Informare 26.11.2014

  1.    CNCF CFR SA

Astazi, 26.11.2014 la sediul CFR SA s-au reluat discutiile pentru negocierea Contractului Colectiv de Munca pentru anul 2015.

Fata de solicitarile organizațiilor sindicale, administrația a făcut următoarele precizări:

–         Referitor la modul de acordare a clasei de salarizare: în prezent nu există posibilitatea acordării acesteia (lucru pe care de altfel l-am adus la cunoștința dumneavoastră încă de la semnarea acordului);

–         Referitor la acordarea facilităților de călătorie administrația precizează că până la această dată nu au apărut modificări legislative care să permită acordarea acestora.

–         Referitor la acordarea ajutorului material de Crăciun acesta nu poate fi acordat ținând cont de fondul de salarii prevăzut în BVC pe anul 2015.

–         Referitor la suma necesară cumpărării cadourilor oferite copiilor cu ocazia Crăciunului se precizează că există posibilitatea acordării acesteia în cuantum de 100 lei pentru fiecare copil.

Reprezentanții organizațiilor sindicale susțin în continuare punctele de vedere exprimate în procesele verbale anterioare și solicită prezentarea următoarelor situații până la ședința viitoare:

–         Execuția bugetară cu privire la fondul de salarii la zi, defalcată pe sucursale și ramuri de activitate;

–         Analiza (simularea) economică pentru acordarea unei clase de salarizare pentru tot personalul precum și a unei prime de Crăciun;

–         Situația cheltuielilor din fondul de 2%, precum și analiza economică și încadrarea în BVC în vederea acordării sumei de 150 lei ca ajutor pentru cumpărarea cadourilor pentru copii de Crăciun 2014;

–         Proiecția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015;

–         Bugetul rectificat pe anul 2014.

Următoarea întâlnire va avea loc în data de 08.12.2014.

2.     Electrificare CFR

Luni 24 noiembrie a avut loc ședința extraordinară a plenului Comisiei de Dialog Social a Ministerului Transporturilor, în vederea dezbaterii proiectului de Hotărâre de Guvern privind suplimentarea bugetului MT din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. La articolul 1 din proiectul de HG se solicită aprobarea sumei de 75 000 mii lei necesară pentru recapitalizarea SC Electrificare CFR SA.  Vă anexăm proiectul de Hotărâre de Guvern.