Informare SC Electrificare CFR SA

În anul 2016 după date preliminate SC Electrificare CFR SA a realizat un profit de 198 mii lei, cu mențiunea că în venituri au fost înregistrate sume reprezentând obligații ale Bugetului de Stat, datorate societății, calculate și încasate nejustificat de ANAF în valoare de 11 492 000 lei. În anul 2017 această sumă nu se va mai regăsi în BVC și va trebui acoperită din contractul cu CNCFR SA sau din relația cu ceilalți parteneri, pentru a elabora un buget echilibrat. În proiectul de buget a CNCFR SA, apărut în data de 02.03.2017, la capitolul ,,cheltuieli cu prestațiile efectuate cu filialele” este trecută suma de 113 613 000 lei pentru cele trei filiale ( Electrificare, Informatică și Tipografia Filaret ) cu toate că negocierea contractelor de prestări servicii va fi luna viitoare. Suma alocată pentru contractul de prestări servicii cu SC Electrificare CFR SA este de 100 000 000 lei majorându-se cu 12 mil. lei față de anul trecut.

Purtând discuții pe această temă cu conducerea societății ni s-a transmis că majorarea nu acoperă decât suma ce a fost facturată în anul 2016 către ANAF, neputând satisface doleanțele noastre salariale în vederea încheierii unui nou CCM. Luni 06.03.2017 am avut întâlnire cu conducerea CNCFR SA în vederea suplimentării veniturilor din contractul de prestări servicii pentru a nu se mai face diferențieri între salariații feroviari aparținând infrastructurii. Am fost informați că nu au putut să aloce o sumă mai mare și că nu se justifică o majorare a valorii contractului de prestări servicii cu filialele.

Marți 07.03.2017 am avut întâlnire cu secretarul de stat pe probleme feroviare D-l Dragoș Titea explicându-i situația economică a societății și situația în care ne aflăm, dânsul a dispus o întâlnire cu directorii celor două societăți în ziua următoare. În urma acestei întâlniri domnul secretar de stat a cerut să se găsească o soluție pentru rezolvarea problemelor de subfinanțare a filialelor.

În speranța că cei din conducerea CNCFR SA vor înțelege că salariații filialelor sunt tot salariații dânșilor, deoarece CNCFR SA nu este ,,doar un acționar”, ci unicul acționar al acestor filiale, așteptăm o rezolvare favorabilă pentru toți salariații infrastructurii feroviare. Aceste demersuri au fost făcute în vederea normalizării valorii contractelor de prestări servicii cu filialele, urmând ca de acum să înceapă negocierile pentru noul CCM.

Primvicepreședinte

Grigore Nicolae