Protocol privind utilizarea fondului de 5% la CNCF CFR SA

Având în vedere prevederile art. 70 din CCM 2015-2017 la CNCF CFR SA, in data de 14 iulie 2016 s-a semnat protocolul privind utilizarea fondului de cheltuieli sociale constituit prin aplicarea unei cote de max. 5% din cheltuielile cu salariile baza art. 25 lit. b din Legea 227/2015 – Codul Fiscal.

Limita maximă care poate fi cheltuită în anul 2016 pentru efectuarea unor cheltuieli sociale este de 37.032,88 mii lei, conform bugetului aprobat prin hotărâre de guvern.

În perioada 01.01.2016 – 26.04.2016, CNCF CFR SA a aplicat prevederile OG 26/2016 şi a utilizat din suma prevăzută la acest capitol (cheltuieli sociale) cca. 4.000,00 mii leipentru:

 • acordarea unor cadouri în bani salariaţilor proprii cu ocazia Sărbătorilor Pascale 2016, în limitele prevăzute de reglementările legale (150 lei/salariat);
 • acordarea ajutoarelor de naştere şi înmormântare, în limitele prevăzute în CCM;
 • decontarea cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă pentru salariaţii care se deplasează cu alte mijloace de transport decât cele ale SNTFC CFR Călători SA;
 • decontarea unor cheltuieli de transport efectuate de salariaţi pentru desfăşurarea activităţii (bilete şi abonamente auto, etc).

Până la data de 30.06.2016 au fost înregistrate la Direcţia Resurse Umane solicitări ale salariaţilor pentru acordarea unor ajutoare sociale pentru boli grave sau incurabile, proteze, precum şi pentru pierderile suferite în gospodărie, în valoare de cca. 600,00 mii lei.

Părţile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 70 din CCM 2015-2017 şi art. 25 lit. b din Codul Fiscal, în anul 2016 să se efectueze cheltuieli pentru:

 • acordare ajutoare de naştere şi înmormântare, după caz;
 • decontare cheltuieli de transport, după caz;
 • decontare diverse indemnizaţii (exemplu: indemnizaţie de mutare), după caz;
 • acordare ajutoare sociale salariaţilor proprii  pentru boli grave sau incurabile, proteze, precum şi pentru pierderile suferite în gospodărie în sumă totală de 1.250,00 mii lei;
 • decontarea a jumătate din cheltuielile efectuate de salariaţi pentru servicii turistice de odihnă şi/sau tratament, dar nu mai mult de 400 lei/salariat. În cazul salariaţilor soţ – soţie, ambii angajaţi la CNCF CFR SA, aceştia vor beneficia de această reducere.

                        Pentru decontarea acestor cheltuieli salariaţii vor prezenta o solicitare de decontare a sumelor cheltuite (vizată de organizaţia sindicală a cărui membru este) însoţită de:

 1. facturi fiscale (exemplar original) emise de agenţii de turism, hoteluri şi pensiuni turistice şi de unităţi / baze de tratament;
 2. documente care să ateste efectuarea plăţii (chitanţă sau bon fiscal, exemplar original);
 3. copie conformă cu originalul a cererii de concediu de odihnă aprobată potrivit reglementărilor interne ale CFR SA;
 4. declaraţie pe proprie răspundere a salariaţilor din care să reiasă că au beneficiat de serviciile menţionate în factura fiscală.

Documentele prevăzute la punctele 1 şi 2 în cazul salariaţilor soţ-soţie , angajaţi la unităţi CFR care depun cereri de acordare a reducerii contravalorii serviciilor turistice şi /sau tratament, în cazul în care au fost depuse în original de soţ / soţie în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea, celălalt membru de familie beneficiar, poate depune la unitate copii legalizate conform cu originalul sau copii certificate conform cu originalul de către unitatea care deţine aceste documente originale.