INFORMATICA FEROVIARĂ LA UN PAS DE CONFLICT COLECTIV DE MUNCĂ

În atenția membrilor de sindicat salariați ai S.C. Informatica Feroviară S.A.

În absența unui acord al membrilor de sindicat pentru acceptarea ofertei finale a administrației și considerând că aceasta din urmă rămâne nemodificată vă comunicăm poziția sindicatului S.C. Informatică Feroviară și a A.F.T.F.:

Reiterăm principalele solicitări și argumente deja comunicate:

1.       Creștere de 15% considerând BVC 2019 aprobat, capitolul ”Cheltuieli cu salariile”, înseamnă o creșterea nominală de aproximativ 690.000 lei până la finalul anului. Această creștere se încadrează în bugetul aprobat. La finalul lunii august 2019 societatea noastră are un profit de 3939880 leiplanificat pe fond salarii 12410670 lei, s-a cheltuit 11906430 lei , însemnând o economie de 504000 lei între planificat și realizat, iar dacă nu se vor acorda creșteri salariale pană la sfarșit de an 2019 vom avea o economie de  1996855 lei. Dacă la sfarșitul luni iunie 2019 aveam o cheltuială salarială de 1533571 lei /lună, la sfârșitul lunii august avem o cheltuiala de 1488303 lei /lună, ceea ce inseamnă că nu au crescut cheltuilile cu personalul ci din contră au scazut. Creșterea salarială cu 15% așa cum s-a acordat la toate societățile din sectorul feroviar chiar și la societățile care au pierderi se încadrează în BVC 2019 aprobat, iar pentru anul 2020 cheltuială cu salariile ar trebui suplimentată cu aproximativ 700000 lei. Valoarea contractelor cu beneficiari a crescut, de aceea  considerăm că această cheltuială poate fi suportată.  Numărul de angajați nu a crescut în perioada de referință sau în timpul negocierii, din contră a scăzut de la 257 la începutul negocierilor la 255 de angajați în prezent.

Menționăm că prin procesul verbal de negociere numarul 10 din 04.10.2019 reprezentați AFTF au arătat disponibilitatea pentru continuarea negocierilor respectiv semnarea Contractului Colectiv de Munca 2019-2020 la nivel de unitate.

2.       Având în vedere “oferta ” administrației de creștere salarială de doar 5% si acordarea tichetelor de masa pentru 12 luni ( 12 tichete *12 luni ) vom avea urmatoarele venituri suplimentare pe salarii :

Exemplu :

1.la un salariu de 3000 lei de bază , 5% înseamnă 150 lei după impozit răman 87 lei dacă scădem pierderea din valoarea tichetelor de masă ( actual 200 lei propunerea admnistratie fiind de 144 lei , deci o pierdere de 56 lei)va rezulta un venit lunar de 31 leifață de lunile anterioare încheieri C.C.M. 2019-2020;

2. la un salariu de 4000 lei de bază…venit lunar de 60 lei față de lunile anterioare încheieri C.C.M. 2019-2020;

3.la un salariu de 5000 lei de bază… venit lunar de 90 lei față de lunile anterioare încheieri C.C.M. 2019-2020;

4.la un salariu de 6000 lei de bază… venit lunar de 120 lei față de lunile anterioare încheieri C.C.M. 2019-2020;

Ținem să vă reamintim că suntem singura societate din sectorul feroviar de stat ai căror salariați nu au primit ajutor social conform Contractului Colectiv de Muncă în valoare de 150 lei cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște.

Ținem să vă reamintim că suntem singura societate din sectorul feroviar de stat ai căror salariați nu primesc integral 1 tichet /zi lucrătoare în valoare de 15 lei.

Ținem  să vă reamintim că suntem singura societate din sectorul feroviar de stat ai căror salariați nu au avut deschis un conflict de muncă pană în momentul de față respectiv nu au participat la nici un fel de protest, menținând un climat de liniște pentru buna desfășurare a activităților ce țin de societatea noastră.

Ca răspuns la comunicarea Administrației din data de 09.10.2019, vă prezentăm următoarele:

1.       Administrația invocă BVC 2020, dar nu a prezentat încă o proiecție a acestuia, respectiv care este valoarea estimată a cheltuielilor de personal realizate până la sfârșitul anului în cele două scenarii principale, de creștere cu 5% respetiv creștere cu 15%. În aceste două scenarii un proiect de BVC 2020 putea deveni un argument valid prin care să se determine valoarea maximă sustenabilă a cheltuielilor cu personalul pentru anul următor și să se identifice matematic valoarea maxim posibilă a creșterii salariului de referință prin distribuirea integrală a diferenței între aceasta și cheltuiala curentă.

Legislația în vigoare nu condiționează încheierea C.C.M. de aprobarea BVC din anul urmator ( în cazul nostru 2020). Buna credință a administrației putea fi în egală măsură demonstrată prin comunicarea bugetului intenționat pentru premieri de performanță, avansări și promovări, partea nevăzută a acestei negocieri. Un minim de transparență pe acest subiect a fost solicitat  de sindicat în cadrul negocierii, mai ales în contextul în care administrația a propus creșterea cu 2 a coeficientului maxim de salarizare pentru toate funcțiile.Prin aceasta propunere din partea administrației reiese că sunt bani în vederea creșterii anumitor salarii până la valoarea de 2500 lei.

2.       Obligația IF de a realiza profit  este cea prevazută în BVC 2019 aprobat respectiv 67880 lei.

3.       Referitor la indicatorii de performanță ,acestia au fost îndepliniți.

Dacă ne referim la indicatorii de performanță ai conducerii suntem convinși că sunt îndepliniți.

Acuzația de rea-credință a sindicatului nu se susține în nici unul din aceste cazuri. Am identificat sursele de finanțare în BVC 2019 și putem continua negocierea până la găsirea acelei valori sustenabile în intervalul dintre valorile susținute de fiecare parte.

În ceea ce privește întârzierea negocieri și situația actuală, aceasta se datorează în întregime administrației, a cărei prime “oferte” pe fond a venit în data de 26.09.2019. În condițiile în care termenul legal de negociere este de 45 de zile iar cel agreat de 60 de zile, administrația l-a redus în practică la 9 zile.

Urmatoarele etape pe care le urmăm sunt prevazute în Legea Dialogului Social, Capitolul III.

În continuare se fac diligențe către factorii de decizie din cadrul Ministerului Transporturilor pentru deblocarea acestui conflict păstrând disponibilitatea continuării negocierilor la nivel de S.C. Informatică Feroviară S.A.