Negocieri în impas la CFR SA

bep2Astazi, 21.03.2017 au continuat negocierea CCM 2017-2018 la CNCF CFR SA. La ședință a participat din partea Ministerului Transporturilor, dl Dragos Titea – secretar de stat.

Administrația a propus, pentru a asigura protecţia socială a angajaţilor şi după expirarea contractului colectiv de muncă, încheierea unui Act Adiţional astfel încât salariaţii să nu-şi piardă anumite drepturi, cum ar fi: acordarea sporurilor, plata orelor festive, acordarea bonurilor de masă sau a ajutoarelor sociale. Până în prezent conducerea CFR SA împreună cu conducerea Ministerului Transporturilor a parcurs toate etapele necesare elaborării şi promovării bugetului companiei pentru acest an, proiectul care prevede o creștere a fondului de salarii de 22,5 % fiind deja avizat de Consiliul de Administraţie (CA), aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) în data de 20.03.2017 şi transmis ministerelor pe circuitul de avizare şi aprobare, prin emiterea hotărârii de guvern.

În vederea păstrarii drepturilor salariaților în integralitatea lor s-a propus încheierea unui acord pe o perioadă de 30 de zile, timp  în care să continue negocierile și intervențiile pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli.

AFTF și FNFMC în urma consultării cu membrii de sindicat și-au exprimat dezacordul cu privire la propunerea administrației de a semna un act adițional de prelungire a CCM.

AFTF și-a manifestat disponibilitatea pentru negocierea CCM 2017-2018 în vederea  discutării propunerilor înaintate de AFTF în cadrul ședințelor anterioare, având în vedere faptul că până la această dată administrația nu a prezentat un punct de vedere privind revendicările formulate de AFTF.

Având în vedere aceste aspecte părțile au hotărât ca următoarea întâlnire să aibe loc mâine 22.03.2017 la ora 15:30.

Comisia de negociere a AFTF

În lipsa contractului colectiv de muncă o serie de drepturi vor fi acordate conform contractului individual de muncă. Cele necuprinse în CIM vor fi acordate conform codului muncii. Cele care nu se regasesc in Codul Muncii sau in CIM nu se vor acorda.

Exemple:

 • Tichete de masă – nu se acordă. Tichetele aferente perioadei 22.03 – 30.03 vor trebui returnate sau plătite.
 • Consemn, încazarmare, suspendare – în mod normal nu se plătesc.
 • Spor de vechime în muncă – se acordă conform CIM (contract individual de muncă)
 • Spor pentru condiții grele de muncă feroviară – se acordă conform CIM (contract individual de muncă)
 • Spor pentru condiții de muncă feroviară – se acvodă conform CIM (contract individual de muncă)
 • Spor de condiții periculoase – se acordă conform CIM (contract individual de muncă)
 • Spor pentru conducerea formației de lucru – se acordă conform CIM (contract individual de muncă)
 • Spor pentru munca prestată în timpul nopții – conform Codului Muncii art. 126, în procent de 25 % dacă durata muncii este de cel puțin 3 ore. În cazul în care durata muncii este mai mică de 3 ore programul de lucru se va reduce cu o oră față de durata normală a zilei de lucru
 • Zile libere plătite – nu se acordă, cu excepția celor prevăzute în legi speciale. În cazul în care evenimentul s-a produs pe durata de valabilitate a acordului se poate acorda ZLP, întrucât acordarea nu este condiționată de momentul nașterii dreptului, solicitarea de acordare a ZLP ramânând valabilă timp de 60 de zile.
 • Indemnizația de delegare, se acordă conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 60/2015 astfel: 17 lei/zi delegare sau detașare în altă localitate, 45 lei / noapte compensare cheltuieli de cazare ale personalului aflat în delegație și nu se cazează în unități de cazare.
 • Ajutoare materiale naștere, deces, căsătorie – nu se acordă
 • Indemnizație pensionare – nu se acordă
 • Ore suplimentare – conform Codului Muncii, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. În cazul în care compensarea nu este posibilă se vor plăti cu un spor de minim 75 % .
 • spor de condiții nocive – se acordă dacă este prevăzut în CIM
 • spor ore festive – în Codului Muncii nu există noțiunea de ore festive. Doar plata orelor lucrate în zile de sarbatori legale este reglementată, în sensul că se plătesc cu un spor de 100%.

 

Anexăm comunicatul CFR SA publicat pe pagina oficială de facebook: CFR INFRASTRUCTURĂ

 

„CFR SA a prevăzut o creştere cu 22,5% a fondului de salarii în bugetul companiei pe 2017!

Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA menţine deschis dialogul social şi negocierile transparente cu reprezentanţii federaţiilor sindicale pe marginea definitivării Contractului Colectiv de Muncă (CCM) pentru perioada 2017-2018, în contextul în care pe 22 martie 2017 actualul CCM îşi încetează valabilitatea.

Precizăm faptul că, prin susţinerea şi implicarea Ministerului Transporturilor, bugetul CFR SA prevede pentru anul 2017 o creşterea a fondului de salarii cu 22,5%, creştere care se va regăsi, în urma negocierilor cu partenerii sociali, în salariile angajaţilor.

Administraţia a propus, pentru a asigura protecţia socială a angajaţilor şi după expirarea contractului colectiv de muncă, încheierea unui Act Adiţional pe o perioadă de minimum 30 zile, maximum 90 de zile, astfel încât salariaţii să nu-şi piardă anumite drepturi, cum ar fi: acordarea sporurilor, plata orelor festive, acordarea bonurilor de masă sau a ajutoarelor sociale.

Până în prezent conducerea CFR SA a parcurs toate etapele necesare elaborării şi promovării bugetului companiei pentru acest an, proiectul fiind deja avizat de Consiliul de Administraţie (CA), aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) şi transmis ministerelor pe circuitul de avizare şi aprobare, prin emiterea hotărârii de guvern.”