Informare CFR SA 04.04.2017

Astazi au continuat negocierile pentru CCM 2017-2018 la CFR SA.

Administrația precizează faptul că în prezent Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 se află la ministerul Finanțelor în vederea verificării și avizării.

Au fost analizate propunerile administrației de modificare și completare a articolelor și anexelor din proiectul de CCM, înaintate în ședința anterioară.

Art 4. – rămâne în divergență.

Art. 28 – rămâne în divergență

Art. 45(1) se modifică folosind formularea din Codul Muncii: timpul de muncă.

Art. 45(7) se modifică consecință a modificărilor de la alineatul 1.

Art. 48 (4)  se modifică de comun acord.

Art. 54(1) se modifică cu observația că la acest articol mai sunt de discutat propuneri de modificare ale organizațiilor sindicale.

Art. 61 se modifică de comun acord în vederea punerii în concordanță cu prevederile Codului Fiscal.

Art. 63(b) de comun acord se modifică în forma propusă de administrație

Art. 63 j) rămâne în divergență;

Art. 70(1) se modifică în forma propusă de administrație pentru punerea în concordanță cu prevederile Codului Fiscal

Art. 72 (1), (2), (3), (4) se completează cu alineatul (5) de comun acord, prevederile fiind preluate din fișa postului sau Legea 319/2006.

Art. 81 c) alin. 2 se modifică de comun acord.

Art. 81 alineatul 5 se modifică de comun acord.

Art. 81 ultimul alineat se reanalizează.

Capitolul VIII se redenumește FACILITĂȚI și se modifică conform propunerii administrației.

Art.96 (1) paragraful A se modifică de comun acord.

Anexa nr. 5 VIII spor pentru ore suplimentare rămâne în divergență.

Reprezentanții AFTF și-au menținut punctele de vedere exprimate în procesele verbale anterioare și au solicitat completarea propuneriilor depuse anterior cu două aspecte semnalate de membrii de sindicat în ultima perioadă,  în vederea negocierii  în ședința următoare. De asemenea, reprezentanții AFTF au solicitat ca în ședința următoare să fie analizate și negociate propunerile înaintate, inclusiv a anexei nr. 1 bazată pe introducerea coeficienților de ierarhizare în formula înaintată prin actul nr. 529/16.02.2017 emis de AFTF.

Următoarea întâlnire a fost stabilită pentru data de 11.04.2017 ora 11:00.

Detaliile asupra formei modificate a articolelor discutate astazi au fost transmise organizațiilor sindicale componente ale AFTF în vederea informării membrilor de sindicat.