea a eșuat. Sindicatele feroviare au arătat că scopul real al acestor solicitări este falimentarea operatorului național de transport feroviar de marfă și vânzarea acestuia pe bucăți către operatorii privați. Ar fi inadmisibil ca statul român să-și falimenteze propria societate cu caracter strategic, pe baza unor reclamații nefondate ale
concurenților din piață. Sindicatele au cerut implicarea fermă a Guvernului României în gestionarea problemei sus menționate și susținerea, în conformitate cu prevederile Legii 202/2016, a operatorului național, strategic, de transport feroviar de marfă.
Cu privire la rectificarea bugetară, s-a arătat că rezultatul acesteia se va materializa în diminuarea alocațiilor pentru întreținerea infrastructurii feroviare și a celor pentru transportul de călători, fiind în pericol de a fi afectate inclusiv salariile personalului. În condițiile în care CFR Călători a pierdut această alocație pe primele 3 luni ale anului, pentru că în acea perioadă Guvernul nu adoptase contractul de servicii publice în transportul feroviar de călători, iar prin rectificarea bugetară se mai diminuează suplimentar din alocație, CFR Călători urmează să iasă din zona profitabilă și să înregistreze pierderi, fiind chiar obligată de a-și reduce prestația (numărul de trenuri) stabilită prin contractul de activitate.
S-a solicitat urgentarea fuziunii prin absorbție a societăților reparatoare de locomotive, filiale ale

CFR Călători și CFR Marfă, arătându-se că aceeași măsură luată în trecut cu filialele reparatoare de vagoane a avut rezultate bune.

A fost reiterată solicitarea de modificare a criteriilor de performanță pentru managerii gestionarilor de infrastructură în sensul stabilirii unor criterii predominant tehnice, de întreținere și modernizare a infrastructurilor. Este inadmisibil ca aceste societăți, care primesc alocații pentru întreținerea infrastructurilor să se înregistreze cu profituri substanțiale, provenite din
faptul că nu se fac reparații și rămân bani necheltuiți. Reprezentanții Guvernului au arătat că sunt nemulțumiți de prevederile OUG 109/2011, cu privire la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și că Ministerul Finanțelor va face o analiză a modificărilor care ar trebui făcute pentru soluționarea problemelor sesizate.
A fost solicitată elaborarea de bugete multi-anuale pentru proiectele mari de reparare-dotare cu material rulant, precum și pentru investițiile mari în infrastructură. Secretarul General al Guvernului a arătat că este în intenția Ministerului Finanțelor de a introduce acest tip de finanțare multi-anuală.
Cu privire la refuzul Consiliilor de Administrație de la CFR Călători și CN CFR SA de a invita reprezentanții sindicatelor la ședințele la care se discută probleme cu impact economico-social, Secretarul de Stat, Cercel Ninel, a promis că va rezolva această problemă pentru CFR Călători și că va discuta cu Secretarul de Stat, Mircea Biban, care răspunde de activitatea CN CFR SA, pentru a rezolva situația sesizată și la CN CFR SA.
În cursul săptămânii următoare va avea loc, la Ministerul Transporturilor, o întâlnire comună a reprezentanților federațiilor feroviare cu reprezentanții conducerii Ministerului, și ai societăților feroviare, mediată de Secretariatul General al Guvernului, pentru rezolvarea problemelor care sunt de competența Ministerului sau a societăților.
În data de 4 octombrie va avea loc, la Guvern, o întâlnire pentru a găsi o soluție de recuperare a accizei la combustibilul utilizat la transporturi.

Raport privind concluziile întâlnirii de lucru pe tema transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat

Azi, 20.09.2017, la sediul Guvernului a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanții Guvernului și cei ai confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național. Din partea Guvernului au participat: dnul Marcel Ciolacu – Viceprim – Ministru, dna Lia-Olguța Vasilescu – Ministrul Muncii și al Justiției Sociale, Dnul Tudorel Toader – Ministrul Justiției, dnul Ionuț Mișa – Ministrul Finanțelor Publice, dnul Gabriel Petrea – Ministrul Consultării Publice și Dialogului Social și dnul Florian Bodog – Ministrul Sănătății.

Sursa: Blocul National Sindical

Tema principală a discuției a fost transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat.

Reprezentanții confederațiilor sindicale au cerut reprezentanților Guvernului să precizeze care sunt motivele și beneficiile unei astfel de decizii, așa cum le văd reprezentanții Guvernului.

Ministrul Finanțelor Publice a precizat următoarele:

- valoarea contribuțiilor sociale la nivel de angajat va crește de 2,9 ori de la 1 ianuarie,

- această măsură va însemna o pensie mai mare pentru că va crește salariul brut,

- prin această măsură va crește netul angajatului, de exemplu la Învățământ cu 4,5%.

- aduce o colectare mai bună, având în vedere că angajatul poate solicita oricând angajatorului să dovedească plata.

Ministrul Muncii a adăugat că unul din motive ar fi acela că multe firme din mediul privat nu plătesc contribuții.

Reprezentanții sindicatelor au solicitat reprezentanților Guvernului să explice în ce mod această măsură conduce la creșterea valorii punctului de pensie, având în vedere că mecanismul actual din lege nu conduce la această concluzie.

Ministrul Muncii a precizat că una din modificările legii pensiilor vizează și mecanismul de calcul al pensiei care va fi diferit față de cel actual, fără a preciza cum arată noua formulă de calcul a pensiei.

Dacă pentru salariații ce câștigă la nivelul salariului minim și cei din sectorul public modul de transfer al contribuțiilor este relativ clar pentru că este la îndemâna Guvernului, pentru sectorul privat reprezentanții Guvernului au precizat că au în vedere o normă tranzitorie ce va prevede că salariul brut al angajatului va include contribuțiile angajatorului astfel încât să nu fie afectat salariul net.

Nu a fost prezentat nimic concret în ceea ce privește această normă tranzitorie.

Ministrul Justiției a precizat că din punctul dânsului de vedere o astfel de prevedere nu ar fi o problemă dacă: nu creează o sarcină fiscală disproporționată pentru angajator și dacă o astfel de măsură nu-i diminuează patrimoniul. Dacă nu se crează ingerință în patrimoniul angajatorului și nu se afectează contractul existent între părți atunci nu ar trebui să fie o problemă.

În ceea ce privește condițiile de muncă și cele 4 fonduri speciale D-nul Vice primministru Ciolacu a anunțat următoarele:

- cele 4 fonduri speciale vor rămâne, precum și contribuțiile aferente, acestea vor fi datorate și plătite de către angajator,

- cotele suplimentare pentru condiții speciale și deosebite vor fi transferate și ele salariatului, respectiv pentru condiții normale – cota de contribuții (pensii și sănătate) va fi de 35%, pentru condiții deosebite – 39% iar pentru condiții speciale – 43%.

S-a precizat de asemenea faptul că acest transfer de contribuții a fost avut în vedere la construcția sistemului de salarizare din sectorul public, dacă această măsură (cea a transferului de contribuții) nu se pune în practică impactul legii salarizării va fi de 63 mld lei până în 2022. Aplicarea legii salarizării și introducerea transferului contribuțiilor de la angajator la angajat înseamnă un impact bugetar de 32 mld până în 2020 și  42 mld până în 2022.

Creșterea veniturilor bugetare și creșterea punctului de pensie sunt principalele avantaje precizate de Guvern pentru introducerea acestei măsuri.

Reprezentantul BNS a precizat faptul că dorim ca Guvernul să-și prezinte scris intențiile, inclusiv calculele de impact și evaluările, respectiv:

- este important să vedem tot pachetul de măsuri, așa cum sunt văzute de Guvern, care sunt principiile și mecanismele de construcție pentru intențiile Guvernului.

- am constatat că opțiunile Guvernului se tot schimbă de la o zi la alta, tocmai de aceea dorim să putem discuta pe analize, calcule, evaluări concrete.

De asemenea s-a solicitat Guvernului să prezinte modul în care văd viitorul pieței muncii din România, ce se întâmplă cu cei ce-și schimbă locul de muncă după acest transfer de contribuții sau cei ce intră pentru prima dată în piața muncii, ei neputând fi acoperiți de norma tranzitorie.

Din punctul de vedere al BNS acest transfer de contribuții înseamnă doar o reașezare a resurselor. Dacă cheltuiala de personal a angajatorului nu crește iar salariul net nu scade, atunci în mod logic nu există posibilitatea de a crește veniturilor bugetare, în fapt se reduce ceea ce statul încasa la bugetul de stat ca impozit pe salarii de la angajați și cresc încasările de la bugetul asigurărilor sociale și fondul de sănătate,așa cum se poate vedea în imaginea de mai jos.

structura_cheltuielii_de_personale

Reprezentantul BNS a solicitat reprezentanților Guvernului să precizeze cine își asumă consecințele în cazul în care angajatorii nu respectă norma tranzitorie. Îngrijorarea reprezentanților Guvernului vizează însă doar domeniul bugetar.

Ultima parte a discuției a vizat salarizarea în sectorul sanitar, având în vedere problemele sesizate de reprezentanții organizațiilor sindicale din domeniu.

Viceprim-ministrul a precizat că într-o singură lună de aplicare a noii legi a salarizării cheltuiala de personal din sistemul de sănătate a crescut cu 100 milioane lei, în condițiile în care cheltuiala trebuia să rămână neschimbată, precizând totodată că o astfel de evoluție creează probleme pentru încadrarea în deficitul de 3%.

Reprezentanții Guvernului și-au asumat ca în cursul săptămânii viitoare să prezinte confederațiilor sindicale documentele cerute, urmând ca discuția să fie reluată, a fost precizat, ca angajament, faptul că nu se vor transmite în Guvern spre aprobare aceste modificări fără o consultare prealabilă cu partenerii sociali.

Susținem campania BNS – NU EXPERIMENTELOR SOCIALE PE ROMÂNI!

Federația Națională a Sindicatelor din Transporturi ELCATEL susține campania inițiată de Blocul Național Sindical cu privire la transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina salariatului.
21731082_1765725050108848_8060166936607035054_nSolicitam sprijinul dvs. în vederea semnării și înaintării către Guvernul României a petiției inițiate de Blocul National Sindical cu privire la intenția Guvernului României de a transfera contribuțiile sociale în sarcina salariatului.
Petiția poate fi semnata pe modelul de tabel de mai jos sau online. Tabelele vor fi transmise în cel mai scurt timp scanate pe adresa de e-mail a federației, în vederea centralizării și depunerii. Se pot strânge semnături și de la alți salariați decât membrii de sindicat, singura cerința fiind vârsta mai mare de 18 ani.
Cei care semnează on-line sau pe tabele transmise de filialele județene ale BNS nu vor mai semna pe alte tabele.
Atașat veți regăsi un model de adresa către parlamentari. Liderii de sindicat sunt rugați sa depuneți aceste adrese la cabinetele parlamentarilor din raza dvs de activitate, indiferent de culoarea lor politica.
Va rugam sa acordați atenție deosebita acestui proiect ale cărui urmări sunt greu de anticipat, posibil cu efecte iremediabile asupra venitului salariaților, indiferent de mediul din care provin:
Va mulțumim anticipat pentru sprijin.
Semnează on-line:

 

Informare întalnire Secretar General al Guvernului României

Guvernul-Romaniei1Astăzi, 19 septembrie 2017, reprezentanții federațiilor sindicale feroviare s-au întâlnit cu Secretarul General al Guvernului României pentru a discuta o serie de probleme cu care se confruntă căile ferate. Din partea Secretariatului General al Guvernului au participat:secretarul general Mihai Busuioc, consilierii Horia Ghimbățeanu, George Faraianu, Nichita Dumitru. Din partea Ministerului Transporturilor a participat Secretarul de Stat Mircea Biban. Din partea federațiilor feroviare au participat Iulică Măntescu – Federația Mecanicilor de Locomotivă din România, Radmilo Felix – Federația Mecanicilor de Locomotivă din România, Rodrigo Gabriel Maxim – Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Liviu Grab – Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Nicolae Grigore – Federația Națională a Sindicatelor din Transporturi “ELCATEL”, Florin Dobrescu – Federația Națională “Drum de Fier”.

A fost depus la registratura Guvernului și un memoriu adresat Primului Ministru și Secretarului General al Guvernului.

În discuții au fost abordate problemele ridicate în memoriu, principala nemulțumire fiind reducerea bugetului Ministerului Transporturilor cu 6.2 miliarde de lei la rectificarea bugetară din această lună, care va afecta serios în primul rând infrastructura feroviară și operatorii de transport.

A fost expusă situația generată la AFER prin diminuarea ilegală, retroactivă a salariilor personalului, contrar prevederilor legale, fiind încălcate atât prevederile Codului Muncii cât și ale noii legi a salarizării unice (153/2017).

Cu privire la situația CFR Marfă, s-a arătat că există un blocaj datorat faptului că o serie de societăți de stat înregistrează datorii către CFR Marfă, iar la rândul ei CFR Marfă înregistrează datorii și penalități la datorii către gestionarul infrastructurii, CFR SA.

A fost subliniat faptul că salarizarea personalului din societățile feroviare este deficitară, o mare parte a salariaților fiind plătiți la nivelul salariului minim pe economie, ca efect al creșterii venitului minim garantat și a stagnării salariilor la calea ferată. O primă măsură ar fi ca aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale societăților feroviare să treacă din responsabilitatea Guvernului României în sarcina Ministerului Transporturilor.

Federațiile feroviare au solicitat sprijinul Guvernului în vederea continuării procesului legislativ de adoptare a Legii privind statutul personalului feroviar. În prezent, acest proiect de lege este blocat la Comisia de Muncă a Camerei Deputaților unde așteaptă un punct de vedere al Guvernului.

A fost evidențiat faptul că trebuie regândit nivelul taxei de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI) care are cea mai mare valoare din Europa, acest lucru afectând serios operatorii de transport feroviar și situându-i într-o poziție de dezavantaj major față de operatorii auto. Concomitent, este necesar să fie asigurate fonduri suficiente pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii feroviare. Diminuarea fondurilor pentru întreținerea infrastructurii, la actuala rectificare bugetară, va face ca salariile personalului din această activitate să nu mai poată fi plătite până la sfârșitul anului.

Cu privire la achizițiile de material rulant, acestea ar trebui să constituie o prioritate a Ministerului Transporturilor având în vedere starea precară a parcului de locomotive și a celui de vagoane de călători și marfă, precum și faptul că începând cu anul 2019, autorizarea accesului acestor vehicule pentru accesul pe infrastructura feroviară va fi mult mai severă pentru că va trece în responsabilitatea Agenției Feroviare Europene.

A fost subliniat din nou faptul că repartizarea compensației alocate pentru transportul feroviar de călători se face cu discriminarea CFR Călători. Trebuie eliminat indicatorul călători*kilometru având în vedere faptul că realizarea acestuia se raportează prin declarații pe proprie răspundere date de operatorii privați, declarații care nu corespund realității, în timp ce operatorul de stat, CFR Călători, face raportări corecte din evidența electronică a biletelor vândute.

S-a solicitat scutirea de la plata accizei pe carburanții folosiți în transportul feroviar, având în vedere că operatorii de transport rutier beneficiază deja de această scutire în timp ce sistemul feroviar nu a fost niciodată scutit de la plata acestei accize.

Au mai fost reclamate dificultăți în aplicarea OMT 615/2015, urmând ca acest aspect să fie discutat într-o întâlnire viitoare cu reprezentanți cu sarcini de decizie din Ministerul Transporturilor.

S-a ridicat problema existenței unor amenzi astronomice aplicabile salariaților, prin adoptarea prin OG 39/2000, nivelul maxim al amenzii ajungând la 50000 de lei.

Sindicatele feroviare au solicitat sprijinul Guvernului în vederea realizării fuziunilor societăților reparatoare de locomotive cu societățile mamă ale acestora, totodată și unici acționari (CFR Călători și CFR Marfă), cei doi reparatori de locomotive fiind singurele filiale care încă nu au fost reintegrate în societățile din care au fost externalizate.

Secretarul General al Guvernului, Mihai Busuioc a apreciat disponibilitatea federațiilor sindicale feroviare pentru realizarea unui dialog constructiv. Demnitarul a arătat că diminuarea bugetului de venituri și cheltuieli la Ministerul Transporturilor s-a făcut la capitolele investiții din fonduri europene având în vedere că procentul de realizare a acestor investiții este de 40% și care se estimează că nu vor putea fi făcute în acest an. S-a alocat în schimb o sumă substanțială la Ministerul Finanțelor ca fond de rezervă în caz că vor exista totuși facturi pentru aceste investiții. În cursul lunii noiembrie va fi făcută oricum o nouă rectificare a bugetului de stat.

Cu privire la situația AFER, va fi făcută o analiză a situației create la această unitate pentru a stabili dacă decizia de diminuare a salariilor a fost emisă cu încălcarea legii și pentru a face tot posibilul în vederea dezamorsării situației conflictuale.

Celelalte probleme expuse au fost înregistrate în vederea găsirii soluțiilor de rezolvare. A fost programată o nouă întâlnire în data de 27 septembrie iar în 4 octombrie a fost, de asemenea, programată o întâlnire pe problema recuperării accizei din carburanți.