Informare 25.09.2014

În data de 24.09.2014 reprezentanții organizațiilor sindicale și administrația CNCF CFR SA au reluat discuțiile pentru CCM Contractul colectiv de munca2014-2015.

Reprezentanții administrației și-au menținut punctul de vedere anterior, întrucât până la această dată nu au apărut elemente noi privind aprobarea BVC rectificat. De asemenea, au propus organizațiilor sindicale să analizeze posibilitatea prelungirii acordurilor în vigoare până la data de01.11.2014.

Reprezentanții FNDF au solicitat analizarea posibilității încheierii unui nou CCM până la data de 30.09.2014 ținând cont de solicitările menționate de organizațiile sindicale în ședințele anterioare.

Reprezentanții FNFMC și AFTF propun reluarea discuțiilor legate de punctele din CCM propuse pe parcursul negocierii și rămase în divergență. De asemenea, FNFMC și AFTF solicită ca la următoarea

întâlnire să fie invitat secretarul de stat cu responsabilități în domeniul feroviar pentru lămurirea problemelor legate de încheierea CCM.

Reprezentanții organizațiilor sindicale își exprimă disponibilitatea de a negocia până la sfârșitul perioadei de valabilitate a acordului și propun ca următoarea întâlnire să aibă loc în data de 25.09.2014 ora 10:00.

Reprezentanții administrației își exprimă disponibilitatea de a negocia până la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor, însă data propusă este de 29.09.2014 cu o zi înainte de expirarea acordurilor.

În data de 25.09.2014, conform propunerii din procesul verbal de la întâlnirea din data de 24.09.2014, reprezentanții FNFMC, AFTF și ANSF s-au prezentat la sediul CNCF CFR SA, pentru continuarea negocierilor pentru CCM 2014-2015. Din partea administrației s-a prezentat dl. Viorel Scurtu. Administrația a adus la cunoștința participanților faptul că a fost anunțat secretarul de stat cu responsabilități în domeniul feroviar de situația negocierilor și de solicitarea organizațiilor sindicale de a avea o întâlnire cu acesta în vederea clarificării aspectelor legate de rectivicarea BVC. Până în acest moment nu a fost programată o întâlnire pe această temă. În cazul în care în ședința de guvern de săptămâna viitoare nu va fi aprobată rectificarea bugetului la CFR SA, organizațiile sindicale cu consultarea membrilor de sindicat vor decide asupra oportunității deschiderii conflictului colectiv de muncă. Următoarea întâlnire va avea loc în data de 29.09.2014.