Actul FNST ELCATEL catre conducerea SC Electrificare CFR SA

Nr. 48/6F/09.04.2014

 

 

Către:

S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A.

D-lui Director General: Ion Gavrilă

Spre știință:

C.N.C.F. CFR S.A

Domnului Director General: Macarie Alexandru Moldovan

 

Domnule Director, ne surprindeți de la zi la zi prin derapajul față de pozițiile pe care le adoptați în mod declarativ și ceea ce puneți în aplicare în mod constant.

După ce ați prezentat proiectul de BVC pe anul 2014, în care se constată diminuarea sumei alocate cheltuielilor salariale cu 4,5 milioane lei, iar la capitolul cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal ați alocat suma de 421 mii lei, rugându-ne să convingem salariații pe care îi reprezentăm „ să înţeleagă” că trebuie să facă un efort acceptând diminuări de venituri şi program de restructurare, dumneavoastră faceţi angajări din primele zile de la numirea ca Director General al SC Electrificare CFR SA.

Cum legalitatea este o lozincă pentru dumneavoastră, vă atragem atenţia că aţi încălcat prevederile CCM în vigoare:

„Art. 37 (1) Angajarea personalului la SC Electrificare CFR SA se face prin concurs sau examen.

(2) Cu 15 – 30 zile înainte de data ţinerii concursului sau examenului, vor fi afişate la sediul unităţii şi / sau vor fi publicate în presă locurile vacante scoase la concurs.”

„Art. 38 (2) Angajarea se face numai pe posturi rămase vacante conform legislaţiei în vigoare, cu consultarea sindicatelor reprezentative.”

„Art. 38 (4) Concursul sau examenul se vor desfăşura în prezenţa unei comisii aprobate de organul care are competenţa de angajare. La examen sau concurs va asista şi un reprezentant al sindicatului. „

Vă atenţionăm că nerespectarea articolelor din CCM atrage după sine răspunderea disciplinară, materială sau după caz penală.

După ce aţi „convins” anumiţi salariaţi să îşi dea demisia din funcţiile pe care le ocupau legal şi îşi îndeplineau sarcinile de serviciu în mod corect, după ce aţi mimat o nouă organigramă în Centralul societăţii pentru a schimba din funcţie anumite persoane „incomode”, aţi acordat clase şi promovări ce nu existau în CCM, apropiaţilor dumneavoastră.

Oameni care cu ceva timp în urmă executau silit societatea, punând sechestru pe maşina directorului general, acum sunt avansaţi de dumneavoastră în funcţii de conducere (şef SE, şef CE Craiova). Oare să fie drept mulţumire? Ce să înţeleagă salariaţii SC Electrificare CFR SA din asta?

Cum doriţi să eficientizaţi societatea? Tratând cu total dispreţ lucrătorii feroviari din Electrificare, a căror sacrificiu permanent este în zadar şi de la care aveţi pretenţia să fie de acord cu diminuarea veniturilor salariale prin suspendarea indemnizaţiilor salariaţilor pensionaţi la cerere sau incapacitate de muncă, prin suspendarea ajutorului de deces în cazul membrilor de familie (soţ / soţie / copil), prin neplata contravalorii protezelor şi mijloacelor de locomoţie pentru salariaţi care au suferit accidente, prin diminuarea sporului orelor festive sau prin suportarea de către salariaţi a contravalorii comisioanelor bancare aşa cum le propuneţi prin noul CCM?

Vom solicita scris şi verbal, Ministerului Transporturilor, Domnului Ministru Dan Şova, normalizarea relaţiilor sociale, inclusiv prin asigurarea unui management orientat spre performanţă şi nu dispreţ împotriva salariatului feroviar.

 

09.04.2014

 

 

 

 

Preşedinte                        Primvicepreședinte                    Secretar General

Paul Moraru                        Nicolae Grigore                       Marius Lobonțiu