Actiuni de protest BNS

62314_405149186262262_1966132981_n

In cadrul acțiunilor de protest inițiate de Blocul Național Sindical în săptămâna 30.05 – 03.06.2016, Federația Națională a Sindicatelor din Transporturi ELCATEL va participa la pichetarea Palatului Cotroceni în data de 02.06.2016 între orele 11:00 și 14:00. Revendicările principale ale FNST ELCATEL, înaintate Blocului Național Sindical pentru a fi transmise Președintelui României și Guvernului României, sunt:

  • Adoptarea proiectului de lege privind statutul personalului feroviar

Expunere de motive:

Este cunoscut faptul că munca în domeniul feroviar are un anumit specific generat de activitatea neîntreruptă, ce impune un regim de muncă în mișcare, desfășurat în condiții deosebite, cu mijloace tehnice specifice și utilizarea de aparataje dedicate care necesită un grad ridicat de pregătire a personalului cu responsabilități în siguranța circulației. Putem spune că meseriile din sistemul feroviar sunt unice, având în vedere faptul că experiența acumulată în muncă nu poate fi folosită în nici un alt sector al economiei naționale. Grija și răspunderea pentru siguranța călătorilor și a bunurilor transportate face necesară adoptarea unui regim strict reglementat, unitar și coordonat pentru întreg sistemul feroviar și se impun reglementări speciale care să se adreseze tuturor problemelor de personal din acest domeniu, inclusiv pe teme cum ar fi salarizarea, condiții de muncă și disciplina muncii.

Scopul proiectului de lege privind statutul personalului feroviar:

Proiectul de lege urmărește reglementarea aspectelor privitoare la:

–          Raporturile ce se stabilesc între unitățile feroviare și personalul feroviar, privitoare la drepturile, obligațiile și răspunderile acestora;

–          Recrutarea, încadrarea în muncă, formarea și cariera personalului feroviar;

–          Salarizarea personalului feroviar;

–          Condițiile și modalitățile de ocupare a funcțiilor, precum și condițiile și modalitățile de eliberare din aceste funcții;

–          Abateri și sancțiuni;

–          Condiții de încetare a activității și de pensionare;

–          Criteriile de acordare a recompenselor și distincțiilor.

  • Respectarea legislației privind termenele de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale societăților feroviare și filialelor acestora.

Nerespectarea termenelor legale de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli conduce la imposibilitatea negocierii și încheierii contractelor colective de muncă ale societăților, precum și la imposibilitatea încadrării în țintele propuse în proiectele de BVC (cu urmări negative în următoarea negociere a unui contract colectiv de muncă).

  • Asigurarea unei finanțări corespunzătoare din partea Statului Român în vederea dezvoltării infrastructurii de transport feroviar și aducerea acesteia la standarde europene.

Asigurarea de la bugetul de stat a diferenței dintre costurile reale de exploatare ale administratorului infrastructurii feroviare și veniturile realizate de acesta din taxa de utilizare a infrastructurii (TUI), prin completarea legislației de funcționare a CNCF CFR SA similar prevederilor referitoare la transportul public de călători, ar fi o măsură care să asigure menținerea infrastructurii feroviare la parametri tehnici de funcționare și chiar reducerea taxei de utilizare a infrastructurii aplicată transportului de marfă.

  • Modificarea și completarea O.G. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu.

Promovarea prin OUG a modificării și completării OG 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu, astfel încât permisele de călătorie (fie că se regăsesc sub forma autorizației de călătorie, permis de călătorie sau abonament pentru elev) să reprezinte cupoane de bonuri de valoare care se acordă gratuit și nu constituie venituri impozabile așa cum în mod eronat sunt considerate în Codul Fiscal, constituie o necesitate, întrucât forma actuală împiedică accesul salariaților la acest drept datorită faptului că impozitul plătit pentru un abonament de elev al unui salariat feroviar spre exemplu, este în multe cazuri mai mare decât contravaloarea abonamentului standard pentru elevi.

  • Eliminarea accizelor din prețul motorinei utilizate în sistemul feroviar

Dorim să atragem atenția asupra finanțării discriminatorii a transportului feroviar față de transportul rutier prin faptul că în prețul motorinei utilizată la calea ferată se regăsește atât acciza de 7 eurocenți cât și taxa de drum, taxe din care ar fi trebuit să se finanțeze infrastructura de transport rutieră. Considerăm normal ca aceste taxe să se întoarcă către calea ferată pentru întreținerea, repararea și modernizarea infrastructurii de transport feroviar.

  • Modificarea legislației muncii cu privire la negocierile colective de muncă și dreptul la grevă

Prevederile OUG 26/2013, ale Legii Bugetului de stat și Legii Dialogului Social restricționează dreptul la negocieri colective de muncă, prin impunerea de restricții referitoare la construcția fondului de salarii ale societăților cu capital de stat, ceea ce face ca negocierea colectivă să se desfășoare în limite impuse, limite mult prea restrictive pentru ca negocierea să poată fi finalizată după principiul părților egale și libere în procesul de negociere. Coroborat cu aspectele privind limitarea dreptului la grevă dacă revendicările necesită aprobarea sau modificarea legislației, organizațiile sindicale sunt în imposibilitatea de a acționa în conformitate cu unul dintre cele mai importante scopuri pentru care au fost constituite: creșterea veniturilor lucrătorilor. Aceste limite impuse încă din anul 2009 au făcut ca în acest moment în societățile feroviare cca. 60 % din salariați să fie plătiți cu salariul minim pe economie, fără diferențieri legate de responsabilitate, funcție și nivel de pregătire profesională. Astăzi, ca și medicii, lucrătorii feroviari părăsesc țara, în căutarea unor posturi în străinătate, posturi care să le asigure o salarizare decentă și un mediu de lucru performant.

Biroul Executiv