Informare 28.09.2017 intalnire Guvern

guvernul_romaniei_cezar_armeanuAstăzi, 28 septembrie 2017, reprezentanții federațiilor sindicale feroviare s-au întâlnit din nou cu

Secretarul General al  Guvernului României pentru a relua discuțiile pe problemele sistemului feroviar ridicate săptămâna trecută. Din partea Secretariatului General al Guvernului au participat: secretarul general Mihai Busuioc, consilierii Horia Ghimbățeanu, George Faraianu, Nichita Dumitru. Din partea Ministerului Transporturilor a participat Secretarul de Stat Cercel

Ninel. Din partea federațiilor feroviare au participat Iulică Măntescu – Federația Mecanicilor de Locomotivă din România, Radmilo Felix – Federația Mecanicilor de Locomotivă din România, Rodrigo Gabriel Maxim – Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Liviu Grab – Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Nicolae Grigore – Federația Națională a Sindicatelor din Transporturi “ELCATEL”, Florin Dobrescu – Federația Națională “Drum de Fier”, Cristi Bobe – Sindicatul Feroviar AFER, Irina Petrescu – Sindicatul Feroviar AFER.
Cu privire la decizia AFER nr. 63/06.09.2017, prin care se diminuează retroactiv salariile personalului, Secretarul General al Guvernului a arătat că în cursul zilei de astăzi va avea o discuție cu reprezentanții Curții de Conturi pe această problemă iar luni 2 octombrie, la ora 10.00 va fi luată o decizie în acest sens.
Cu privire la PL-x 37/2017, Proiectul de lege privind Statutul Personalului Feroviar, se va convoca, sub medierea Secretariatului General al Guvernului și a Ministrului pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, în termen de 2 săptămâni, o întâlnire cu toate ministerele implicate în avizarea proiectului de lege, pentru a putea fi emis un punct de vedere comun care să fie trimis Camerei Deputaților, în vederea deblocării procesului legislativ aferent acestui proiect de act normativ.
Legat de CFR Marfă, sindicatele feroviare au arătat că există o presiune fără precedent a operatorilor privați prin vocea  Consiliului Concurenței, materializate inclusiv prin sesizări către Comisia Europeană-DG Competition, cu privire la datoriile CFR Marfă care în anul 2013 au fost transformate în acțiuni, în vederea privatizării societății. Se solicită reintroducerea acestor datorii
în sarcina CFR Marfă, datorită faptului că privatizarea a eșuat. Sindicatele feroviare au arătat că scopul real al acestor solicitări este falimentarea operatorului național de transport feroviar de marfă și vânzarea acestuia pe bucăți către operatorii privați. Ar fi inadmisibil ca statul român să-și falimenteze propria societate cu caracter strategic, pe baza unor reclamații nefondate ale
concurenților din piață. Sindicatele au cerut implicarea fermă a Guvernului României în gestionarea problemei sus menționate și susținerea, în conformitate cu prevederile Legii 202/2016, a operatorului național, strategic, de transport feroviar de marfă.
Cu privire la rectificarea bugetară, s-a arătat că rezultatul acesteia se va materializa în diminuarea alocațiilor pentru întreținerea infrastructurii feroviare și a celor pentru transportul de călători, fiind în pericol de a fi afectate inclusiv salariile personalului. În condițiile în care CFR Călători a pierdut această alocație pe primele 3 luni ale anului, pentru că în acea perioadă Guvernul nu adoptase contractul de servicii publice în transportul feroviar de călători, iar prin rectificarea bugetară se mai diminuează suplimentar din alocație, CFR Călători urmează să iasă din zona profitabilă și să înregistreze pierderi, fiind chiar obligată de a-și reduce prestația (numărul de trenuri) stabilită prin contractul de activitate.
S-a solicitat urgentarea fuziunii prin absorbție a societăților reparatoare de locomotive, filiale ale

CFR Călători și CFR Marfă, arătându-se că aceeași măsură luată în trecut cu filialele reparatoare de vagoane a avut rezultate bune.

A fost reiterată solicitarea de modificare a criteriilor de performanță pentru managerii gestionarilor de infrastructură în sensul stabilirii unor criterii predominant tehnice, de întreținere și modernizare a infrastructurilor. Este inadmisibil ca aceste societăți, care primesc alocații pentru întreținerea infrastructurilor să se înregistreze cu profituri substanțiale, provenite din
faptul că nu se fac reparații și rămân bani necheltuiți. Reprezentanții Guvernului au arătat că sunt nemulțumiți de prevederile OUG 109/2011, cu privire la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și că Ministerul Finanțelor va face o analiză a modificărilor care ar trebui făcute pentru soluționarea problemelor sesizate.
A fost solicitată elaborarea de bugete multi-anuale pentru proiectele mari de reparare-dotare cu material rulant, precum și pentru investițiile mari în infrastructură. Secretarul General al Guvernului a arătat că este în intenția Ministerului Finanțelor de a introduce acest tip de finanțare multi-anuală.
Cu privire la refuzul Consiliilor de Administrație de la CFR Călători și CN CFR SA de a invita reprezentanții sindicatelor la ședințele la care se discută probleme cu impact economico-social, Secretarul de Stat, Cercel Ninel, a promis că va rezolva această problemă pentru CFR Călători și că va discuta cu Secretarul de Stat, Mircea Biban, care răspunde de activitatea CN CFR SA, pentru a rezolva situația sesizată și la CN CFR SA.
În cursul săptămânii următoare va avea loc, la Ministerul Transporturilor, o întâlnire comună a reprezentanților federațiilor feroviare cu reprezentanții conducerii Ministerului, și ai societăților feroviare, mediată de Secretariatul General al Guvernului, pentru rezolvarea problemelor care sunt de competența Ministerului sau a societăților.
În data de 4 octombrie va avea loc, la Guvern, o întâlnire pentru a găsi o soluție de recuperare a accizei la combustibilul utilizat la transporturi.

Raport privind concluziile întâlnirii de lucru pe tema transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat

Azi, 20.09.2017, la sediul Guvernului a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanții Guvernului și cei ai confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național. Din partea Guvernului au participat: dnul Marcel Ciolacu – Viceprim – Ministru, dna Lia-Olguța Vasilescu – Ministrul Muncii și al Justiției Sociale, Dnul Tudorel Toader – Ministrul Justiției, dnul Ionuț Mișa – Ministrul Finanțelor Publice, dnul Gabriel Petrea – Ministrul Consultării Publice și Dialogului Social și dnul Florian Bodog – Ministrul Sănătății.

Sursa: Blocul National Sindical

Tema principală a discuției a fost transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat.

Reprezentanții confederațiilor sindicale au cerut reprezentanților Guvernului să precizeze care sunt motivele și beneficiile unei astfel de decizii, așa cum le văd reprezentanții Guvernului.

Ministrul Finanțelor Publice a precizat următoarele:

- valoarea contribuțiilor sociale la nivel de angajat va crește de 2,9 ori de la 1 ianuarie,

- această măsură va însemna o pensie mai mare pentru că va crește salariul brut,

- prin această măsură va crește netul angajatului, de exemplu la Învățământ cu 4,5%.

- aduce o colectare mai bună, având în vedere că angajatul poate solicita oricând angajatorului să dovedească plata.

Ministrul Muncii a adăugat că unul din motive ar fi acela că multe firme din mediul privat nu plătesc contribuții.

Reprezentanții sindicatelor au solicitat reprezentanților Guvernului să explice în ce mod această măsură conduce la creșterea valorii punctului de pensie, având în vedere că mecanismul actual din lege nu conduce la această concluzie.

Ministrul Muncii a precizat că una din modificările legii pensiilor vizează și mecanismul de calcul al pensiei care va fi diferit față de cel actual, fără a preciza cum arată noua formulă de calcul a pensiei.

Dacă pentru salariații ce câștigă la nivelul salariului minim și cei din sectorul public modul de transfer al contribuțiilor este relativ clar pentru că este la îndemâna Guvernului, pentru sectorul privat reprezentanții Guvernului au precizat că au în vedere o normă tranzitorie ce va prevede că salariul brut al angajatului va include contribuțiile angajatorului astfel încât să nu fie afectat salariul net.

Nu a fost prezentat nimic concret în ceea ce privește această normă tranzitorie.

Ministrul Justiției a precizat că din punctul dânsului de vedere o astfel de prevedere nu ar fi o problemă dacă: nu creează o sarcină fiscală disproporționată pentru angajator și dacă o astfel de măsură nu-i diminuează patrimoniul. Dacă nu se crează ingerință în patrimoniul angajatorului și nu se afectează contractul existent între părți atunci nu ar trebui să fie o problemă.

În ceea ce privește condițiile de muncă și cele 4 fonduri speciale D-nul Vice primministru Ciolacu a anunțat următoarele:

- cele 4 fonduri speciale vor rămâne, precum și contribuțiile aferente, acestea vor fi datorate și plătite de către angajator,

- cotele suplimentare pentru condiții speciale și deosebite vor fi transferate și ele salariatului, respectiv pentru condiții normale – cota de contribuții (pensii și sănătate) va fi de 35%, pentru condiții deosebite – 39% iar pentru condiții speciale – 43%.

S-a precizat de asemenea faptul că acest transfer de contribuții a fost avut în vedere la construcția sistemului de salarizare din sectorul public, dacă această măsură (cea a transferului de contribuții) nu se pune în practică impactul legii salarizării va fi de 63 mld lei până în 2022. Aplicarea legii salarizării și introducerea transferului contribuțiilor de la angajator la angajat înseamnă un impact bugetar de 32 mld până în 2020 și  42 mld până în 2022.

Creșterea veniturilor bugetare și creșterea punctului de pensie sunt principalele avantaje precizate de Guvern pentru introducerea acestei măsuri.

Reprezentantul BNS a precizat faptul că dorim ca Guvernul să-și prezinte scris intențiile, inclusiv calculele de impact și evaluările, respectiv:

- este important să vedem tot pachetul de măsuri, așa cum sunt văzute de Guvern, care sunt principiile și mecanismele de construcție pentru intențiile Guvernului.

- am constatat că opțiunile Guvernului se tot schimbă de la o zi la alta, tocmai de aceea dorim să putem discuta pe analize, calcule, evaluări concrete.

De asemenea s-a solicitat Guvernului să prezinte modul în care văd viitorul pieței muncii din România, ce se întâmplă cu cei ce-și schimbă locul de muncă după acest transfer de contribuții sau cei ce intră pentru prima dată în piața muncii, ei neputând fi acoperiți de norma tranzitorie.

Din punctul de vedere al BNS acest transfer de contribuții înseamnă doar o reașezare a resurselor. Dacă cheltuiala de personal a angajatorului nu crește iar salariul net nu scade, atunci în mod logic nu există posibilitatea de a crește veniturilor bugetare, în fapt se reduce ceea ce statul încasa la bugetul de stat ca impozit pe salarii de la angajați și cresc încasările de la bugetul asigurărilor sociale și fondul de sănătate,așa cum se poate vedea în imaginea de mai jos.

structura_cheltuielii_de_personale

Reprezentantul BNS a solicitat reprezentanților Guvernului să precizeze cine își asumă consecințele în cazul în care angajatorii nu respectă norma tranzitorie. Îngrijorarea reprezentanților Guvernului vizează însă doar domeniul bugetar.

Ultima parte a discuției a vizat salarizarea în sectorul sanitar, având în vedere problemele sesizate de reprezentanții organizațiilor sindicale din domeniu.

Viceprim-ministrul a precizat că într-o singură lună de aplicare a noii legi a salarizării cheltuiala de personal din sistemul de sănătate a crescut cu 100 milioane lei, în condițiile în care cheltuiala trebuia să rămână neschimbată, precizând totodată că o astfel de evoluție creează probleme pentru încadrarea în deficitul de 3%.

Reprezentanții Guvernului și-au asumat ca în cursul săptămânii viitoare să prezinte confederațiilor sindicale documentele cerute, urmând ca discuția să fie reluată, a fost precizat, ca angajament, faptul că nu se vor transmite în Guvern spre aprobare aceste modificări fără o consultare prealabilă cu partenerii sociali.

Susținem campania BNS – NU EXPERIMENTELOR SOCIALE PE ROMÂNI!

Federația Națională a Sindicatelor din Transporturi ELCATEL susține campania inițiată de Blocul Național Sindical cu privire la transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina salariatului.
21731082_1765725050108848_8060166936607035054_nSolicitam sprijinul dvs. în vederea semnării și înaintării către Guvernul României a petiției inițiate de Blocul National Sindical cu privire la intenția Guvernului României de a transfera contribuțiile sociale în sarcina salariatului.
Petiția poate fi semnata pe modelul de tabel de mai jos sau online. Tabelele vor fi transmise în cel mai scurt timp scanate pe adresa de e-mail a federației, în vederea centralizării și depunerii. Se pot strânge semnături și de la alți salariați decât membrii de sindicat, singura cerința fiind vârsta mai mare de 18 ani.
Cei care semnează on-line sau pe tabele transmise de filialele județene ale BNS nu vor mai semna pe alte tabele.
Atașat veți regăsi un model de adresa către parlamentari. Liderii de sindicat sunt rugați sa depuneți aceste adrese la cabinetele parlamentarilor din raza dvs de activitate, indiferent de culoarea lor politica.
Va rugam sa acordați atenție deosebita acestui proiect ale cărui urmări sunt greu de anticipat, posibil cu efecte iremediabile asupra venitului salariaților, indiferent de mediul din care provin:
Va mulțumim anticipat pentru sprijin.
Semnează on-line:

 

Informare întalnire Secretar General al Guvernului României

Guvernul-Romaniei1Astăzi, 19 septembrie 2017, reprezentanții federațiilor sindicale feroviare s-au întâlnit cu Secretarul General al Guvernului României pentru a discuta o serie de probleme cu care se confruntă căile ferate. Din partea Secretariatului General al Guvernului au participat:secretarul general Mihai Busuioc, consilierii Horia Ghimbățeanu, George Faraianu, Nichita Dumitru. Din partea Ministerului Transporturilor a participat Secretarul de Stat Mircea Biban. Din partea federațiilor feroviare au participat Iulică Măntescu – Federația Mecanicilor de Locomotivă din România, Radmilo Felix – Federația Mecanicilor de Locomotivă din România, Rodrigo Gabriel Maxim – Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Liviu Grab – Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Nicolae Grigore – Federația Națională a Sindicatelor din Transporturi “ELCATEL”, Florin Dobrescu – Federația Națională “Drum de Fier”.

A fost depus la registratura Guvernului și un memoriu adresat Primului Ministru și Secretarului General al Guvernului.

În discuții au fost abordate problemele ridicate în memoriu, principala nemulțumire fiind reducerea bugetului Ministerului Transporturilor cu 6.2 miliarde de lei la rectificarea bugetară din această lună, care va afecta serios în primul rând infrastructura feroviară și operatorii de transport.

A fost expusă situația generată la AFER prin diminuarea ilegală, retroactivă a salariilor personalului, contrar prevederilor legale, fiind încălcate atât prevederile Codului Muncii cât și ale noii legi a salarizării unice (153/2017).

Cu privire la situația CFR Marfă, s-a arătat că există un blocaj datorat faptului că o serie de societăți de stat înregistrează datorii către CFR Marfă, iar la rândul ei CFR Marfă înregistrează datorii și penalități la datorii către gestionarul infrastructurii, CFR SA.

A fost subliniat faptul că salarizarea personalului din societățile feroviare este deficitară, o mare parte a salariaților fiind plătiți la nivelul salariului minim pe economie, ca efect al creșterii venitului minim garantat și a stagnării salariilor la calea ferată. O primă măsură ar fi ca aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale societăților feroviare să treacă din responsabilitatea Guvernului României în sarcina Ministerului Transporturilor.

Federațiile feroviare au solicitat sprijinul Guvernului în vederea continuării procesului legislativ de adoptare a Legii privind statutul personalului feroviar. În prezent, acest proiect de lege este blocat la Comisia de Muncă a Camerei Deputaților unde așteaptă un punct de vedere al Guvernului.

A fost evidențiat faptul că trebuie regândit nivelul taxei de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI) care are cea mai mare valoare din Europa, acest lucru afectând serios operatorii de transport feroviar și situându-i într-o poziție de dezavantaj major față de operatorii auto. Concomitent, este necesar să fie asigurate fonduri suficiente pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii feroviare. Diminuarea fondurilor pentru întreținerea infrastructurii, la actuala rectificare bugetară, va face ca salariile personalului din această activitate să nu mai poată fi plătite până la sfârșitul anului.

Cu privire la achizițiile de material rulant, acestea ar trebui să constituie o prioritate a Ministerului Transporturilor având în vedere starea precară a parcului de locomotive și a celui de vagoane de călători și marfă, precum și faptul că începând cu anul 2019, autorizarea accesului acestor vehicule pentru accesul pe infrastructura feroviară va fi mult mai severă pentru că va trece în responsabilitatea Agenției Feroviare Europene.

A fost subliniat din nou faptul că repartizarea compensației alocate pentru transportul feroviar de călători se face cu discriminarea CFR Călători. Trebuie eliminat indicatorul călători*kilometru având în vedere faptul că realizarea acestuia se raportează prin declarații pe proprie răspundere date de operatorii privați, declarații care nu corespund realității, în timp ce operatorul de stat, CFR Călători, face raportări corecte din evidența electronică a biletelor vândute.

S-a solicitat scutirea de la plata accizei pe carburanții folosiți în transportul feroviar, având în vedere că operatorii de transport rutier beneficiază deja de această scutire în timp ce sistemul feroviar nu a fost niciodată scutit de la plata acestei accize.

Au mai fost reclamate dificultăți în aplicarea OMT 615/2015, urmând ca acest aspect să fie discutat într-o întâlnire viitoare cu reprezentanți cu sarcini de decizie din Ministerul Transporturilor.

S-a ridicat problema existenței unor amenzi astronomice aplicabile salariaților, prin adoptarea prin OG 39/2000, nivelul maxim al amenzii ajungând la 50000 de lei.

Sindicatele feroviare au solicitat sprijinul Guvernului în vederea realizării fuziunilor societăților reparatoare de locomotive cu societățile mamă ale acestora, totodată și unici acționari (CFR Călători și CFR Marfă), cei doi reparatori de locomotive fiind singurele filiale care încă nu au fost reintegrate în societățile din care au fost externalizate.

Secretarul General al Guvernului, Mihai Busuioc a apreciat disponibilitatea federațiilor sindicale feroviare pentru realizarea unui dialog constructiv. Demnitarul a arătat că diminuarea bugetului de venituri și cheltuieli la Ministerul Transporturilor s-a făcut la capitolele investiții din fonduri europene având în vedere că procentul de realizare a acestor investiții este de 40% și care se estimează că nu vor putea fi făcute în acest an. S-a alocat în schimb o sumă substanțială la Ministerul Finanțelor ca fond de rezervă în caz că vor exista totuși facturi pentru aceste investiții. În cursul lunii noiembrie va fi făcută oricum o nouă rectificare a bugetului de stat.

Cu privire la situația AFER, va fi făcută o analiză a situației create la această unitate pentru a stabili dacă decizia de diminuare a salariilor a fost emisă cu încălcarea legii și pentru a face tot posibilul în vederea dezamorsării situației conflictuale.

Celelalte probleme expuse au fost înregistrate în vederea găsirii soluțiilor de rezolvare. A fost programată o nouă întâlnire în data de 27 septembrie iar în 4 octombrie a fost, de asemenea, programată o întâlnire pe problema recuperării accizei din carburanți.

Comunicat de presă – Măsurile fiscale promovate de Guvern consolidează un nou model de distribuire a bunăstării

Comunicat de presă – Măsurile fiscale promovate de Guvern consolidează un nou model de distribuire a bunăstării

Bucureşti, 09-08-2017

Scutirea de impozit pentru veniturile din dividende și reducerea contribuțiilor sociale operate în favoarea mediului economic sunt recuperate prin afectarea nivelul de trai al populației. La începutul acestei săptămâni, în stilul obișnuit, adică cu maxim două zile înainte, Ministerul Finanțelor Publice a transmis partenerilor sociali spre avizare un proiect de modificare a Codului Fiscal. Două aspecte atrag atenția în mod special, respectiv: scutirea de impozit a veniturilor din dividende și majorarea accizelor pentru 3 produse – benzină cu plumb, benzină fără plumb și motorină.

Sursa: Departamentul de Presa BNS

Alegerea celor 3 produse nu este deloc întâmplătoare, veniturile din accize colectate la bugetul de stat pentru aceste produse reprezintă aprox 55% din accizele totale colectate într-un an.

Scutirea de impozit pentru dividende înseamnă o pierdere de venituri la bugetul de stat de aprox 1,28 mld. lei/an.

Majorarea accizelor pentru cele 3 categorii de combustibil înseamnă o creștere a veniturilor bugetare cu aprox 3,35 mld lei /an, măsura urmând să fie aplicată începând cu 01.09.2017.

Trebuie spus că în acest moment România și-a aliniat nivelul accizelor prentru toate cele 3 produse la nivelul Directivei Europene 203/96/EC. Această majorare prevăzută de proiectul de Cod Fiscal ridică nivelul accizei peste nivelul minim stabilit de directivă.

Nivelul accizei în euro practicat de România este în acest moment, înainte de creșterea vizată pentru 01.09.2017, unul din cele mai reduse din Europa. Dacă ajustăm nivelul accizelor pentru cele 3 produse cu nivelul de trai din fiecare țară, România este a doua, după Bulgaria, cu cele mai mari niveluri ale accizei, în condițiile în care Bulgaria are accize la toate cele 3 produse vizate, la nivelul minim din Directivă.

În aceste condiții majorarea accizei este complet nejustificată. După modul în care a fost gândită este evident că scopul a fost acela de a avea efect imediat și cât mai relevant posibil, sub aspectul recuperării veniturilor bugetare pierdute ca urmare a facilităților acordate mediului de afaceri.

Efectul creșterii accizelor va fi resimțit rapid în prețul la pompă al carburanților. Dacă avem în vedere că acciza reprezintă aprox 43% din prețul la pompă al benzinei fără plumb și 40% în cazul motorinei, este de așteptat ca de la 1 septembrie prețul la pompă al benzinei și motorinei să crească cu aprox 10%, în cazul în care comercianții nu vor mai face și alte ajustări decât cele rezultate din creșterea accizei. Creșterea prețurilor nu se va opri însă aici, 10% va fi creșterea directă și imediată. Până la sfârșitul anului estimăm că populația va resimți un efect suplimentar al acestei măsuri, prin creșterea prețurilor pentru alte  produse și servicii pentru a căror distribuție se folosesc mijloacele de transport.

În nenumărate rânduri Guvernul și-a justificat deciziile prin invocarea prevederilor Programului de Guvernare, menționând că populația a votat pentru acest program. Majorarea accizelor nu este menționată în Programul de Guvernare, nimeni nu a votat pentru creșterea prețurilor la carburanți ca urmare, în logica Guvernului aplicată până în prezent, o astfel de măsură nu ar trebui nici măcar să fie adusă în dezbatere publică.

Scutirea de impozit pe dividende cât și renunțarea la cele 4 contribuții sociale (contribuția pentru fondul de șomaj, contribuția la fondul de garantare a creanțelor salariale, contribuția pentru concedii și indemnizații și contribuția pentru fondul de risc în caz de accidente de muncă și boli profesionale), înseamnă pentru bugetul public o pierdere de venituri de peste 5 mld lei anual, adică aproape dublu față de cât obține Guvernul într-un an prin majorarea accizelor.

Este evident că dintr-un astfel de mix de măsuri au de pierdut cei mulți, în special populația activă, pe de o parte afectată de creșterea prețurilor și pe de altă parte prin pierderea unor drepturi (aferente contribuțiilor sociale datorate în special de angajator și la care Guvernul a decis să renunțe).

Cerem Guvernului României să stopeze imediat acest tip de măsuri fiscale care consolidează un nou model de distribuire a bunăstării defavorabil populației active din România.

Cerem de asemenea Guvernului constituirea de urgență a unui grup de lucru pentru modificarea Codului Fiscal, cu implicarea partenerilor sociali, astfel încât să se asigure premisele pentru o politică fiscală echitabilă, predictibilă și sustenabilă, așa cum BNS, prin intermediul Dnului Președinte Dumitru Costin, a solicitat în cadrul reuniuniii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social din 27.07.2017.

Informare privind participarea reprezentantilor BNS la sedinta Consiliului National Tripartit de Dialog Social, 27/07/2017, Palatul Victoria

Bucureşti, 27-07-2017

aParticipanti: • Din partea guvernului – Prim-ministrul si toti ministrii cabinetului • Partenerii sociali: o Reprezentantii confederatiilor patronale representative (UGIR, CNIPMMR, PNR, CNPR, COMPIROM, CONCORDIA) o Reprezentantii confederatiilor sindicale reprezentative (BNS – Dumitru Costin si Minel Ivascu, Cartel Alfa – Bogdan Hossu, CNSLR-Fratia – Florin Bercea, CSDR – Iacob Baciu si Simion Hancescu, Meridian – Ion Popescu)

Sursa: Minel Ivascu, Vicepresedinte BNS

“Sedinta a fost deschisa de Prim-minstrul Romaniei, domnul Mihai Tudose, care a multumit reprezentantilor partenerilor sociali pentru ca au raspuns convocarii si a invitat participantii sa ridice problemele pe care le considera de interes. Trebuie mentionat ca aceasta a fost prima sedinta a CNTDS de la instalarea acutalului guvern, iar invitatia nu a fost insotita de o ordine de zi prestabilita.

In luarile de cuvant, participantii s-au referit atat la probleme generale, din domeniul de competente al consiliului, cat si la unele probleme cu caracter punctual.

Presedintele BNS si-a inceput cuvantul (speech-ul) prin a atrage atentia ca in cei sase ani de la infiintarea acestei institutii (cf legii 62/2011), guvernele au minimalizat rolul pe care CNTDS trebuia sa il joace in sfera dialogului social,(cel mai elocvent exemplu – regulamentul de functionare a consiliului a fost finalizat dupa aproape cinci ani de la infiintarea consiliului) si au preferat sa creeze alte instrumente de consultare in care nu partenerii sociali reprezentativi au fost actori principali, ci unele ong-uri care reprezinta grupuri de interese ale unor angajatori. Reprezentantul BNS a atras atentia ca in conditiile in care si acest guvern va face din CNTDS o institutie cu rol decorativ in dialogul social, continuand practica guvernelor anterioare, BNS se va retrage din CNTDS si va face demersuri in parlament pentru desfiintarea institutiei.

Dumitru Costin a abordat sase teme, pe care BNS le considera importante, acestea pot fi consultate accesand documentul atasat:

La sfarsitul intalnirii, reprezentantii BNS au inmanat personal primului-ministru un dosar cu toate informatiile relevante si demersurile facute in acest caz.

Reuniunea CNTDS a durat mai putin de doua ore, urmand ca imediat sa inceapa sedinta de guvern.”

La punctul nr. 6 al documentului prezentat de BNS se regăsește propunerea FNST ELCATEL privind modificarea Codului Penal prin eliminarea articolelor 329 și 330.

 

F.N.S.T. ELCATEL propune modificarea Codului Penal

codul_penal_90030600Pana nu dai cu capul de pragul de sus, nu realizezi cat de periculos poate fi. Asa se intampla cu Art.  329 și 330 din Codul Penal. Prezenta acestor doua articole în Codul Penal dateaza probabil de la introducerea cailor ferate. Doar în acest fel se poate justifica faptul ca este singura profesie care are alocata o părticică din Codul Penal.

In contextul actual consideram absolut necesara modificarea Codului Penal prin eliminarea articolelor mai sus menționate, articole care consideram ca sunt neconstitutionale.

În acest sens, avand in vedere lansarea în dezbatere publica a proiectului de lege privind modificarea Codului Penal, Federatia Națională a Sindicatelor din Transporturi ELCATEL a înaintat către Ministerul Justiției și grupurile parlamentare o adresa prin care solicita sprijin în acest sens.

ATENTIE: – recomandam membrilor ce se afla actualmente in cercetare pe aceste articole, in situatia in care vor fi trimisi in judecata, sa ridice exceptia de neconstitutionalitate pe motivele din Decizia nr.405 din 15 iunie 2016 a Curtii Constitutionale. 

De asemenea a fost solicitat sprijinul Blocului National Sindical care prin Departamentul Juridic a redactat expunerea de motive în completare la adresa FNST ELCATEL.

În paralel sindicatele afiliate vor efectua demersuri scrise către parlamentarii din zonele de activitate pentru sustinerea acestor modificări.

Departamentul Juridic al BNS a redactat expunerea de motive în completare a actului FNST ELCATEL.

Expunere de motive

Prevederile art.329 si 330 din Codul penal creaza o discriminare reglementand o raspundere penala speciala doar pentru o singura categorie de salariati, respectiv angajatii care gestioneaza infrastructura feroviara ori ai operatorilor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata.

Cu toate ca si celelalte categorii de salariati, care prin natura functiei sau meseriei lor pot afecta in orice fel, fie patrimonial, fie sanatatea sau viata persoanelor, li se poate antrena la randul lor penal prin aplicarea normelor de raspundere generala, numai aceasta categorie sufera un tratament distinct prin reglementarea legii penale, punandu-i in situatia unei raspunderi in forma agravanta.

Regimul sanctionator propus de actuala legislatie penala in art.329 si 330 ajunge sa trateze chiar mai drastic eroarea in munca a unui salariat din sistemul feroviar decat distrugerea intentionata a sistemelor de siguranta feroviara, ceea ce este in mod evident nefiresc si injust.

La fel ca orice alta meserie si cea a salariatului feroviar poate fi supusa erorii umane, insa apreciem ca o astfel de eroare trebuie sa antreneze doar o raspundere proportionala in temeiul raspunderii penale generale si ale Codului muncii, iar nu o raspundere speciala echivalenta ca nivel sanctionator cu cea a unor infractori care distrug in mod intentionat sistemul feroviar, in situatia acestora din urma pericolul social al faptei fiind de buna seama unul deosebit de grav.

Pe de alta parte, avand in vedere argumentarile aduse de Curtea Constitutionala prin Decizia nr.392/6 iunie 2017 si Decizia nr.405 din 15 iunie 2016, reglementarea de la art.329 si 330 este in egala masura neconstitutionala in baza aceleiasi argumentari. Astfel, cele 2 articole invocate (329 si 330) contin aceeasi formulare, respectiv incriminarea pentru “indeplinirea defectuasa a indatoririlor de serviciu”, acelorasi argumente supunandu-se de altfel si formularea “neindeplinirea indatoririlor de serviciu”.

Apreciem ca si in ipoteza in care s-ar intentiona pastrarea unei astfel de raspunderi penale speciale se impune, in lumina deciziilor Curtii Constitutionale, ca reglementarea sa vizeze cel mult sintagma “neindeplinirea sau indeplinirea cu incalcarea legii a indatoririlor de serviciu”, corelativ cu o scadere semnificativa a cuantumului pedepsei si cu eliminarea raspunderii reglementata de art.330.

In egala masura incriminarea contravine celor retinute de Curtea Constitutionala in Decizia sa din 04.07.2017 cu privire la sesizarea de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea 319/2016 privind sanatatea si securitatea in munca, Curtea apreciind ca prevederea legala nu trebuie sa lipseasca de previzibilitate norma de incriminare, in conditiile in care principiul respectarii legilor si cel al legalitatii incriminarii impun legiuitorului sa legifereze prin texte suficient de clare si precise pentru a putea fi aplicate, inclusiv prin a asigura posibilitatea persoanelor interesate de a se conforma prescriptiei legale. Ori reglementarea din art.329 si 330 nu dimensioneaza in nici un fel situatia de pericol oferind premisele unor interpretari abuzive indiferent de cat de mare este abaterea, situatia de pericol identificata sau consecintele acesteia.

Pe cale de consecinta apreciem ca se impune eliminarea acestor reglementari penale speciale referitoare la salariatii care-si desfasoara activitatea in sistemul feroviar, ei urmand sa raspunda, daca este cazul, functie de vinovatia acestora, in baza raspunderii penale generale sau a raspunderii disciplinare.

 

Acord pentru decontarea biletelor de odihna / tratament la CFR SA

Având în vedere prevederile CCM 2017-2018 la CNCF CFR SA, in data de 21 iunie 2017 s-a semnat acordul privind utilizarea fondului de cheltuieli sociale constituit prin aplicarea unei cote de max. 5% din cheltuielile cu salariile baza art. 25 lit. b din Legea 227/2015 – Codul Fiscal.

Părţile au convenit ca, în conformitate cu prevederile CCM 2017 -2018 şi art. 25 lit. b din Codul Fiscal, în anul 2016 să se efectueze cheltuieli pentru:

  • acordare ajutoare de naştere şi înmormântare, după caz;
  • decontare cheltuieli de transport, după caz;
  • decontare diverse indemnizaţii (exemplu: indemnizaţie de mutare), după caz;
  • acordare ajutoare sociale salariaţilor proprii  pentru boli grave sau incurabile, proteze, precum şi pentru pierderile suferite în gospodărie în sumă totală de 1.250,00 mii lei;
  • decontarea a jumătate din cheltuielile efectuate de salariaţi pentru servicii turistice de odihnă şi/sau tratament, dar nu mai mult de 800 lei/salariat. În cazul salariaţilor soţ – soţie, ambii angajaţi la CNCF CFR SA, aceştia vor beneficia de această reducere.

Pentru decontarea acestor cheltuieli salariaţii vor prezenta o solicitare de decontare a sumelor cheltuite (vizată de organizaţia sindicală a cărui membru este) însoţită de:

  1. facturi fiscale (exemplar original) emise de agenţii de turism, hoteluri şi pensiuni turistice şi de unităţi / baze de tratament;
  2. documente care să ateste efectuarea plăţii (chitanţă sau bon fiscal, exemplar original);
  3. copie conformă cu originalul a cererii de concediu de odihnă aprobată potrivit reglementărilor interne ale CFR SA;
  4. declaraţie pe proprie răspundere a salariaţilor din care să reiasă că au beneficiat de serviciile menţionate în factura fiscală.

Documentele prevăzute la punctele 1 şi 2 în cazul salariaţilor soţ-soţie , angajaţi la unităţi CFR care depun cereri de acordare a reducerii contravalorii serviciilor turistice şi /sau tratament, în cazul în care au fost depuse în original de soţ / soţie în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea, celălalt membru de familie beneficiar, poate depune la unitate copii legalizate conform cu originalul sau copii certificate conform cu originalul de către unitatea care deţine aceste documente originale.

Informare CFR SA

Astazi, 07.06.2017 la sediul CFR SA a avut loc sedinta pentru stabilirea modului de utilizare a fondului de maxim 5%, fond din care se pot efectua cheltuielile prevazute la art. 70 din CCM 2017-2018.

Administratia a propus suma de max. 700 de lei pentru decontarea a 50% din contravaloarea biletelor de odihnă și / sau tratament. Organizațiile sindicale au propus decontarea a max. 1000 de lei, administrația revenind cu propunerea de max. 800 de lei fără limită la nr de salariațiați beneficiari. Sedinta s-a încheiat fără a se semna acordul pentru utilizarea fondului, organizațiile sindicale solicitând decontarea a maxim 1000 de lei din contravaloarea biletelor de odihnă și / sau tratament.

Discuțiile vor continua în zilele următoare.

Informare SC Electrificare CFR SA

În urma prezentării indicatorilor economico financiari prevăzuți în proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017, constatăm că se fac, din nou, discriminări și diferențieri între salariații filialei SC Electrificare CFR SA și salariații CN CFR SA, unicul acționar al societății.
Reprezentanții FNST ELCATEL își exprimă dezacordul față de proiectul BVC pe anul 2017 prezentat, în ceea ce privește sumele destinate cheltuielilor salariale și celorlalte venituri de natură salarială.

Solicităm asigurarea resurselor necesare majorărilor salariale și a veniturilor de natură salarială, în medie, cu 22%, pentru a fi în concordanță cu creșterile acordate, în sistemul feroviar, celorlalți colegi ai noștri care prestează serviciul în aceleași condiții ca și noi. Totodată, pe fondul promovării agresive a creșterilor salariale din sectorul bugetar și a majorării, în medie, cu 22%, a salariilor din CN CFR SA, unicul nostru acționar, nu înțelegem de ce angajații filialei de electrificare, prezenți la datorie, 24 de ore din 24, pe ploaie, vînt, furtuni, viscol, caniculă, contribuind ca și ceilalți salariați feroviari la înfăptuirea actului de transport pecalea ferată, sunt tratați mai prejos decât colegii lor din societatea mamă.

În acest context, neîncheierea Contractului Colectiv de Muncă, la nivelul SC Electrificare CFR SA, generată de discrepanțele evidente în salarizarea personalului feroviar, va conduce inevitabil la escaladarea tensiunilor, deja existente, în rândul lucrătorilor din filială și la oprirea activității pe rețeaua feroviară de electrificare.
Bucureşti 25.04.2017 Grigore Nicolae
Primvicepreședinte