La CFR SA va începe negocierea Contractului Colectiv de Muncă

DosareÎn data de 08.05.2018 la ora 11:00 va începe negocierea Contractului Colectiv de Muncă 2018-2019 la CNCF CFR SA.

În data de 26 aprilie 2018 Consiliul Reprezentativ al F.N.S.T. ELCATEL a aprobat afilierea Sindicatului RAI CT 1 Iaşi şi a luat act de retragerea cererii de afiliere a Sindicatului Mişcarea Feroviară Iaşi, precum şi de notificarea de dezafiliere a Sindicatului Mişcarea Feroviară Slobozia. Prin urmare,  FNST ELCATEL reprezintă la CNCF CFR SA un număr de 3.445 de membri de sindicat.

Având în vedere norma de reprezentare de la negocierea din anul 2017 şi ţinând cont de numărul de membri de sindicat, salariaţi la CNCF CFR SA, Consiliul Reprezentativ al F.N.S.T. ELCATEL a desemnat ca membri în comisia de negociere din partea A.F.T.F pe următorii: Petrache Georgel, Dinu Nicolae, Tîrlea Gheorghe, Salvatore Neamţu (înlocuitor).

În data de 08.05.2018 în prima şedinţă de negociere va fi depusă documentaţia fiecărei organizaţii participante şi se va stabili probabil norma de reprezentare şi regulamentul de desfăşurare a negocierilor colective.

Propunerile venite din partea organizaţiilor membre au fost centralizate, urmând a fi analizate de comisia A.F.T.F., împreună cu propunerile celorlalte organizaţii membre ale Alianţei, după care vor fi înaintate administraţiei.