Informare negocieri CCM CFR SA

Astăzi, 15.03.2017 a avut loc o nouă ședință în vederea continuării negocierii Contractului Colectiv de Muncă pe anul 2017-2018 la CNCF CFR SA.

Administrația a adus la cunoștința organizațiilor sindicale faptul că propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 și avizată de Consiliul de Administrație, nu a fost analizată de Adunarea Generală a Acționarilor, întrucât aceasta trebuie refăcută în conformitate cu noile instrucțiuni transmise de Ministerul Transporturilor și Ministerul de Finanțe. Propunerea de BVC refăcută va fi supusă avizării Consiliului de Administrație urmând a se relua procedura de aprobare a acestuia.

În vederea menținerii drepturilor prevăzute în CCM 2015-2017, până la îndeplinirea condițiilor legale de încheiere a unui nou CCM, Administrația revine cu propunerea de prelungire a actualului CCM, având în vedere termenul foarte scurt până la expirarea acestuia, respectiv 21.03.2017.

Organizațiile sindicale au solicitat analiza propunerilor de modificare a CCM.

Reprezentanții AFTF au precizat faptul că nu au mandat din partea membrilor de sindicat pentru încheierea unui act adițional la CCM fiind necesară consultarea membrilor de sindicat. Intrucât propunerile înaintate nu au fost discutate, AFTF solicită punctul de vedere scris al administratiei la propunerile depuse în cadrul ședințelor de negociere anterioare.

Anexăm actul Ministerului Finanțelor publice adresat Ministerului Transporturilor, act prin care acesta atrage atenția ca fundamentarea bugetelor operatorilor economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor să se facă la capitolul venituri fără 10% din sumele alocate prin legea bugetului de stat, acestea urmând a fi eventual repartizate după examinarea de către Guvern a raportului semestrial privind situația economică și financiară.

Image (19)

În urma acestui act Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al CFR SA trebuie refăcut și introdus din nou pe circuitul de aprobare. In acest moment nu se cunoaște dacă și cum va fi afectată partea de cheltuieli de natură salarială.

În urma consultării cu membrii de sindicat se va lua o decizie în privința semnării sau nesemnării unui act adițional la CCM, respectiv privind eventualele manifestări de protest  dacă situația o va impune.

Reprezentanții AFTF și FNFMC au solicitat continuarea negocierilor și în zilele următoare, însă administrația nu a fost de acord, astfel încât următoarea întâlnire va avea loc în data de 21.03.2017.

Comisia de negociere AFTF