Informare CNCF CFR SA

In data de 05.05.2016 ora 11:00 organizațiile sindicale au fost invitate la sediul CNCF CFR SA pentru discutarea unor aspecte privind creșterea salariului minim pe economie.
Având în vedere creșterea salariului minim pe economie la valoarea de 1250 lei, precum și faptul că începând cu data de 01 mai 2015 există salariați sub acest prag, administrația CFR SA a prezentat o propunere de modificare a anexei 1 la CCM în vigoare, pentru respectarea prevederii legale ce interzice salarizarea cu un salariu mai mic decât salariul minim pe economie.
Propunerea CFR SA nu face în fapt obiectul unei negocieri propriu-zise privind salarizarea, fiind de fapt o reașezare a grilei de salarizare pentru a asigura respectarea prevederii mai sus menționate, o altă opțiune fiind stabilirea valorii de 1250 lei pentru clasele 1-18.
Legislația privind stabilirea valorii salariului minim pe economie nu obligă angajatorul la modificarea tuturor salariilor în raport cu valoarea salariului minim, ci doar să nu existe salariați cu un salariu mai mic decât cel prevăzut în legislație, respectiv 1250 lei.
Discuțiile întreținute de foști sau actuali lideri privind pierderea coeficientului K1 care teoretic ar fi raportat întreaga anexa 1 la salariul minim pe economie sunt inutile, mai degrabă promisiuni electorale.
Raportarea la salariul minim pe economie nu s-a pierdut în 2013. Raportarea la salariul minim pe economie s-a pierdut în perioada 1999 – 2001 prin eliminarea coeficientului K2 și a clasei 0, clasă care reprezenta salariul minim pe economie, conform CCM-urilor din acea perioadă.
Revenind la propunerea administrației, aceasta generează o creștere salarială de cca. 70 lei pentru  411 salariați și o creștere de cca. 20 lei pentru aproximativ 4000 de salariați. Pentru ceilalți salariați influența este nesemnificativă. In cazul stabilirii valorii de 1250 lei la clasele 1 – 18, cresterea salariului minim pe economie va fi de cca. 400 de salariaţi.
Ca urmare a aplicării salariului minim pe economie conform propunerii administrației se estimează o creștere cu 1,68% a fondului de salarii.
A fost stabilită o nouă întâlnire pentru data de 11 mai 2016.