Informare discuții 11 mai 2016 – CNCF CFR SA

103656-evolutia-salariului-minim-pe-economie-2005-2016-1Astazi, 11 mai 2016 a avut loc o nouă întâlnire la sediul CFR SA pentru continuarea discutiilor privitoare la modul de aplicare a prevederilor HG nr. 1017 din 30 dec. 2015 cu privire la stabilirea salariului minim pe economie la valoarea de 1250 lei.
Referitor la propunerea administratiei privind modificarea anexei 1 la CCM prezentata la intalnirea din data de 5 mai 2016: FNDF, FNFMC și AFTF au respins propunerea. ANSF a fost de acord.
FNDF, FNFMC și AFTF au solicitat introducerea a 7 % din sporul de condiții grele munca feroviara în salariul de bază și acordarea unei cresteri salariale si pe celelalte clase de salarizare, precum și discutarea prevederilor referitoarea acordarea unor drepturi pe perioada concediilor.
ANSF a solicitat simularea privind introducerea sporului de 7 % in salariu.
CFR SA atrage atenția că intâlnirea nu reprezintă negocierea unor creșteri salariale, neavând obligația de a modifica întreaga grilă de salarizare după salariul minim pe economie, ci doar sa nu existe salarii sub minimul pe economie.
Pe lângă varianta prezentată la întâlnirea anterioară au mai fost prezentate alte două variante:
2. O grilă de salarizare nouă cu încadrarea pe 15 categorii condiționată de diminuarea cuantumului unor sporuri:
– spor pentru ore suplimentare: de la 95 % la 75%;
– spor pentru ore festive (sâmbata și duminica): de la 100% la 75%. Sarbatorile legale rămân cu 100%.
– încazarmare: de la 70% la 50%;
– consemn: de la 25% la 15 %.
3. Transpunerea salariului minim pe economie la valoarea de 1250 lei de la clasa 1 la clasa 18 în baza HG 1017, fără necesitatea încheierii unui act adițional la CCM.
Analiza variantelor prezentate:
Varianta 1: 
– 455 de salariați: o creștere salarială cuprinsă între 80 și 95 lei (clasele 1 – 10);
– 2620 de salariați: o creștere salarială cuprinsă între 65 și 78 lei (clasele 11 – 17);
– 4530 de salariați: o creștere cuprinsă între 51 și 61 lei (clasele 18-20);
– 935 de salariați: o creștere cuprinsă între 19 și 36 lei (clasele 21-23);
– 169 salariați: o creștere de 10 lei (clasa 24).
– pentru 13221 de salariați creșterile sunt sub 10 lei.
Varianta 2
Administrația CFR SA susține că pentru aplicarea variantei 2 sunt necesare 10 milioane de lei în anul 2015 (disponibili fiind ca efect al majorarii salariului minim doar 5 milioane lei), motiv pentru care propune reducerea unor sporuri, după cum am prezentat mai sus.
Ca și în prima variantă, din analiza propunerii reiese faptul că la categoriile 1 și 2 există creșteri salariale semnificative pentru un număr de 7522 de salariați. Aceștia nu sunt afectați de reducerea sporurilor întrucât lucrează la 8 ore, fără consemn, încazarmare, ore festive, iar suplimentarele (plătite) sunt foarte rare.
Un număr de cca. 1000 de salariați nu câștigă și nu pierd nimic fiind în partea superioară a grilei, fără a beneficia de sporurile propuse a fi diminuate.
Problema apare de la clasele 25 – 26, acolo unde creșterea salariului de baza în opinia noastră nu acoperă diminuarea venitului ca urmare a diminuării sporurilor menționate mai sus. Exemple:
– electromecanic II clasa 26 la valoarea actuală de 1482 lei echivalată cu categoria 4 la valoarea propusă de 1490 lei. În nici un caz diferența de 8 lei nu va putea acoperi diminuarea sporurilor (festive, consemn, încazarmare);
– IDM II clasa 29 valoare actuală 1615 echivalat cu categoria 5 la valoare propusă de 1620 lei. Diminuarea sporului de ore festive va duce la diminuarea veniturilor cu 20%.
Mai mult incadrarea pe categorii încurcă și mai rău ierarhizarea funcțiilor regăsind de exemplu în cadrul categoriei 5 atât electromecanicul II, cât și electromecanicul I și specialist.
Considerăm că această variantă este inaplicabilă în acest moment, pe lângă faptul că generează diminuarea veniturilor unui număr destul de mare de salariați.
Varianta 2 poate reprezenta o opțiune viabilă în cazul modificării substanțiale a anexei nr. 2 și încadrarea funcțiilor pe categorii salariale, într-o singură categorie (nu în două sau trei așa cum reiese din propunere) corespunzătoare nivelului maxim al funcției respective, valoarea salariului de bază fiind posibil să fie diferențiată în cadrul aceleiași categorii în baza unor indici de referință. Această variantă presupune o nouă ierarhizare a funcțiilor și un studiu atent pentru a nu afecta negativ veniturile unor categorii de salariați, motiv pentru care propunerea poate fi luată în considerare numai pentru următorul CCM, însă cu modificări care să asigure păstrarea veniturilor și creșterea salariilor tuturor salariaților.
Varianta 3
Administrația va aplica direct prevederile HG 1017 prin stabilirea salariului pentru clasele 1 – 18 la valoarea de 1250 lei. Vor beneficia de o creștere salarială cuprinsă între 61 și 95 de lei un număr de 3682 de salariați, restul claselor rămânând neschimbate.
Referitor la introducerea sporului de 7 % în salariu administrația CFR SA calculează efortul financiar la cca. 11 mil. lei pentru anul 2016 și 16 mil. lei pentru anul 2017, disponibil pentru anul 2016 fiind cei 5 milioane lei. Discuțiile vor continua în data de 18 mai.
Mai jos regăsiți variantele prezentate de CFR SA și situația personalului încadrat pe clase de salarizare.