Informare negocieri CCM la CFR SA

Astazi 30.03.2017, au continuat discutiile in vederea negocierii Contractului Colectiv de Munca pe anul 2017-2018 la nivelul C.N.C.F “CFR”- S.A. Administratia a facut precizari referitoare la demersurile efectuate in vederea aprobarii prin hotarare de guvern a proiectului de B.V.C. pentru anul 2017.

Proiectul de B.V.C. a fost avizat de Consiliul de Administratie, a fost aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor, a fost avizat de Ministerul Muncii si se afla pe circuitul de avizare la Ministerul Finantelor Publice, dupa care va fi trimis la Guvern. Este posibil ca proiectul de buget sa fie discutat în ședința de guvern din săptămâna următoare.
Reprezentantii Administratiei au inmanat reprezentantilor organizatiilor sindicale propuneri de modificare si completare a articolelor si anexelor din proiectul de CCM.
AFTF si-a menținut punctele de vedere exprimate în procesele verbale anterioare.
Urmatoarea intalnire a fost stabilita in data de 05.04.2017
Tot astazi, 30 martie 2017, avand in vedere prevederile Art.70 din Acordul Nr. 1/1214/22.03.2017 incheiat intre CNCF „CFR” SA in calitate de angajator si organizatiile sindicale reprezentative, a avut loc o intalnire pentru a stabili modul de utilizare a fondului de cheltuieli sociale constituit pentru exercitiul financiar 2017 (prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2017), in baza art. 25 alin. V din Legea Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal prin aplicarea unei cote de maxim 5% asupra cheltuielilor cu salariile.
Administratia a informat organizatiile sindicale reprezentative ca in Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 (avizat de Consiliul de Administratie prin Hot. Nr. 20/07/03/2017 si aprobat de Adunarea Genereala a Actionarilor prin Hotararea Nr 24/20/03/2017 si care se afla pe circuitul de avizare din cadrul Ministerului Finantelor Publice CNCF „CFR” SA, a prevazut suma de 37.500,00 mii lei, reprezentand limita maxima care poate fi utilizata/cheltuita in anul 2017 pentru efectuarea de cheltuieli sociale.
Deasemenea, reprezentantii Administratiei au aratat ca tinand cont de cheltuielile sociale efectuate de CNCF „CFR” SA pana la data prezentului „Protocol”, resursele financiare ale CNCF „CFR” SA estimate pentru luna aprilie 2017, necesarul estimat pentru luna aprilie 2017, faptul ca la data prezentului „Protocol” CNCF „CFR” SA nu are bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 aprobat prin Hotarare a Guvernului si pana la aprobarea acestuia, CNCF „CFR” SA aplica prevederile Art. 8 din OG nr. 26/2017 privind efectuarea cheltuielilor.
Avand la baza propuneri venite din partea organizatiilor sindicale, partile au convenit ca in conformitate cu Art. 70 din Acordul nr 1214/22.03.2017 si Art. 25 Alin. B din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, sa efectueze cheltuieli pentru:
– Acordare ajutoare de nastere si inmormantare, dupa caz;
– Decontare cheltuieli de transport, dupa caz;
– Decontare diverse indemnizatii, dupa caz;
– Acordarea unor cadouri in bani salariatilor cu ocazia Sarbatorilor Pascale 2017 in limitele prevazute de reglementarile legale, respectiv 150 lei/salariat.