ccm

S-a semnat CCM la CFR SA

Contractul colectiv de munca

Astazi, 18 decembrie 2012 la CFR SA s-a semnat Contractul Colectiv de Munca 2015-2016, valabil pe o perioadă de 15 luni, salariile de bază fiind majorate cu 10%.

Prevederile referitoare la tichetele de masă şi ajutorul de Crăciun, cuprinse in acord se regăsesc şi în noul CCM.

Datorită divergenţelor existente între organizaţiile sindicale şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti cu privire la faptul că nu şi-au făcut datoria de a concilia conflictul de muncă, este posibil ca ITM să tergiverseze înregistrarea CCM. Astfel, pentru a asigura acordarea creşterii de salarii cu 10% începând cu 18 decembrie 2015, a fost încheiat în paralel cu CCM un acord cu aceleaşi prevederi din CCM, valabil până la 31 martie 2016. Acordul încetează de drept la data confirmării înregistrării CCM de către ITM Bucureşti.

Informare întâlnire Ministerul Transporturilor 15.09.2015

Astazi, 15 septembrie 2015 la sediul Ministerului Transporturilor,  au continuat discuţiile privind proiectul de lege „Statutul personalului feroviar” şi cele cu privire la negocierea contractelor colective la cele trei societăţi feroviare.

1.       Statutul personalului feroviar:

La discuţii au participat şi reprezentanţii Direcţiei Juridice a MT, care au solicitat timp pentru studierea proiectului de lege. Astfel, cei prezenţi au tras concluzia că Direcţia Juridică nu a studiat ultimul proiect de lege transmis. Reprezentanţii CNCF CFR SA au transmis că nu au avizat favorabil acest proiect de lege datorită lipsei fondurilor. S-a luat decizia ca proiectul de lege să fie retransmis pentru avizare la Direcţia Juridică, urmând ca în cel mai scurt timp să fie publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor la secţiunea Consultare publică, în vederea dezbaterii. Astfel, părţile interesate, inclusiv CFR SA şi Regiotrans vor putea formula observaţii cu privire la acest proiect de lege, urmând ca după dezbaterea în Comisia de Dialog Social, proiectul să fie transmis spre avizare şi celorlalte ministere interesate.

2.       Discuţii referitoare la negocierile pentru CCM la cele trei societăţi feroviare:

Vineri, 12 septembrie 2015, reprezentanţii celor trei societăţi feroviare au avut discuţii cu reprezentaţii Ministerului Finanţelor Publice, însă nu au fost identificate posibilităţi legislative care să asigure o creştere salarială necesară încheierii contractelor colective de muncă. Răspunsurile oferite astăzi de reprezentanţii societăţilor feroviare:

  • CNCF CFR SA: legislaţia în vigoare nu permite acordarea unei creşteri salariale în anul 2015. Chiar în cazul în care legislaţia ar fi fost mai permisivă, veniturile actuale ale companiei nu acoperă creşterea salarială solicitată, întrucât în acest fel ar fi imposibilă atingerea ţintei de profit de cca. 106 milioane lei, impusă prin bugetul de venituri şi cheltuieli. Se estimează că există fondurile necesare pentru asigurarea a 1 tichet de masă/ zi lucrată.
  • CFR Marfă: Există resursele necesare asigurării unei creşteri salariale, însă legislaţia în vigoare nu permite acest lucru. La fel ca şi la CFR SA se estimează că există fondurile necesare asigurării a 1 tichet de masă/ zi lucrată. Pentru diminuarea numărului de ore suplimentare se estimează efectuarea a cca. 150 de angajări.
  • CFR Călători: Estimează că în urma rectificării bugetului ministerului şi a acordării subvenţiei de cca. 300 milioane lei, ar putea acorda o creştere salarială şi plăti datoriile către CFR SA.

În privinţa tichetelor de vacanţă, reprezentanţii celor trei societăţi estimează că nu vor avea în 2016 sumele necesare acordării acestor facilităţi.

Reprezentanţii ministerului au propus ca următoarea întâlnire să aibe loc în data de 23 septembrie, reprezentanţii organizaţiilor sindicale solicitând întâlnirea pentru data de 17 conform celor discutate în 10 septembrie.

Informare negociere CCM SC Electrificare CFR SA 25.03.2015

Astazi 25.03.2015 ora 10 a avut loc intalnirea cu conducerea SC Electrificare CFR SA in cadrul sedintei de negociere a CCM. Am prezentat administratiei propunerile noastre ce cuprind si solicitarile de la organizatiile sindicale din teritoriu privind noul CCM. Reprezentantii administratiei au precizat ca functie de BVC aprobat vor analiza si negocia aceste propuneri. In conditiile actuale in care legislatia in vigoare si anume Legea Bugetului 186/2014 prevede la articolul 49 : ,,Pentru anul 2015, operatorii economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, pot majora cheltuielile cu salariile realizate in anul precedent,cu incadarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli, cu cel mult indicele mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2015, numai cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  1. a.    Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform prevederilor OG nr 26/2013,aprobata cu completari prin legea nr. 47/2014
  2. b.    Nivelul rezultatului brut si al platilor restante a fost realizat conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul precedent”,

iar Legea Dialogului Social nr 62/2011 la articolul 157 prevede ca: ,,Nu pot constitui obiect al conflictelor colective de munca revendicarile angajatilor pentru a caror rezolvare este necesara adoptarea unei legi sau a altui act nomativ.” ,cresterea salariala mai mare decat indicele mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2015 (2.2%) este imposibil de realizat. In acest caz va trebui sa gasim o solutie care sa nu afecteze fondul de salarii. O solutie ar putea fi acordarea tichetelor de masa ce nu produce efecte asupra fondului de salarii, conditiile necesare acordarii tichetelor fiind identificarea resursei financiare si bugetarea acesteia.