Proiect HG salariu minim pe economie 2019

salarminÎn cadrul ședinței comisiei de dialog social constituită la nivelul Ministerului Muncii și Justiției Sociale din data de 05 decembrie 2018 va fi supus consultării proiectul de Hotărâre de Guvern privind stabilirea salariului minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2019.

Informare întâlnire Ministerul Muncii pe tema Statutului Personalului Feroviar

Astazi, 17.10.2018 la Ministerul Muncii a avut loc o nouă întâlnire pe tema proiectului de lege privind Statutul Personalului Feroviar. La întâlnire au participat din partea Ministerului Muncii dl. Dragoș Ionuț Bănescu – Secretar General și directori din cadrul ministerului, pe de o parte, federațiile sindicale feroviare de cealaltă parte. Federația ELCATEL a fost reprezentată de Nicolae Grigore – Președinte.
Au fost prezentate responsabilitățile și specificul funcțiilor din sistemul feroviar ca motivație a necesității aprobării proiectului de lege. Principalul subiect al dezbaterii a fost articolul cu privire la pensia de serviciu, articol ce implică din punctul de vedere al reprezentanților Ministerului Muncii o contradicție cu principiile și formula de calcul din proiectul noii legi a pensiilor. Ministerul Muncii a solicitat timp pentru analiza impactului financiar și social, precum și al impactului asupra societăților din sistemul feroviar.

Informare CCM CFR SA

1. Informare CCM CFR SA
În data de 07.06.2018 s-a semnat CCM pe 12 luni in următoarele conditii:
– începând cu data de 1 octombrie creștere salarială de 235 lei pe clasele 5-25, adică o medie a grilei de 8,16%. Pe funcțiile de execuție reprezintă creșteri cuprinse între 8 – 11%, pe funcțiile de conducere creșterile reprezentând 3-4%. Am ales această variantă, întrucât altă posibilitate legală nu exista. Varianta cu creștere de cca. 178 lei de la 1 iulie insemna un castig pe durata contractului de 1958 lei. Varianta cu 235 lei inseamna un castig pe durata contractului de 2115 lei. Am luat în considereare si faptul că orice creștere pe viitorul contract se va raporta la un salariu de încadrare mai mare în acestă variantă. Banii identificați ca fiind disponibili in BVC pe capitolele cheltuieli sociale si tichete de masa nu pot fi mutati la capitolul cheltuieli cu salariile, intrucât legea spune ca in conformitate cu legislatia in vigoare (OG26, Legea Bugetului de Stat, legea 12, etc) cheltuielile cu salariile din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat reprezintă limite maxime admise ce nu pot fi depășite, pe aceste subcapitole fiind posibil doar transferul sumelor intre cheltuieli sociale spre tichete de masa si invers, nu si pe capitolul cheltuieli cu salariile.
– începând cu luna iulie tichetele de masă cresc de la 11 la 15 lei.
– după înregistrarea CCM la ITM se va încheia acordul pentru utilizarea fondului de maxim 5% pentru cheltuieli sociale din care se vor deconta biletele de odihnă și / sau tratament (conform Codului Fiscal) în valoare de maxim 1000 lei / salariat (ex. Bilet in valoare de 1000 lei – decont 1000 lei, valoare 1300 lei – decont 1000 lei, valoare 700 lei, decont 700 lei, bilet 2000 lei si salariati sot si sotie angajați la CFR SA – decont 2000 lei).
– art. 28 privind plata orelor festive peste normă a rămas în forma actuală.
Într-adevăr nu este ceea ce ne-am dorit si ceea ce și-au dorit membrii de sindicat, însă este maxim posibil în situația actuală. Până când nu vom reuși să ieșim de sub prevederile OG 26 / 2013 negocierile se vor rezuma doar la împărțirea sărăciei. În perioada următoare vom încerca intervenții la Guvernul României în acest sens. Primul pas a fost făcut de Tarom care se pare că ar fi reușit acest lucru.
2. Proiectul de lege privind Statutul Personalului Feroviar
Marți, 05.06.2018 federațiile sindicale au fost invitate la Camera Deputatilor de către dl. Solomon – presedintele Comisiei de Munca. Acesta a comunicat faptul că proiectul de lege va fi analizat și supus dezbaterii, însă a solicitat federațiilor sindicale sa propună corecții pentru cum ar fi:
– varsta de pensionare sa nu fie sub 55 de ani.
– Analiza procentului la pensia de serviciu (aici probabil va fi necesară o analiză detaliată împreună cu Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor)
– eliminarea articolelor care se regăsesc deja in codul muncii
– Înscrierea clară a indicilor de ierarhizare.
Ieri, 07.08.2018, federațiile sindicale s-au întâlnit pentru a stabili modificările care vor fi înaintate Comisiei de Muncă marți, 12.06.2018.
S-au stabilit principii pentru modificari astfel:
– varsta de pensionare la 55 ani pentru personalul SC, 60 pentru ceilalti salariati feroviari;
– 25 de ani vechime in funcții SC
– eliminarea articolelor care se regasesc deja in Codul Muncii
– modificarea unor exprimări in conformitate cu recomandarile Consiliului Legislativ
– introducerea indicilor de ierarhizare din fostul Contract Colectiv de Muncă 2008-2010 la nivel de ramură Transporturi, conform nivelului de studii necesar funcțiilor;
– procentul pentru baza de calcul  sa ramana la 80%, intrucat nu stim inca cum se va calcula pensia din sistemul public in viitoarea lege a pensiilor.
După finalizarea modificărilor in sistem tabel comparativ, federațiile se vor întâlni pentru a stabili forma finală urmând a fi depuse la Comisia de Muncă in 12.06.2018.

 

Informare CFR SA 29.05.2018

Astazi, 29 mai 2018 au continuat negocierile la CFR SA pentru CCM 2018-2019.
Administrația a prezentat centralizat propunerile organizațiilor sindicale prezentate în procesele verbale sau depuse anterior.
Administrația a precizat ca orice modificare a prevederilor CCM în vigoare, care reprezintă costuri suplimentare nu poate fi acceptată decât prin diminuarea sumelor propuse pe anexa 1.
Administrația a prezentat posibilitățile maximale privind acordarea unor drepturi, cum ar fi:
– propunerea de modificare a anexei 1 prezentată în ședința din data de 22.05.2018;
– acordarea de tichete de masă în valoare de 13 lei;
– decontarea biletelor de odihnă și / sau tratament: max. 1.000 lei.
Atasat va transmitem articolele discutate astazi si punctul de vedere al administrației pe fiecare articol în parte.
Ținând cont de bugetul CFR SA am înaintat administrației o propunere de anexa 1 care să asigure o creștere salarială de cca. 10% pentru cei încadrați între clasele 5-20, propunere minimală, respinsă însă de administrație.
Vă rugăm să ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere cu privire la oferta administrației.

Informare CFR SA 22 mai 2018

La CNCF CFR SA au continuat negocierile pentru CCM 2018-2019. Au fost prezentate propunerile administrației pentru modificarea unor articole din CCM, propunerile organizațiilor sindicale urmand a fi dezbătute în ședința următoarea după cumularea tuturor propunerilor.

Administrația a prezentat o propunere de modificare a anexei 1 privind salarizarea, propunere ce vizează creșterea salariilor de încadrare între clasele 4 – 17 cu sume cuprinse între 120 și 189 lei, 18 – 20 cu sume cuprinse între 117 și 143 lei și sume cuprinse între 20 și 76 lei pentru clasele 21-25.

Propunerile administrației au fost transmise liderilor organizațiilor sindicale componente ale AFTF pentru consultare și emiterea unui punct de vedere.

Informare CFR SA 16.05.2018

Astazi, 16.05.2018 in cadrul sedintei de negociere a CCM 2018 – 2019 la CNCF CFR SA au fost finalizate procedurile organizatorice prin redactarea și semnarea Regulamentului de desfasurare a negocierilor.
În cadrul ședintei administrația a prezentat cea mai mare parte a documentelor financiar – contabile solicitate de organizațiile sindicale.
Până în data de 21.05.2018 administrația va transmite organizațiilor sindicale propunerile privind modificarea unor articole din actualul CCM, organizațiile sindicale urmând să transmită tot până luni propunerile de modificare a CCM, în vederea formulării punctelor de vedere ale ambelor părți.
Propunerile vor fi analizate în ședința din data de 22.05.2018.

Informare CFR SA 08.05.2018

Astazi, 08.05.2018 la sediul CNCF CFR SA a avut loc deschiderea negocierilor pentru CCM 2017 – 2018.
A fost depusa documentatia care atestă reprezentativitatea organizațiilor sindicale și mandatele sindicatelor componente, precum și imputernicirea AFTF pentru comisia de negociere.
Comisia de negociere din partea AFTF este formata din: Petrache Georgel, Tirlea Gheorghe, Dinu Nicolae, Salvatore Neamtu (inlocuitor), Burtan Iulian, Tucan Lucian și Radu Calin.
Au fost solicitate urmatoarele situații:
– cheltuielile efectuate cu tichetele de masa pe fiecare luna din anul 2018;
– cheltuielile efectuate până la această dată din fondul de cheltuieli sociale de până la max. 5%, precum și cheltuielile efectuate pentru decontarea biletelor de odihnă și sau tratament și numarul de beneficiari ai acestui drept in anul 2017;
– situația personalului încadrat pe funcții și clase de salarizare, defalcata pe regionale;
– executia bugetara pe fondul de salarii pe lunile ianuarie – aprilie 2018.
Sedinta urmatoare va avea loc in data de 16.05.2018 ora 10:00.

La CFR SA va începe negocierea Contractului Colectiv de Muncă

DosareÎn data de 08.05.2018 la ora 11:00 va începe negocierea Contractului Colectiv de Muncă 2018-2019 la CNCF CFR SA.

În data de 26 aprilie 2018 Consiliul Reprezentativ al F.N.S.T. ELCATEL a aprobat afilierea Sindicatului RAI CT 1 Iaşi şi a luat act de retragerea cererii de afiliere a Sindicatului Mişcarea Feroviară Iaşi, precum şi de notificarea de dezafiliere a Sindicatului Mişcarea Feroviară Slobozia. Prin urmare,  FNST ELCATEL reprezintă la CNCF CFR SA un număr de 3.445 de membri de sindicat.

Având în vedere norma de reprezentare de la negocierea din anul 2017 şi ţinând cont de numărul de membri de sindicat, salariaţi la CNCF CFR SA, Consiliul Reprezentativ al F.N.S.T. ELCATEL a desemnat ca membri în comisia de negociere din partea A.F.T.F pe următorii: Petrache Georgel, Dinu Nicolae, Tîrlea Gheorghe, Salvatore Neamţu (înlocuitor).

În data de 08.05.2018 în prima şedinţă de negociere va fi depusă documentaţia fiecărei organizaţii participante şi se va stabili probabil norma de reprezentare şi regulamentul de desfăşurare a negocierilor colective.

Propunerile venite din partea organizaţiilor membre au fost centralizate, urmând a fi analizate de comisia A.F.T.F., împreună cu propunerile celorlalte organizaţii membre ale Alianţei, după care vor fi înaintate administraţiei.

Bugetul CFR SA a fost aprobat în şedinţa de Guvern

guvernul_romaniei_cezar_armeanu

În şedinţa de Guvern de astăzi a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

 

 

Informare întâlnire Ministerul Transporturilor

28472137_831996390306775_841913701908426955_nÎn data de 4 martie 2018 reprezentanţii federaţiilor sindicale s-au întâlnit cu conducerea Ministerului Transporturilor şi conducerile societăţilor feroviare. Discuţiile s-au purtat pe fiecare societate în parte, problemele CFR SA fiind ultimele şi cel mai puţin abordate, cu atât mai mult cu cât în sală au rămas şi reprezentanţii CFR Călători şi CFR Marfă.

Domnul Ministru Lucian Şova a precizat de la începutul întâlnirii faptul că este interesat în principal de problemele comerciale din cadrul şi între societăţile feroviare.

Principalele probleme discutate:

– lipsa fondurilor pentru investitii in infrastuctura. Alocarea de fonduri suplimentare va fi posibilă doar la rectificarea bugetară.
– subventionarea de la bugetul de stat a salariilor la CNCF CFR SA

– necesitatea alocarii sumelor necesare in BVC companiilor pentru majorarea salariilor

– modificarea ordinului 1260/1390/2013 privind verificarea medicală şi psihologică a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.

– ordinul 615 /2015: s-a discutat problema mecanicilor maşini grele de cale, urmând a avea loc discuţii cu CENAFER şi AFER pentru rezolvarea situaţiei
– necesitatea dialogului social la nivel de MT si companii
– cheltuirea banilor prevazuti in buget pentru investitii cu prioritate pentru ridicarea restrictiilor de viteza si cresterea vitezei comerciale
– solutii privind scolarizarea si pregatirea profesionala in regie proprie sau prin liberalizarea regimului actual monopolizat de CENAFER
– necesitatea adoptarii Statutului Personalului Feroviar. Acest punct nu reprezintă o prioritate a Ministerului pentru luna martie, urmând ca în luna aprilie să abordeze problema în cadrul unor întâlniri la Comisia pentru Transporturi a Camerei Deputaţilor.