Punct de vedere cu privire la proiectul de înființare al Autorității de Reformă Feroviară

Ca urmare a supunerii spre dezbatere publică a proiectului de ordonanță de urgență pentru inființarea Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), acest proiect a fost analizat prin prisma implicațiilor asupra funcționării sistemului feroviar român și prin prismaministerul_transporturilor compatibilității cu legislația română și europeană în domeniul feroviar.
Prezentăm câteva concluzii relevante în legătură cu proiectul de act normativ supus dezbaterii publice:

1. Obiectul de activitate al ARF este in contradicție cu politica europeană în domeniul transporturilor;

2. Obiectul de activitate și atribuțiile ARF sunt in contradicție cu legislația europeană in domeniul feroviar;

3. Funcțiile ARF sunt in contradic{ie cu prevederile legislației privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice: Compania Natională de Căi Ferate ,,CFR” S.A., administratorul infrastructurii feroviare, și societățile nationale de transport feroviar ,,CFR-Călători” și ,,CFR-Marfă”, principalii operatori de transport feroviar, sunt intreprinderi publice care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor. După cum este cunoscut, ca urmare a presiunii organismelor finanțatoare internaționale (Comisia Europeană, FMI și Banca Mondiali), s-a stabilit că funcționarea acestora intră sub incidența OUG 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice.

Redăm mai jos documentul transmis de Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare către Ministerul Transporturilor cu privire la înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară.