Informare absorţie filiale SIMC si Sere Pepiniere de catre CNCF CFR SA

Prin Decizia nr. 933 / 2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul 47511/3/2015 instanţa a admis cererea formulată de CNCF CFR SA şi a dispus înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor privind modificarea actului constitutiv al CNCF CFR SA ca urmare a fuziunii prin absorţia societăţilor Sere si Pepiniere CFR SA şi Întreţinerea Mecanizată a Căii Ferate SA, precum şi al celorlalte modificări ale actului constitutiv al acestei societăţi, precum şi radierea societăţilor absorbite.

Ca urmare a dispoziţiilor Curţii de Apel, în urma realizării fuziunii, cele două filiale absorbite îşi vor înceta existenţa, iar CNCF CFR BNRI85SA, în calitate de societate absorbantă, va prelua elementele de activ şi de pasiv ale societăţilor absorbite la data fuziunii.

În urma fuziunii, personalul SC Întreţinerea Mecanizată a Căii Ferate  SA şi SC Sere şi Pepiniere CFR SA, va fi preluat de CNCF CFR SA şi va beneficia de toate drepturile prevăzute de reglementările legale (contractul colectiv de munca, Codul Muncii, Legea 67/2006).

Absorţia filialelor nu va constitui motiv de concediere colectivă sau individuală a salariaţilor de către filiale sau companie.

Salariaţii celor două societăţi preluate de către CNCF CFR SA vor fi notificaţi asupra faptului că urmează să presteze activitatea pentru CNCF CFR SA din momentul fuziunii.