Informare 17.09.2014

 

linie-de-contact

Astazi ora 14:00 a avut loc ședința Consiliului  de Administrație a SC Electrificare CFR SA.

S-a hotărât:

–         Amânarea avizării situației economico-financiare.

–         Convocarea AGA în ședință extraordinară pentru analizarea situației economice.

–         Împuternicirea conducerii societății pentru a contesta decizia Curții de Conturi din data de 08.09.2014. Printre măsurile dispuse de Curtea de Conturi sunt:

  •  analiza de către AGA a situației privind diminuarea activului net al societății la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului subscris, pentru a decide fie dacă societatea trebuie dizolvată, fie măsuri pentru reglarea valorii capitalului subscris, până la finele anului 2014.
  • Analiza de către CA a cauzelor nerespectării prevederilor legale privind efectuarea cheltuielilor lunare până la aprobarea BVC și luarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea acestora.
  • Analiza de către AGA și CA a cauzelor nerespectării indicatorilor aprobați prin BVC și luarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea acestora.

La CFR SA au continuat negocierile pentru CCM 2014-2015. Întrucât nu au apărut elemente noi de natură economică, reprezentanții administrației și-au menținut punctul de vedere din procesul verbal anterior.

Reprezentanții FNDF, FNFMC și AFTF au prezentat un punct de vedere comun  solicitând rediscutarea articolelor  rămase în divergență și consemnate în procesele verbale din luna aprilie. De asemenea, își mențin punctele de vedere menționate în procesele verbale anterioare. Se solicită și negocierea unei noi ierarhizări în anexa nr. 2, precum și analizarea introducerii tichetelor de vacanță ca alternativă la ajutorul material pentru recuperarea forței de muncă și a subvenției pentru biletul de odihnă și tratament. Următoarea întâlnire va avea loc în data de 24.09.2014 ora 11:00.