Feroviarii vor beneficia in anul 2015 de autorizatii si permise de calatorie

In data de 19.12.2014, Cabinetul Directorului General al CFR SA a emis o telegramă  prin care anunță salariații că au fost virați în conturile regionalelor cei 150 lei pentru copii de Crăciun, salariații vor primi în zilele de 29 si 30 avansul lunii decembrie și o tranșă din anul 2015 din drepturile convenite prin eșalonare.

Totodată se anunță că salariații feroviari și membrii lor de familie vor beneficia de autorizații și permise de călătorie gratuită în anul 2015.

10001Textul OUG 83 din 12 decembrie 2014

Prevederile art. 18 și 19 lit. b) și c) ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anii 2015 și 2016“.

Citește integral textul OUG 83 din 12.12.2014

Textul Legii 283/2011 privind aprobarea OUG 80/2010

Art. 19
In anul 2012 se acorda reduceri de tarife sau, dupa caz, gratuitati, numai in limita a 3 calatorii dus-intors sau 6 calatorii simple, la facilitatile de transport prevazute de urmatoarele acte normative:
a) art. 1, art. 2 alin. (1), (2) si (4), art. 3 alin. (1) si (2), art. 4 alin. (1), (2) si (3), art. 5, art. 8 alin. (1), (2) si (3), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) si art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) art. 80 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Citește textul integral al Legii 283/2011

Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 112/1999, prin care erau stabilite drepturile de călătorie gratuită pentru feroviari și familiile acestora, ar trebui aplicate începând cu 1 ianuarie 2015.

” (1) Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata de la Compania Nationala de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa “C.F.R. Marfa” – S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A., Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” – S.A., de la unitatile cu profil feroviar care rezulta prin reorganizarea acestor unitati, de la filialele acestora, precum si de la subunitatile din structura organizatorica a acestora beneficiaza de autorizatii sau permise de calatorie pe caile ferate romane, in interes de serviciu sau in interes personal, in mod gratuit, in aceleasi conditii ca si personalul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori “C.F.R. Calatori” – S.A., prevazute la art. 1.
(2) Membrii de familie ai salariatilor prevazuti la alin. (1) beneficiaza anual de 24 de file de permise de calatorie pe caile ferate romane, in mod gratuit”,
se arată la Art. 3 din Ordonanța de Guvern nr. 112/1999.

Foarte probabil permisele de calatorie vor fi impozitate ca si in anii trecuti in conformitate cu prevederile Codului Fiscal.