La CFR SA va începe negocierea Contractului Colectiv de Muncă

DosareÎn data de 08.05.2018 la ora 11:00 va începe negocierea Contractului Colectiv de Muncă 2018-2019 la CNCF CFR SA.

În data de 26 aprilie 2018 Consiliul Reprezentativ al F.N.S.T. ELCATEL a aprobat afilierea Sindicatului RAI CT 1 Iaşi şi a luat act de retragerea cererii de afiliere a Sindicatului Mişcarea Feroviară Iaşi, precum şi de notificarea de dezafiliere a Sindicatului Mişcarea Feroviară Slobozia. Prin urmare,  FNST ELCATEL reprezintă la CNCF CFR SA un număr de 3.445 de membri de sindicat.

Având în vedere norma de reprezentare de la negocierea din anul 2017 şi ţinând cont de numărul de membri de sindicat, salariaţi la CNCF CFR SA, Consiliul Reprezentativ al F.N.S.T. ELCATEL a desemnat ca membri în comisia de negociere din partea A.F.T.F pe următorii: Petrache Georgel, Dinu Nicolae, Tîrlea Gheorghe, Salvatore Neamţu (înlocuitor).

În data de 08.05.2018 în prima şedinţă de negociere va fi depusă documentaţia fiecărei organizaţii participante şi se va stabili probabil norma de reprezentare şi regulamentul de desfăşurare a negocierilor colective.

Propunerile venite din partea organizaţiilor membre au fost centralizate, urmând a fi analizate de comisia A.F.T.F., împreună cu propunerile celorlalte organizaţii membre ale Alianţei, după care vor fi înaintate administraţiei.

Bugetul CFR SA a fost aprobat în şedinţa de Guvern

guvernul_romaniei_cezar_armeanu

În şedinţa de Guvern de astăzi a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

 

 

Informare întâlnire Ministerul Transporturilor

28472137_831996390306775_841913701908426955_nÎn data de 4 martie 2018 reprezentanţii federaţiilor sindicale s-au întâlnit cu conducerea Ministerului Transporturilor şi conducerile societăţilor feroviare. Discuţiile s-au purtat pe fiecare societate în parte, problemele CFR SA fiind ultimele şi cel mai puţin abordate, cu atât mai mult cu cât în sală au rămas şi reprezentanţii CFR Călători şi CFR Marfă.

Domnul Ministru Lucian Şova a precizat de la începutul întâlnirii faptul că este interesat în principal de problemele comerciale din cadrul şi între societăţile feroviare.

Principalele probleme discutate:

- lipsa fondurilor pentru investitii in infrastuctura. Alocarea de fonduri suplimentare va fi posibilă doar la rectificarea bugetară.
- subventionarea de la bugetul de stat a salariilor la CNCF CFR SA

- necesitatea alocarii sumelor necesare in BVC companiilor pentru majorarea salariilor

- modificarea ordinului 1260/1390/2013 privind verificarea medicală şi psihologică a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.

- ordinul 615 /2015: s-a discutat problema mecanicilor maşini grele de cale, urmând a avea loc discuţii cu CENAFER şi AFER pentru rezolvarea situaţiei
- necesitatea dialogului social la nivel de MT si companii
- cheltuirea banilor prevazuti in buget pentru investitii cu prioritate pentru ridicarea restrictiilor de viteza si cresterea vitezei comerciale
- solutii privind scolarizarea si pregatirea profesionala in regie proprie sau prin liberalizarea regimului actual monopolizat de CENAFER
- necesitatea adoptarii Statutului Personalului Feroviar. Acest punct nu reprezintă o prioritate a Ministerului pentru luna martie, urmând ca în luna aprilie să abordeze problema în cadrul unor întâlniri la Comisia pentru Transporturi a Camerei Deputaţilor.

 

Informare 26.02.2018 – întâlnire Ministerul Transporturilor

28468257_2139835359578675_768562408497180791_nAstăzi, 26.02.2018 a avut loc o întâlnire între conducerea Ministerului Transporturilor şi reprezentanţii federaţiilor sindicale. Din partea Ministerului Transporturilor au participat: dl. Lucian Şova – ministru şi d-na Maria Magdalena Grigore – secretar de stat. Din partea F.N.S.T. ELCATEL a participat dl. Nicolae Grigore.

Ca o continuare a discuţiilor cuprinse în minuta şedinţei din data de 16 februarie 2018, principalul subiect al şedinţei a fost starea automotoarelor şi vagoanelor din parcul CFR Călători.

CFR Marfă a fost un alt subiect intens discutat, fără a fi identificate soluţii pentru salvarea acestei societăţi, dl. Ministru subliniind faptul că este interzisă capitalizarea societăţii, singurele soluţii pentru redresarea CFR Marfă fiind astfel cele pe care le va găsi conducerea societăţii.

Situaţia investiţiilor la CFR SA, mai exact necesitatea asigurării fondurilor pentru investiţii a fost un alt subiect abordat, precum şi situaţia Societăţii Feroviare de Turism (societate care se îndreaptă rapid spre faliment). Situaţia celorlalte filiale nu a fost discutată, dl Ministru solicitând timp pentru a cunoaşte subiectul mai amănunţit.

Dl. Ministru Lucian Şova a solicitat timp pentru a analiza cu atenţie proiectul de lege privind Statutul Personalului Feroviar, urmând ca în urma analizei efortului financiar necesar să fie organizate întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Muncii.

Dl. Ministru a propus înfiinţarea unor comisii tripartite (conducere societăţi, reprezentanţi MT şi federaţii sindicale) pe fiecare societate în parte, pentru rezolvarea unor probleme punctuale cu caracter economic şi social.

Comunicat

 COMUNICAT

ADOPTARE_STATUTCa urmare a hotărârii Federațiilor sindicale feroviare – Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, Federația Națională Drum de Fier, Federația Mecanicilor de Locomotiva din România, Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Federația  Națională a Sindicatelor din Transporturi  ELCATEL  reunite în ședința comună la data de 6 februarie 2018, va fi demarată o campanie de strângere de semnături pe suport de hârtie pentru susținerea proiectului de Lege privind Statutul personalului  feroviar și pentru susținerea investițiilor multianuale în calea ferată română.

Strângerea semnăturilor se va realiza până la data de 20 aprilie 2018 de către membrii de sindicat  sub coordonarea organizațiilor sindicale, ținta fiind de minim 600.000 de semnături.

Ulterior colectării și centralizării datelor, va fi organizat un miting de protest în București pentru susținerea acelorași două principale obiective, enunțate mai sus.

 

Pentru ca această campanie este nevoie de implicarea tuturor feroviarilor. Obiectivul propus, de 600.000 de semnături pare greu de atins, însă nu imposibil. Presupune ca fiecare feroviar, atât din companiile de stat, cât și din mediul privat să strângă 10-12 semnături. Astfel dacă fiecare feroviar se implică în această campanie, ținta de 600.000 de semnături nu mai pare așa de greu de atins.

INFORMARE CFR SA 19.12.2017

Astazi, 19.12.2017 la CFR SA au continuat negocierile în vederea încheierii unui act adițional la CCM ca urmare a transferului contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, conform OG 79/2017 privind modificare Codului Fiscal.

A fost încheiat un act adițional la CCM 2017-2018, act adițional care prevede creșterea salariilor de încadrare cu un procent de 20,583% în vederea păstrării veniturilor nete ale salariaților CFR SA. Din păcate nu s-au găsit soluții legale pentru asigurarea venitului net al salariaților care beneficiază de scutire la impozitul pe venit, pentru această categorie de salariați așteptându-se modificarea OG79/2017 la aprobarea în Parlament.

Reprezentanții CFR SA si-au arătat disponibilitatea de a opera unele măsuri corective în cazul în care la lichidarea din 15 februarie 2018 se vor constata categorii de salariați cărora venitul net s-a diminuat.

A fost semnat un acord de utilizare a fondului pentru cheltuieli sociale), acord în care se prevede:

-          Acordarea sumei de 150 lei / salariat cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun;

-          Acordarea sumei de 150 lei / copil/ salariat cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun.

Sumele nu sunt impozabile, plata urmând a se face probabil mâine, 20.12.2017. Deși speram la suplimentarea ajutoarelor materiale de sărbători, în urma analizei CFR SA a rezultat că nu există fonduri disponibile pentru acest lucru, urmând a fi plătite orele suplimentare aflate în sold, utilizând integral fondul de salarii.

Fondul disponibil la comisia paritară a fost de 7.256 lei. Au fost aprobate spre decontare următoarele dosare pentru ajutoare cazuri medicale pentru membrii de familie ai salariaților:

  1. Vizitiu Viorel (mecanic I mașini grele de cale): 1.000 lei
  2. Enache Matei Ion (IDM ): 1.000 lei
  3. Banulescu Constantin (revizor ace): 1.000 lei
  4. Agi-Bai Narcis (lăcătuș construcții metalice): 1.000 lei
  5. Vrăbiuță Cristinel (IDM): 300 lei
  6. Dumitru Marian (revizor de cale): 900 lei
  7. Tache Mariana Cosmina (economist II):  1.000 lei
  8. Domitian Cristian Florin (electromecanic SCB): 1.000 lei

Celelalte dosare rămân în evidență urmând a fi discutate în următoarea ședință în funcție de fondurile strânse de la nemembrii de sindicat.

Informare 12 decembrie 2017 – transfer contribuții sociale

CNCF CFR SA

Calculator-cheltuieli1Astazi, 12 decembrie 2017, urmare a invitației CNCF CFR SA reprezentanții administrației și reprezentanții organizațiilor sindicale semnatare ale CCM în vigoare s-au întâlnit în vederea negocierii și încheierii unui act adițional la CCM pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Codului Fiscal, fiind necesară modificarea valorii claselor de salarizare din Anexa 1 a CCM în vigoare.

Anexa 1 prezentată de administrație este rezultată din coroborarea prevederilor OUG 79/2017 privind modificarea Codului Fiscal și a HG nr. 846/2017 privind salariul de bază minim brut pe țară, fiind stabilită o creștere a claselor de salarizare cu 20.583%. Scopul propunerii este ca salariații companiei să nu înregistreze diminuări ale veniturilor salariale nete.

Reprezentanții organizațiilor sindicale au solicitat un termen până în data de 19 decembrie 2017 pentru analiza anexei 1 propusă de administrație.

Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare sesizează faptul că în urma prevederilor OUG 79/2017 salariații care beneficiau de scutire de la plata impozitului pe venit vor suferi diminuări ale veniturilor nete, motiv pentru care consideră necesară identificarea unor soluții pentru păstrarea veniturilor acestora. A.F.T.F. solicită introducerea în actul adițional la CCM sau ca nota la Anexa 1 a unei prevederi prin care în cazul în care după lichidarea lunii ianuarie 2018 se constată diminuări ale veniturilor nete, părțile se vor întâlni pentru renegocierea anexei nr. 1 la CCM.

Se solicită modificarea art. 63 litera j) din CCM, precum și analiza posibilității acordării unor clase de salarizare.

Următoarea întâlnire va avea loc în data de 19.12.2017.

SC Electrificare CFR SA

S-a încheiat act adițional la CCM în vigoare la nivelul SC Electrificare CFR SA cu introducerea contribuțiilor sociale ale angajatorului în salariile de încadrare din Anexa 1 și Anexa 2 pentru punerea în practică a prevederilor OUG 79/2017 în scopul păstrării veniturilor nete actuale ale salariaților, precum și pentru acordarea unui ajutor material cu ocazia Sărbătorii de Crăciun. Procesul verbal încheiat va fi transmis liderilor sindicatelor afiliate FNST ELCATEL.

SC Informatica Feroviară SA

Negocierile în vederea transferului contribuțiilor sociale urmare a OUG 79/2017 vor începe în perioada următoare.

COMUNICAT privind transferul contribuțiilor sociale

Calculator-cheltuieli1

Având în vedere faptul că în mediul on-line circulă informații eronate privind salarizarea la CNCF CFR SA începând cu data de 01.01.2018 (urmare a transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat) aducem la cunoștința membrilor de sindicat următoarele:

- până la această dată nu au început negocierile la nici una din societățile feroviare în care FNST ELCATEL are membri de sindicat: CNCF CFR SA, SC Electrificare CFR SA, SC Informatica Feroviară SA.

- urmare a aprobării OG 79/2017 (privind transferul contribuțiilor sociale) și OG 82/2017 (privind negocierile prin derogare de la Legea 62/2011) au loc discuții și consultări între reprezentanții societăților feroviare și Ministerul Finanțelor pentru modificarea cadrului legislativ (legea bugetului de stat și OG 26/2013) în vederea introducerii cheltuielilor pentru asigurări sociale la capitolul cheltuieli cu salariile. În discuțiile dintre Blocul Național Sindical și Ministerul Finanțelor s-au dat asigurări că va fi creat cadrul legal pentru a asigura transferul contribuțiilor sociale ale angajatorilor în salariile angajaților.

- Informarea membrilor de sindicat se va face pe căile de comunicare deja cunoscute (pagina de facebook și site-ul elcatel.ro, e-mail, etc) atunci când vor apărea informații concrete cu privire la acest subiect.

- având în vedere timpul scurt în care va fi necesară finalizarea negocierilor am început întocmirea documentației necesare procesului de negociere colectivă.

Informare CFR SA 7.11.2017

Astăzi, 7.11.2017 reprezentanții organizațiilor Sindicale reprezentative s-au întâlnit cu conducerea CNCF CFR SA. Din partea Alianței Federațiilor Tehnice Feroviare au participat: Iulică Măntescu, Iulian Burtan și Georgel Petrache.
Subiectele discutate:
1. Situația economico-financiară a CFR SA privitor la fondul de salarii. Cu privire la acest subiect s-a dispus plata orelor suplimentare efectuate până la data de 31.08.2017. După data de 15 noiembrie reprezentanții CFR SA vor prezenta situația execuției bugetare a fondului de salarii.
2. Discuții de principiu asupra proiectului de modificare a Codului Fiscal prin transferul integral al contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului. Această modificare radicală a taxării muncii va genera probabil probleme uriașe în modul de stabilire a salariilor de bază, ținând cont de sporuri, deduceri, regimuri diferite de muncă, precum și prevederile care vor fi cuprinse în legea bugetului de stat. Întrucât la această dată nu există nimic clar reprezentanții CFR SA nu au putut da un răspuns cu privire la acest punct. Cert este faptul că acest transfer de taxe presupune calcule pe fiecare salariat în parte, act adițional la CCM și încheierea de acte adiționale la contractele individuale de muncă până la 1 ianuarie 2017, în caz contrar existând riscul ca venitul net al lunii ianuarie 2018 al fiecărui salariat să fie mai mic cu cca. 22%. Deși speram că Guvernul va renunța la această măsură se pare că mâine, 08.11.2017 măsura transferului contribuțiilor va fi promovată prin hotărâre de guvern, cu toată opoziția sindicatelor și patronatelor.
Discuția va fi reluată după data de 15 noiembrie 2017. La această dată CFR SA nu are încă numit Director General.

Informare întâlnire la Ministerul Transporturilor

FB_IMG_1509563780534Astăzi, 01 noiembrie 2017, reprezentanții federațiilor sindicale feroviare s-au întâlnit cu Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Transporturilor, domnul Cercel Ninel. La sedinta au participat: Directorul de Cabinet dl. Marian Ciofalca, directorii generali ai unităților feroviare (din partea CNCFR dl. Macarie Moldovan), directori de filiale ( dl. Gavrila Ioan – SC Electrificare CFR SA) si directorul Direcției Feroviare – Ana Maria Dascalu. Din partea sindicatelor au participat reprezentantii FNFMCV, FML, FSTFR, FNDF, ELCATEL (Nicolae Grigore și Georgel Petrache).
Intalnirea a avut ca scop schimbul de idei si informații despre problemele cu care se confrunta sistemul feroviar în cadrul unei discuții libere.
La deschiderea discuțiilor a participat si domnul Ministru Felix Stroe care a subliniat importanta dialogului cu partenerii sociali solicitand administratiilor societatilor feroviare sa dea dovada de transparenta inclusiv in ceea ce priveste accesul la datele financiare, precum și in cazul deciziilor susceptibile sa afecteze salariații feroviari. Dl Ministru a precizat ca se impune eliminarea sau reorganizarea unor structuri supradimensionate și fără obiect de activitate, consumatoare de resurse financiare importante.
In legătura cu Statutul Personalului Feroviar, domnul Felix Stroe a precizat ca a făcut intervențiile necesare pentru întrunirea comisiei interministeriale care trebuie sa stabilească poziția Guvernului României fata de acest proiect de lege, elaborarea punctului de vedere și transmiterea la comisiile de specialitate din Camera Deputaților urmand sa se faca pana la sfârșitul acestui an.
Printre prioritățile legislative ale Ministerului Transporturilor în următoarea perioada se afla: statutul personalului feroviar, decretul 400, certificarea Mecanicilor de Locomotiva,  efectuarea vizitelor medicale și psihologice de către personalul SC și cadrul de reglementare al absorbției unor filiale de către societatea mamă.
Federațiile feroviare au exprimat pe rând problemele pe care au considerat ca pot fi rezolvate cu sustinerea conducerii ministerului, din care redam pe scurt:
- necesitatea aprobării proiectului de lege privind Statutul Personalului Feroviar
- promovarea rectificării BVC la CFR Marfă și găsirea unei modalități de stingere a datoriilor către CFR SA ( cca. 770 mil. Lei)
- necesitatea rectificării bugetare pe plus la toate societățile feroviare
- reorganizarea instituțională a societăților feroviare
- salarizarea în societățile feroviare având în vedere salariul minim pe economie de 1900 lei și posibilitatea transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat
- modificarea ordonanței 39/2000 privind amenzile aplicate de AFER, avand in vedere valoarea extrem de ridicata a acestora.
- elaborarea unor politici de resurse umane, avand in vedere media de vârsta ridicata a personalului, precum și starea de sănătate a acestuia
- îmbunătățirea condițiilor de munca prin alocare bugetară,  întocmirea unor planuri de măsuri cu termene și urmărirea executării acestora
- acordarea de clase de salarizare la CFR SA
- vânzarea terenurilor aferente locuințelor de serviciu cumpărate