F.N.S.T. ELCATEL propune modificarea Codului Penal

codul_penal_90030600Pana nu dai cu capul de pragul de sus, nu realizezi cat de periculos poate fi. Asa se intampla cu Art.  329 și 330 din Codul Penal. Prezenta acestor doua articole în Codul Penal dateaza probabil de la introducerea cailor ferate. Doar în acest fel se poate justifica faptul ca este singura profesie care are alocata o părticică din Codul Penal.

In contextul actual consideram absolut necesara modificarea Codului Penal prin eliminarea articolelor mai sus menționate, articole care consideram ca sunt neconstitutionale.

În acest sens, avand in vedere lansarea în dezbatere publica a proiectului de lege privind modificarea Codului Penal, Federatia Națională a Sindicatelor din Transporturi ELCATEL a înaintat către Ministerul Justiției și grupurile parlamentare o adresa prin care solicita sprijin în acest sens.

ATENTIE: – recomandam membrilor ce se afla actualmente in cercetare pe aceste articole, in situatia in care vor fi trimisi in judecata, sa ridice exceptia de neconstitutionalitate pe motivele din Decizia nr.405 din 15 iunie 2016 a Curtii Constitutionale. 

De asemenea a fost solicitat sprijinul Blocului National Sindical care prin Departamentul Juridic a redactat expunerea de motive în completare la adresa FNST ELCATEL.

În paralel sindicatele afiliate vor efectua demersuri scrise către parlamentarii din zonele de activitate pentru sustinerea acestor modificări.

Departamentul Juridic al BNS a redactat expunerea de motive în completare a actului FNST ELCATEL.

Expunere de motive

Prevederile art.329 si 330 din Codul penal creaza o discriminare reglementand o raspundere penala speciala doar pentru o singura categorie de salariati, respectiv angajatii care gestioneaza infrastructura feroviara ori ai operatorilor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata.

Cu toate ca si celelalte categorii de salariati, care prin natura functiei sau meseriei lor pot afecta in orice fel, fie patrimonial, fie sanatatea sau viata persoanelor, li se poate antrena la randul lor penal prin aplicarea normelor de raspundere generala, numai aceasta categorie sufera un tratament distinct prin reglementarea legii penale, punandu-i in situatia unei raspunderi in forma agravanta.

Regimul sanctionator propus de actuala legislatie penala in art.329 si 330 ajunge sa trateze chiar mai drastic eroarea in munca a unui salariat din sistemul feroviar decat distrugerea intentionata a sistemelor de siguranta feroviara, ceea ce este in mod evident nefiresc si injust.

La fel ca orice alta meserie si cea a salariatului feroviar poate fi supusa erorii umane, insa apreciem ca o astfel de eroare trebuie sa antreneze doar o raspundere proportionala in temeiul raspunderii penale generale si ale Codului muncii, iar nu o raspundere speciala echivalenta ca nivel sanctionator cu cea a unor infractori care distrug in mod intentionat sistemul feroviar, in situatia acestora din urma pericolul social al faptei fiind de buna seama unul deosebit de grav.

Pe de alta parte, avand in vedere argumentarile aduse de Curtea Constitutionala prin Decizia nr.392/6 iunie 2017 si Decizia nr.405 din 15 iunie 2016, reglementarea de la art.329 si 330 este in egala masura neconstitutionala in baza aceleiasi argumentari. Astfel, cele 2 articole invocate (329 si 330) contin aceeasi formulare, respectiv incriminarea pentru “indeplinirea defectuasa a indatoririlor de serviciu”, acelorasi argumente supunandu-se de altfel si formularea “neindeplinirea indatoririlor de serviciu”.

Apreciem ca si in ipoteza in care s-ar intentiona pastrarea unei astfel de raspunderi penale speciale se impune, in lumina deciziilor Curtii Constitutionale, ca reglementarea sa vizeze cel mult sintagma “neindeplinirea sau indeplinirea cu incalcarea legii a indatoririlor de serviciu”, corelativ cu o scadere semnificativa a cuantumului pedepsei si cu eliminarea raspunderii reglementata de art.330.

In egala masura incriminarea contravine celor retinute de Curtea Constitutionala in Decizia sa din 04.07.2017 cu privire la sesizarea de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea 319/2016 privind sanatatea si securitatea in munca, Curtea apreciind ca prevederea legala nu trebuie sa lipseasca de previzibilitate norma de incriminare, in conditiile in care principiul respectarii legilor si cel al legalitatii incriminarii impun legiuitorului sa legifereze prin texte suficient de clare si precise pentru a putea fi aplicate, inclusiv prin a asigura posibilitatea persoanelor interesate de a se conforma prescriptiei legale. Ori reglementarea din art.329 si 330 nu dimensioneaza in nici un fel situatia de pericol oferind premisele unor interpretari abuzive indiferent de cat de mare este abaterea, situatia de pericol identificata sau consecintele acesteia.

Pe cale de consecinta apreciem ca se impune eliminarea acestor reglementari penale speciale referitoare la salariatii care-si desfasoara activitatea in sistemul feroviar, ei urmand sa raspunda, daca este cazul, functie de vinovatia acestora, in baza raspunderii penale generale sau a raspunderii disciplinare.

 

Acord pentru decontarea biletelor de odihna / tratament la CFR SA

Având în vedere prevederile CCM 2017-2018 la CNCF CFR SA, in data de 21 iunie 2017 s-a semnat acordul privind utilizarea fondului de cheltuieli sociale constituit prin aplicarea unei cote de max. 5% din cheltuielile cu salariile baza art. 25 lit. b din Legea 227/2015 – Codul Fiscal.

Părţile au convenit ca, în conformitate cu prevederile CCM 2017 -2018 şi art. 25 lit. b din Codul Fiscal, în anul 2016 să se efectueze cheltuieli pentru:

  • acordare ajutoare de naştere şi înmormântare, după caz;
  • decontare cheltuieli de transport, după caz;
  • decontare diverse indemnizaţii (exemplu: indemnizaţie de mutare), după caz;
  • acordare ajutoare sociale salariaţilor proprii  pentru boli grave sau incurabile, proteze, precum şi pentru pierderile suferite în gospodărie în sumă totală de 1.250,00 mii lei;
  • decontarea a jumătate din cheltuielile efectuate de salariaţi pentru servicii turistice de odihnă şi/sau tratament, dar nu mai mult de 800 lei/salariat. În cazul salariaţilor soţ – soţie, ambii angajaţi la CNCF CFR SA, aceştia vor beneficia de această reducere.

Pentru decontarea acestor cheltuieli salariaţii vor prezenta o solicitare de decontare a sumelor cheltuite (vizată de organizaţia sindicală a cărui membru este) însoţită de:

  1. facturi fiscale (exemplar original) emise de agenţii de turism, hoteluri şi pensiuni turistice şi de unităţi / baze de tratament;
  2. documente care să ateste efectuarea plăţii (chitanţă sau bon fiscal, exemplar original);
  3. copie conformă cu originalul a cererii de concediu de odihnă aprobată potrivit reglementărilor interne ale CFR SA;
  4. declaraţie pe proprie răspundere a salariaţilor din care să reiasă că au beneficiat de serviciile menţionate în factura fiscală.

Documentele prevăzute la punctele 1 şi 2 în cazul salariaţilor soţ-soţie , angajaţi la unităţi CFR care depun cereri de acordare a reducerii contravalorii serviciilor turistice şi /sau tratament, în cazul în care au fost depuse în original de soţ / soţie în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea, celălalt membru de familie beneficiar, poate depune la unitate copii legalizate conform cu originalul sau copii certificate conform cu originalul de către unitatea care deţine aceste documente originale.

Informare CFR SA

Astazi, 07.06.2017 la sediul CFR SA a avut loc sedinta pentru stabilirea modului de utilizare a fondului de maxim 5%, fond din care se pot efectua cheltuielile prevazute la art. 70 din CCM 2017-2018.

Administratia a propus suma de max. 700 de lei pentru decontarea a 50% din contravaloarea biletelor de odihnă și / sau tratament. Organizațiile sindicale au propus decontarea a max. 1000 de lei, administrația revenind cu propunerea de max. 800 de lei fără limită la nr de salariațiați beneficiari. Sedinta s-a încheiat fără a se semna acordul pentru utilizarea fondului, organizațiile sindicale solicitând decontarea a maxim 1000 de lei din contravaloarea biletelor de odihnă și / sau tratament.

Discuțiile vor continua în zilele următoare.

Informare SC Electrificare CFR SA

În urma prezentării indicatorilor economico financiari prevăzuți în proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017, constatăm că se fac, din nou, discriminări și diferențieri între salariații filialei SC Electrificare CFR SA și salariații CN CFR SA, unicul acționar al societății.
Reprezentanții FNST ELCATEL își exprimă dezacordul față de proiectul BVC pe anul 2017 prezentat, în ceea ce privește sumele destinate cheltuielilor salariale și celorlalte venituri de natură salarială.

Solicităm asigurarea resurselor necesare majorărilor salariale și a veniturilor de natură salarială, în medie, cu 22%, pentru a fi în concordanță cu creșterile acordate, în sistemul feroviar, celorlalți colegi ai noștri care prestează serviciul în aceleași condiții ca și noi. Totodată, pe fondul promovării agresive a creșterilor salariale din sectorul bugetar și a majorării, în medie, cu 22%, a salariilor din CN CFR SA, unicul nostru acționar, nu înțelegem de ce angajații filialei de electrificare, prezenți la datorie, 24 de ore din 24, pe ploaie, vînt, furtuni, viscol, caniculă, contribuind ca și ceilalți salariați feroviari la înfăptuirea actului de transport pecalea ferată, sunt tratați mai prejos decât colegii lor din societatea mamă.

În acest context, neîncheierea Contractului Colectiv de Muncă, la nivelul SC Electrificare CFR SA, generată de discrepanțele evidente în salarizarea personalului feroviar, va conduce inevitabil la escaladarea tensiunilor, deja existente, în rândul lucrătorilor din filială și la oprirea activității pe rețeaua feroviară de electrificare.
Bucureşti 25.04.2017 Grigore Nicolae
Primvicepreședinte

CCM la CFR SA

Scurta informare
Azi s-a semnat CCM pana in 05.06.2018 inclusiv, la CFR SA.
Alte informatii
- valoare tichet de masa 11 lei,
- compensarea biletului de odihna, prin protocol de utilizare a fondului în următoarele 60 de zile,
S-a semnat si act aditional prin care se prelungeste acordul pana la terminarea verificării de către ITM a CCM. CCM se va inregistra luni la la ITM.
Datorita faptului ca banii de la guvern  pe subventie ajung cu intarziere, s-au decalat zilele de plata a salariului in 05 si 20 ale lunii urmatoare. Membrii de sindicat care au termene de plata la banci sau CAR sunt rugați sa anunțe banca pentru modificarea datei de plata a ratei pentru a evita eventualele probleme.
Vor veni la unitati instructiuni de punere in aplicare, cand le emite compania vi le vom trimite si voua. Daca sunt probleme anuntati-ne. Membrii de sindicat sunt rugati sa contacteze liderul de sindicat dacă pe actele aditionale au dubii referitoare la incadrare pe noua clasa.
O informare mai ampla o veți avea telefonic și în discutii directe în săptămâna următoare.

Informare negocieri CFR SA si SC Electrificare CFR

Negocieri la CFR SA

Administratia a prezentat propunerea de modificare a anexei nr. 2 in completarea propunerii privind anexa nr 1. Propunerile au fost transmise liderilor organizatiilor membre, in vederea analizei și transmiterii unui punct de vedere.

S-a solicitat timp pentru analiza propunerii, urmand ca in ședința de mâine să prezentăm un punct de vedere. Rugam ca punctele de vedere sau observațiile să fie transmise pe e-mail prin liderii de sindicat.

Negocieri la SC Electrificare CFR SA

În lipsa Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Electrificare CFR SA s-a semnat un act aditional de prelungire a CCM pe o perioada de 30 de zile.

Informare negocieri CCM 18.04.2017 CFR SA

Astazi, 18.04.2017 la sediul CFR SA au continuat discuțiile pentru negocierea CCM 2017 – 2018.

Administrația și-a susținut și argumentat din punct de vedere financiar propunerile înaintate în ședința precedentă.

AFTF își menține punctele de vedere exprimate în cadrul ședințelor anterioare, precum și propunerile formulate.

Având în vedere faptul că anexa nr. 1 propusă de administrație nu a fost însoțită și de propunerea de translatare a noilor clase pe anexa nr. 2, AFTF a solicitat prezentarea spre studiu a anexei nr. 2 pe 25 de clase de salarizare, în vederea emiterii unui punct de vedere.

În urma analizei și consultării organizațiilor membre AFTF asupra anexei 1 și anexei 2 (care va fi înaintată de administratie în ședința următoare) vom formula un punct de vedere asupra acestora, eventuale observații sau o nouă propunere de salarizare.

Următoarea întâlnire va avea loc în data de 19.04.2017 ora 13:00.

Informare negocieri CFR SA

Astazi 13.04.2017  a avut loc intalnirea de negociere a CCM 2017 -2018 la CN CF CFR SA.

In sedinta de Guvern de ieri, 12.04 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al companiei.

Cu toate ca nu a fost publicat in Monotorul Oficial, dar nesuferind modificari fata de forma cunoscuta, ce a fost aprobata in CA si AGA, administratia ne-a inmanat propunerile de modificare a anexei 1.

Administraţia propune o anexa 1 în care nu vor mai fi 46 de clase ci numai 25, la clasele mici facandu-se o comasare de cate 4 sau 5 clase in una singura. De pe la mijlocul anexei au fost grupate cate trei, respectiv doua clase vechi in una noua. Incepand cu fosta clasa 30 nu mai sunt comasate.

17951825_1320253568011744_4367461900304384039_n

Pe scurt modul de translatare este următorul:

-  Clasa de incadrare individuala a fost majorata de la valoarea anterioara ( coloana 2, care include pentru primele 25 de clase salariul minim pe economie ) la valoarea de pe coloana 3.

- Pentru primele 8 clase noi, valoarea clasei este valoarea maxima a claselor reunite. De la clasa veche 30 pana la 46 s-au repartizat clasele noi de la 9 la 25.

Deşi negociem CCM 2017-2018, administratia a strecurat pe coloana 5  „ CCM  2017-2019 ” .  Niciodata la negociere nu s-a vorbit de un CCM  pe doi ani, 2017-2019, poate este o eroare sau poate o poziţie a administraţiei, care probabil va fi probabil prezentată în şedinţa următoare. Din punctul nostru de vedere semnarea unui CCM pe o perioadă de 2 ani nu este o opţiune viabilă.

Probabil în anexa 2 (care nu a fost încă prezentată) fiecare functie se va intinde pe minim 2 sau chiar 3 clase.  Dificultatea mare va fi translatarea de pe vechile clase pe noile clase.  Sa luam mai multe  exemple :

- Montator  II SCB actualmente clasa 14-17 va  avea  clasa 4 ca si clasa actuala si pentru viitor probabil si clasa 5 in ideea ca fiecare functie sa fie pe cel putin doua clase.

- Montator I SCB  actualmente clasa 19-22 va avea clasa 5 ( cel care are actual 19-20-21 ) si clasa 6 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 22 ) pana acum.

- Electromecanic II  SCB  actualmente clasa 25-28 va avea clasa 7 ( cel care are actual 25-26-27 ) si  clasa 8 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 28 ) pana acum.

- Electromecanic I  SCB  actualmente clasa 27-30 va avea clasa 7 ( cel care are actual 27 ),  clasa 8  ( cel care are actual 28-29 ) si clasa 9 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 30 ) pana acum.  Probabil aici vom avea trei clase la aceasta functie.

- Electromecanic Sp. SCB  actualmente clasa 29-32 va avea clasa 8 ( cel care are actual 29 ),  clasa 9  ( cel care are actual 30 ) clasa 10 ( cel care are actual 31,  si clasa 11 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 32 ) pana acum.  Probabil aici vom avea patru clase la aceasta functie.

- Electromecanic I A SCB  actualmente clasa 31-34 va avea clasa 10 ( cel care are actual 31 ),  clasa 11   ( cel care are actual 32 ) clasa 12 ( cel care are actual 33 ),  si clasa 13 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 34 ) pana acum.  Probabil aici vom avea patru clase la aceasta functie.

- IDM  III actualmente clasa 26-29 va avea clasa 7 ( cel care are actual 26-27 ) si  clasa 8 (cel care are clasa 28 -29).

- IDM  II   actualmente clasa 29-32 va avea clasa 8 ( cel care are actual 29 ),  clasa 9   ( cel care are actual 30 ) clasa 10 ( cel care are actual 31,  si clasa 11 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 32 ) pana acum.  Probabil aici vom avea patru clase la aceasta functie.

- IDM I  actualmente clasa 30-33 va avea clasa 9 ( cel care are actual 30 ),  clasa 10   ( cel care are actual 31 ) clasa 11 ( cel care are actual 32,  si clasa 11 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 32 ) pana acum.  Probabil aici vom avea patru clase la aceasta functie.

- IDM  IA  actualmente clasa 31-34 va avea clasa 10 ( cel care are actual 31 ),  clasa 11   ( cel care are actual 32 ) clasa 12 ( cel care are actual 33 ),  si clasa 13 daca este vreunul care sa fi primit ultima clasa ( 34 ) pana acum.  Probabil aici vom avea patru clase la aceasta functie.

Pentru restul functiilor se aplica in acelasi fel .

Informare Electrificare CFR SA 12.04.2017

În data de 12.04.2017 am purtat negocieri la CCM 2017-2018 cu administrația SC. Electrificare CFR SA. Reprezentanţii administraţiei au propus prelungirea CCM până pe data de 20.05.2017 printr-un Act Adiţional, motivând:
- lipsa Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017
- lipsă valoare contract Prestări Servicii cu CN CFR SA (negocierea având loc la finalul lunii aprilie)
- neaprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la acest moment pentru CN CFR SA
Vă rugăm ca la întâlnirea din data de 19.04.2017 să ne transmiteţi hotărârile pe care le veţi lua în legătuă cu prelungirea pe 30 de zile a CCM actual.
În cazul neprelugirii CCM se poate deschide conflict de muncă în conformitate cu prevederile legale.
Acest lucru va avea următoarele consecinţe ce decurg din inexistenţa unui CCM:
- neacordarea tichetelor de masă
- neacordarea sporului de 100% din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal ( sâmbătă, duminică)
- neplata orelor suplimentare,
- neacordarea ajutoarelor materiale în caz de deces, naştere, căsătorie, boli grave,examene medicale, etc.
Declanşarea conflictului de muncă va trebui să parcurgă etapele legale, decizie pe care o vom lua prin consultarea tuturor membrilor de sindicat.

Sărbători fericite,
Comisia de negocire

Informare negocieri CCM CFR SA 11.04.2017

Astăzi, 11 aprilie 2017 la sediul CNCF CFR SA au continuat discuțiile pentru negocierea CCM 2017-2018.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CFR SA pe anul 2017 a fost avizat de Ministerul Finanțelor Publice cu observații referitoare la faptul că 10% din subvenția pentru mentenanța ar fi trebuit să fie prognozați pentru al doilea semestru al anului 2017.

În ședința de Guvern de mâine, 12.04.2017,  Ministrul Transporturilor va susține aprobarea BVC asa cum a fost avizat prin Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor.
Astăzi au fost analizate propunerile organizațiilor sindicale referitoare la modificarea unor articole din CCM 2015-2017. Cu excepția unei propuneri (referitoare la eliminarea litera a) de la art. 38 alin. 9) toate propunerile sindicatelor au rămas în divergență, nefiind acceptate de partea administrativă.
Propunerile de modificare a Anexei nr. 2 transmise de sindicate rămân în divergență.
Administrația va face o propunere pentru Anexa nr. 1 după aprobarea BVC, în acest context urmând a se analiza Anexa nr. 2.
Administrația precizează faptul că până la aprobarea BVC nu pot fi negociate articole și prevederi care implică cheltuieli suplimentare de natură salarială și materială.
În condițiile aprobării BVC în următoarea ședință de guvern, părțile au convenit ca următoarea întâlnire să aibă loc în data de 13.04.2017 ora 15:30.