Informare negocieri CFR SA 07.02.2017

Urmare a invitației CNCF CFR SA nr. 15/1/304/31.01.2017 adresată tuturor federațiilor sindicale reprezentative,  Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare s-a prezentat la sediul CNCF CFR SA în vederea începerii negocierilor pentru Contractul Colectiv de Muncă 2017-2018.

Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare a împuternicit următoarea comisie de negociere:

–          Petrache Georgel (FNST ELCATEL)

–          Onica Sandu Cristian (FMLR)

–          Dinu Nicolae (FAF)

–          Tîrlea Gheorghe (FSTFR)

–          Iulian Burtan (FNSIF).

Conform solicitării administrației CNCF CFR SA s-au prezentat documentele necesare începerii negocierilor, respectiv documentele privind reprezentativitatea la nivel de sector de activitate a AFTF, mandatele organizațiilor membre și împuternicirea comisiei de negociere.

Reprezentanții administrației propun adoptarea unui regulament de desfășurare a negocierilor și au solicitat organizațiilor sindicale să transmită propuneri pentru modificarea proiectului de CCM.

Administrația precizează că la această dată elementele de natură salarială nu pot fi stabilite până la aprobarea BVC al CFR SA pe anul 2017.

În vederea negocierii CCM 2017-2018 reprezentanții AFTF au solicitat următoarele situații:

–          Situația financiară a societății la data de 31.12.2016;

–          Dacă CFR SA s-a încadrat în nivelul plăților restante aprobate prin BVC pe anul 2016;

–          Situația cheltuielilor privind aprovizionarea cu echipament individual de protecție / tipuri în anul 2016;

–          Situația cheltuielilor pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;

–          Situația cheltuielilor efectuate în anul 2017 cu tichetele de masă comparativ cu sumele prevăzute în BVC 2016;

–          Situația personalului ființă la 31.12.2016 încadrat pe funcții sau categorii din centralul companiei, sucursale, secții, regulatoare de circulație, districte, stații.

–          Proiectul de BVC pe anul 2017

Părțile au convenit ca următoarea întâlnire să aibă loc în data de 16.02.2017 după studierea de către administrație a documentelor prezentate de sindicate.

Comisia de negociere AFTF