electrificare cfr

Informare negociere CCM SC Electrificare CFR SA 25.03.2015

Astazi 25.03.2015 ora 10 a avut loc intalnirea cu conducerea SC Electrificare CFR SA in cadrul sedintei de negociere a CCM. Am prezentat administratiei propunerile noastre ce cuprind si solicitarile de la organizatiile sindicale din teritoriu privind noul CCM. Reprezentantii administratiei au precizat ca functie de BVC aprobat vor analiza si negocia aceste propuneri. In conditiile actuale in care legislatia in vigoare si anume Legea Bugetului 186/2014 prevede la articolul 49 : ,,Pentru anul 2015, operatorii economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, pot majora cheltuielile cu salariile realizate in anul precedent,cu incadarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli, cu cel mult indicele mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2015, numai cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  1. a.    Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform prevederilor OG nr 26/2013,aprobata cu completari prin legea nr. 47/2014
  2. b.    Nivelul rezultatului brut si al platilor restante a fost realizat conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul precedent”,

iar Legea Dialogului Social nr 62/2011 la articolul 157 prevede ca: ,,Nu pot constitui obiect al conflictelor colective de munca revendicarile angajatilor pentru a caror rezolvare este necesara adoptarea unei legi sau a altui act nomativ.” ,cresterea salariala mai mare decat indicele mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2015 (2.2%) este imposibil de realizat. In acest caz va trebui sa gasim o solutie care sa nu afecteze fondul de salarii. O solutie ar putea fi acordarea tichetelor de masa ce nu produce efecte asupra fondului de salarii, conditiile necesare acordarii tichetelor fiind identificarea resursei financiare si bugetarea acesteia.

Informare 16.09.2014

Astazi ora 10:00, am fost convocaţi la sediul societăţii în vederea consultărilor privind programul de reorganizare, restructurare şi eficientizare a activităţii SC Electrificare CFR SA.

Conducerea societăţii a prezentat situaţia economică în care se află societatea şi necesitatea aplicării programului de restructurare ce va permite reducerea cheltuielilor cu personalul. Se are în vedere:

–       Desfiinţarea funcţiei de muncitor necalificat. Măsura afectează un număr de 3 salariaţi.

–       Desfiinţarea funcţiei de primitor – distribuitor. Măsura afectează un număr de 19 salariaţi.

–       Desfiinţarea funcţiei de lăcătuş. Măsura afectează un număr de 6 salariaţi.

–       Desfiinţarea funcţiei de sudor. Măsura afectează un salariat.

–       Desfiinţarea funcţiei de inspector specialitate RU la nivelul centrelor de electrificare. Măsura afectează un număr de 12 salariaţi.

–       Desfiinţarea funcţiei de tehnician aprovizionare la nivelul centrelor de electrificare. Măsura afectează un număr de 9 salariaţi.

–       Reducerea numerică a personalului ce ocupă funcţii economice din cadrul centrelor de electrificare de la 3 la 2 salariaţi. Măsura va afecta un număr de 16 salariaţi.

–       Reducerea numerică a personalului compartimentelor de întreţinere şi exploatare din cadrul SE şi CE. Salariaţii afectaţi îndeplinesc condiţii de pensionare la cerere în anii 2014-2016.

–       Limitarea numerică a personalului tehnico-ingineresc al districtelor PRAM la 1 şef district şi 1 inginer. Personalul considerat excedentar se va redistribui în limita locurilor disponibile sau va fi disponibilizat.

–       Disponibilizarea celor 209 salariaţi care vor îndeplini condiţii de pensionare la cerere în perioada 2014-2016 din care 49 ocupând funcţii TESA, iar 160 personal muncitor.

Conducerea societăţii a specificat că va depune toate eforturile pentru a obţine măsurile de protecţie social prevăzute de Ordonanţa 36/2013 pentru personalul disponibilizat, iar dacă aceste măsuri nu se vor aproba, programul de restructurare nu se va aplica.

Mâine ora 14:00 se va convoca Consiliul de Administraţie al SC Electrificare CFR SA, cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea de către conducerea societăţii a materialelor privind detalierea unor elemente de cheltuieli cuprinse în situaţia economico-financiară la 30.06.2014.
  2. Prezentarea aspectelor constatate de organele de control al Curţii de Conturi în raportul de control din 08.09.2014.

În data de 18.09.2014 vom începe negocierile pentru încheierea unui nou CCM la SC Electrificare CFR SA.

La CNCF CFR SA negocierile pentru CCM 2014-2015 programate pentru astăzi, au fost amânate pentru mâine, 17.09.2014 ora 10:00.

Comunicăm!