Informare Electrificare CFR SA 12.04.2017

În data de 12.04.2017 am purtat negocieri la CCM 2017-2018 cu administrația SC. Electrificare CFR SA. Reprezentanţii administraţiei au propus prelungirea CCM până pe data de 20.05.2017 printr-un Act Adiţional, motivând:
– lipsa Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017
– lipsă valoare contract Prestări Servicii cu CN CFR SA (negocierea având loc la finalul lunii aprilie)
– neaprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la acest moment pentru CN CFR SA
Vă rugăm ca la întâlnirea din data de 19.04.2017 să ne transmiteţi hotărârile pe care le veţi lua în legătuă cu prelungirea pe 30 de zile a CCM actual.
În cazul neprelugirii CCM se poate deschide conflict de muncă în conformitate cu prevederile legale.
Acest lucru va avea următoarele consecinţe ce decurg din inexistenţa unui CCM:
– neacordarea tichetelor de masă
– neacordarea sporului de 100% din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal ( sâmbătă, duminică)
– neplata orelor suplimentare,
– neacordarea ajutoarelor materiale în caz de deces, naştere, căsătorie, boli grave,examene medicale, etc.
Declanşarea conflictului de muncă va trebui să parcurgă etapele legale, decizie pe care o vom lua prin consultarea tuturor membrilor de sindicat.

Sărbători fericite,
Comisia de negocire