Informare negocieri CFR SA 30 și 31 martie 2015

In zilele de 30 si 31 martie 2015 au avut loc la sediul CNCF CFR SA intalniri in vederea negocierii CCM 2015-2016.  In data de 30 martie administratia a precizat ca nu au aparut elemente noi pentru a solutiona revendicarile organizatiilor sindicale și a menținut oferta de acordare a 10 tichete de masa pe luna.

În data de 31 martie au continuat discutiile pentru negocierea CCM. Reprezentanții administrației au propus ca dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli să se încheie CCM 2015-2016 cu valabilitate 12 luni, care să cuprindă:

  • drepturile stabilite și în acordurile încheiate și valabile până în data de 31.03.2015;
  • acordarea a 10 tichete de masă/lună, începând cu luna mai, până la sfârșitul anului 2015;
  • reașezarea valorii salariilor de bază stabilite în anexa nr. 1, astfel încât pe lângă asigurarea condițiilor de respectare a salariului minim garantat în plată de 975 lei până la 01.07.2015 și 1050 lei după această dată, să se asigure și o diferențiere corectă a claselor de salarizare.

Reprezentanții Federației Drum de Fier, Federației Mișcare Comercial, A.F.T.F. și ANSF au precizat că datorită faptului că până la această dată nu sunt întrunite condițiile semnării CCM 2015-2016, se solicită încheierea unui act adițional până în data de 30 septembrie 2015 la acordurile 1/4776/2014 și 1/4779/2014, cu menționarea următoarelor:

  • fiecare salariat va primi un tichet de masă pe zi lucrată, în condițiile legii, începând cu luna mai 2015;
  • anexa 1 va fi modificată conform propunerii administrației.

Reprezentanții organizațiilor sindicale își exprimă disponibilitatea de a negocia CCM 2015-2016, cu menținerea solicitărilor din procesele verbale anterioare.

Următoarea întâlnire va avea loc în data de 02 aprilie 2015 ora 11:00.