Info Legislativ MT – octombrie 2014

Vă informăm că pe site-ul Ministerului Transporturilor au fost publicate următoarele proiecte de acte normative:

Proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea si dezvoltarea sistemului de menţinere a competentelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei si pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din Romania si pentru actualizarea Listei funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se formează-califică, perfecţionează si verifica profesional periodic la CENAFER, cu modificările şi completările ulterioare.

Descarca textul proiectului.

Data publicării: 21.10.2014
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 3.11.2014

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 Coordonate de contact

 Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia Comunicare şi Relaţia cu Sindicatele – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G
  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa consultare.publica@mt.ro