Statutul Personalului Feroviar intra în Comisiile Permanente ale Camerei Deputaţilor

p_202074_760x420-00-65Ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României republicata Statul Personalului Feroviar – Legea 407/2016 a fost adoptat de Senat în data de 22.12.2016.

În data de 01.02.2017 a fost înregistrat la Camera Deputaţilor şi prezentat în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.

Statutul Personalului Feroviar a fost trimis pentru raport la Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială şi Comisia pentru transporturi si energie de la Camera Deputaţilor.

Termen pentru depunere amendamente: 14.02.2017

Termen pentru depunere raport: 23.02.2017

A fost trimis pentru aviz la:

  • Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
  • Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
  • Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.