STATUTUL – aviz negativ in Comisia juridica a Camerei Deputaţilor

În data de 15.02.2017 Statutul Personalului Feroviar a fost dezbatut în comisia juridica a Camerei Deputaților, primind aviz negativ cu unanimitate de voturi. Statutul va trece și prin comisiile pentru drepturile omului și finanțe bănci.  Pana în data de 24 februarie 2017 comisia pentru munca și comisia pentru transporturi și energie trebuie sa depună raportul asupra proiectului de lege.

FNST ELCATEL a transmis adrese de susținere la toate cele 5 comîși,  însă comisia juridica a avut alt punct de vedere.