Aviz favorabil la Comisia pentru Munca, Familie și Protecție Socială

14671364_1294815167203991_9149795737197311247_nAstăzi în Comisia pentru Muncă, Familie și Protecție Socială a Senatului României primul punct pe ordinea de zi a fost proiectul legii 407/2016 privind statutul personalului feroviar. Proiectul s-a bucurat de sprijinul majorității celor prezenți primind din nou aviz favorabil.

Deși solicitarea de participare a reprezentanților F.N.S.T. ELCATEL a fost transmisă încă de vineri, la ora ședinței aceștia nu au putut participa motivându-se faptul că nu se va discuta acest punct astăzi, astfel încat nu au mai fost trecuți pe lista invitaților.

A fost depusă și înregistrată sub numărul XXVII/136/24.10.2016, în 10 exemplare (câte unul pentru fiecare membru al comisiei) o adresă conținând clarificări ale aspectelor semnalate de doamna senator Mariana Câmpeanu.

Din discuțiile purtate telefonic cu domnul senator Haralambie Vochițoiu  a reieșit faptul că proiectul va fi totuși discutat. Îi mulțumim pe această cale pentru susținerea acordată și pentru informațiile transmise.

Textul adresei transmise Comisiei pentru Muncă, Familie și Protecție Socială a Senatului României

Către:

SENATUL ROMANIEI

Comisia pentru Muncă, Familie si Protecție Sociala

Domnului Președinte: Senator Petru Alexandru Fratean

Privitor la proiectul Legii nr. 407/2016 privind statutul personalului feroviar, urmare a solicitării de reexaminare, facem următoarele precizări în vederea clarificării unor aspecte semnalate de către doamna Senator Mariana Câmpeanu în ședința Senatului din data de 26 septembrie 2016.

  1. 1.      Salariații feroviari au dreptul să beneficieze de concedii de odihnă, concedii de studii, concedii fără plată sau alte concedii

Tipurile de concedii de care pot beneficia salariații feroviari sunt cele de care beneficiază orice salariat indiferent de domeniul de activitate, în conformitate cu prevederile Codului Muncii și legislația în vigoare.Referința la „alte concedii” este prevăzută pentru a nu limita accesul salariaților la un alt tip de concediu prevăzut de legislația națională.

  1. 2.      Salariații feroviari au dreptul să primească locuință de intervenție, de serviciu, socială, de protocol, după caz

În vederea asigurării continuității funcționării și exploatării în condiții de siguranță a infrastructurii feroviare salariații feroviari au dreptul (în unele cazuri chiar obligația) la locuințe de intervenție sau de serviciu (după caz), în conformitate  cu prevederile instructiilor de serviciu. Acest drept reprezintă de fapt necesitatea angajatorului de a avea la dispoziție personal care să intervină în  cel mai scurt timp pentru asigurarea continuității serviciului sau pentru repunerea în funcțiune a echipamentelor căii  ferate. Aceste locuințe se acordă în funcție de spațiile locative disponibile, precum și în funcție de necesitățile societății.

Existenta unui număr limitat de locuințe de intervenție și de serviciu în spațiile societăților feroviare nu trebuie sa limiteze accesul la locuința socială atunci când sunt îndeplinite condițiile legale de acordare, motiv pentru care și acest tip de locuință a fost prevăzut în proiectul Legii 407/2016.

Locuințele de protocol se acordă în funcție de reglementările fiecărei societăți.

  1. 3.      Decontarea a 50 % din contravaloarea unui bilet de odihna și / sau tratament / recuperare și acordarea tichetelor de vacanta

Menționăm faptul că tichetele de vacanță se pot folosi doar pe teritoriul României, astfel încât fără prevederea de decontare a 50% din contravaloarea unui bilet de odihnă, cei care aleg să își petreacă vacanța în afara granițelor țării vor fi discriminați în raport cu cei care își vor petrece concediul în România.

Acordarea acestor drepturi nu presupune efectuarea unor cheltuieli suplimentare pentru angajator, decontarea a 50% din contravaloarea unui bilet de odihnă și  / sau tratament făcându-se din fondul de cheltuieli sociale constituit prin aplicarea unei cote de max. 5% asupra cheltuielilor cu salariile în conformitate cu prevederile art. 25 litera b din Legea 227/2015 – Codul Fiscal.

Tichetele de vacanță se acordă în conformitate cu prevederile legale.

  1. 4.      Salariații feroviari au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport în cazul mutării în altă localitate în interesul serviciului

Acest drept nu se referă la „mutarea unei valize cand au ei chef” dupa cum spunea doamna senator Mariana Câmpeanu, ci se refera la schimbarea domiciliului în interesul serviciului, deci la solicitarea și în avantajul angajatorului, fiind normal ca aceasta schimbare majoră să nu genereze costuri ridicate pentru salariat.

  1. 5.      Salarizarea personalului feroviar

Afirmațiile doamnei senator Mariana Câmpeanu cu privire la faptul că principiile de salarizare din proiectul Legii 407/2016 ar afecta legea salarizarii unice a bugetarilor, denotă o necunoaștere totală a sistemului feroviar, dar și a sistemului bugetar. Salarizarea în sistemul feroviar se face in conformitate cu contractele colective de munca încheiate la nivelul fiecărei societăți, fără legătură cu legea salarizării unice a bugetarilor.

Salariul nu este fixat de „nu știu cine” (conform stenogramei ședinței Senatului din 26 septembrie 2016), ci este stabilit în urma negocierilor colective.

Necesitatea existenței unui coeficient de ierarhizare aplicat la salariul minim pe economie este justificată și chiar obligatorie pentru ierarhizarea funcțiilor în ținând cont de nivelul de pregătire, sarcinile și responsabilitățile fiecărei funcții. Lipsa unui coeficient de ierarhizare raportat la nivelul salariului minim pe economie are ca efect aplatizarea grilei de salarizare la nivelul salariului minim pe economie, fără a ține cont de pregătire, sarcini și responsabilități, având ca efect demotivarea profesională a salariaților și implicit scăderea productivității muncii. În acest moment cca. 40% din salariații feroviari sunt încadrați cu salariul de baza la nivelul salariului minim pe economie, punând pe aceeași treapta de salarizare atât muncitorii necalificați, cât și muncitorii calificați care execută lucrări ce necesită pregătire de specialitate.

  1. 6.      Pensionarea personalului feroviar și pensia de serviciu

Necesitatea și motivele reducerii vârstei de pensionare le-am transmis anterior prin actul nr. 83/6F/13.09.2016, act pe care îl atașam prezentei.

Cu privire la acordarea pensiei de serviciu considerăm că este absolut necesară având în vedere faptul că reducerea vârstei de pensionare va afecta cuantumul pensiei stabilite prin sistemul public de pensii în lipsa grupelor de muncă, a condițiilor speciale sau deosebite de muncă.Totodată uzura fizică și morală a salariaților feroviari, precum și pregătirea specifică, unică putem spune, face imposibilă completarea veniturilor prin găsirea unui alt loc de munca,lăsându-i pe cei care aleg să se pensioneze cu o situație financiară precară care nu le va putea acoperi cheltuielile zilnice și o stare de sănătate afectată de anii petrecuți în serviciu noaptea, pe ploaie, vânt, zăpadă și caniculă.

Pensia de serviciu așa cum este prevăzută la art. 45-46 din proiectul Legii 407/2016 se acorda doar în cazul în care pensia stabilită prin sistemul public de pensii este mai mică decât cuantumul pensiei de serviciu, bugetul statului suportând practic doar o mica diferență, nu întreaga pensie.

Cu privire la drepturile urmașilor, nu considerăm că pensia de urmaș reprezintă o exagerare, fiind mai degrabă ceva normal ca urmașii să beneficieze de drepturile pe care le-ar fi avut decedatul. De menționat faptul că în  ultimii ani în sistemul feroviar numărul deceselor survenite înainte de vârsta de pensionare a crescut, cel mai des fiind între 45 și 52 de ani, în unele cazuri chiar la locul de muncă.

Având încredere în faptul că precizările noastre vor clarifica aspectele ridicate de doamna senator Mariana Câmpeanu, vă a stăm la dispoziție cu orice lămuriri considerați necesare în vederea emiterii raportului suplimentar și avizării favorabile a proiectului Legii 407/2016 privind statutul personalului feroviar.