Adera la ELCATEL

  • Pot fi membri ai Federației ELCATEL organizațiile sindicale constituite și înregistrate juridic care și-au manifestat dorința pe baza liberului consimțămțământ și care cunosc și respectă statutul Federației ELCATEL.
  • Organizația sindicală care solicită să se afilieze la Federația ELCATEL, va depune la secretariat o cerere de afiliere semnată de organele competente, statutul propriu de organizare și funcționare, hotărârea judecătorească prin care este recunoscunoscută dobândirea cu mențiunea “definitivă” și hotărârea organelor de conducere ale organizației sindicale respective privind afilierea la Federație.

Cererea de afiliere va cuprinde următoarele mențiuni obligatorii:

  1. organul care a aprobat
  2. numărul membrilor la data afilierii
  3. numărul de cont și organul bancar
  4. declarația că respectiva organizație sindicală nu este afiliată la o altă Federație Națională.
  • Aprobarea afilierii este de competența Consiliului Reprezentativ, iar organizația sindicală este considerată membru cu drepturi depline de la data acestei aprobări.
  • Afilierea la Federația ELCATEL este incompatibilă cu afilierea la o altă organizație sindicală de tip federativ.