modificare 002

Info Legislativ MT – august 2014

Vă informăm că pe site-ul Ministerului Transporturilor au fost publicate următoarele proiecte de acte normative:

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea Regulamentului de exploatare tehnică feroviară nr.002, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1186/2001, Regulamentului de semnalizare nr.004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1482/2006, Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, Regulamentului de remorcare şi frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1815/2005, Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr.250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005, precum şi pentru modificarea Instrucţiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.229/2006.

Data publicării: 11.08.2014
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.08.2014

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documente supuse consultării