Reducerea programului de lucru la SC Elecrificare CFR SA

Din dispoziția SC Electrificare CFR SA pentru perioada 25.03.2020 – 24.04.2020 se aplică reducerea programului de lucru de la 5 la 4 zile pe săptămână cu reducerea corespunzătoare a salariului. Reducerea programului de lucru se aplică astfel cu câte o zi lucrătoare în fiecare din săptămânile 23 – 27.03, 30.03. – 03.04 și 06.04. – 10.04.2020, salariații cu funcții de specialitate și administrativ astfel:

  1. Functii de conducere;
  2. Funcții de execuție;
  3. Alte funcții de execuție.

Propunerea înaintată de administrație a fost reducerea programului de lucru pentru toți salariații, însă în urma discuțiilor purtate între partenerii sociali s-a renunțat la această idee.

Reducerea programului de lucru al salariaților se face prin suspendarea contractului individual de muncă în temeiul art. 52 alin. 1 lit. c, coroborate cu prevederile alin. 3 din Codul muncii, cu câte o zi lucrătoare.

Programarea zilei de suspendare a programului de lucru pentru fiecare salariat se face de către conducătorii subunităților și compartimentelor astfel încât să fie asigurate activitățile esențiale.